Loading...
 
British EnglishRomână

Managementul calitatii

Image

 

 

Misiune

Managementul calitatii

Misiunea de educaţie şi cercetare a Universității din Oradea este completată de cea de antreprenoriat şi inovare pentru dezvoltarea economică şi socială a comunităţii regionale.
 
În vederea creșterii calității serviciilor educaționale, de cercetare și administrative, se impune implementarea în continuare a unui management integrat al calității. În Universitatea din Oradea managementul calității este bine structurat, ca obiectiv major al comunității noastre academice, prin programul de politici, strategii și acțiuni privind calitatea. Sistemul de Evaluare și Asigurare a Calității are misiunea de a acționa la toate nivelurile instituției, prin ariile principale:
 

- Capacitatea instituțională;

- Eficacitatea educațională;

- Managementul calității.

 

 

Viziunea

  • Însuşirea şi sporirea cunoaşterii universale în ştiinţele vietii, științele tehnice, științele socio-economice şi cultură;

  • Cultivarea intelectului în spiritul gândirii independente, al respectului pentru excelenţa umană şi al înzestrării capacităţii de a profesa un rol în societate;

  • Sporirea ponderii cercetării ştiinţifice pentru vizibilitate naţională şi internaţională;

  • Caracterul inovator al Universității din Oradea pentru a contribui la venitul intern brut al ariei geografice pe care o acoperă instituţia.

 

Valori

  • Autonomia universitară;

  • Libertatea academică (libertatea predării, cercetării şi învăţării);

  • Calitatea resursei umane şi a beneficiarilor serviciilor educaţionale.

Competiția academică necesită continuarea creșterii calității activităților din universitate, dezvoltarea de structuri eficiente de tip licență, master, doctorat, formare și dezvoltare profesională continuă compatibile celor din Uniunea Europeană, excelență în cercetare, dezvoltarea infrastructurii, îmbunătățirea condițiilor de învățare, a confortului din mediul studențesc, devin obiective prioritare ale Universității din Oradea în perioada următoare.

Universitatea din Oradea, pentru atingerea acestor obiective, va continua să-și îmbunătățească instrumentele pentru asigurarea și evaluarea calității programelor de studii, a activității de cercetare științifică și a altor servicii furnizate.

ArhivăManagementul calitatii

Contact

Campus Central
Cladire Rectorat, D102
Tel:   +40 259-408190
calitate@uoradea.ro