Loading...
 
British EnglishRomână

Direcția Campus Sustenabil

Director Campus Sustenabil: Ciprian Pătrașca

E-mail: ciprianpatrasca@uoradea.ro

Telefon: 

 

Structura Serviciului Tehnic conform organigramei aprobate de Senat este organizată pe birouri/compartimente, astfel:

 • Birou Investiţii și Consolidări;
 • Birou Întreţinere;
 • Birou Tipografie;
 • Compartiment Mecanic.

Obiective:

 • desfăşurarea activităţii în cadrul serviciului tehnic la parametri înalti de calitate astfel încât să deservească procesele didactice din cadrul instituţiei;
 • asigurarea corespunzătoare a execuției lucrărilor.

 

Cap. I. Consumuri de energie

1. Declarații consum total de enerie: 

- 2021 

- 2022

- 2023 

2. Audituri energetice

Cap. II. Ranking-uri pe sustenabilitate

1. GREEN CAMPUS - UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKINGS

Universitatea din Oradea  a implementat o politică instituțională de a transforma campusul într- un campus neutru din punct de vedere al amprentei de carbon, un adevărat “GREEN CAMPUS”.

Universitatea din Oradea își continuă misiunea de dezvoltare sustenabilă a campusului pentru a spori condițiile de învățare și de “viață“ în campus. Astfel, Universitatea din Oradea face parte din clasamentul international UI GreenMetric World University Rankings care are preocupări în cinci domenii:

 1. Setări și infrastructură, unde se dorește a avea un procent cât mai mare de spații verzi raportate la suprafața construită și la numărul de studenți;
 2. Energie și schimbări climatice, unde există preocuparea de a avea cât mai multe aparate electrice si electronice eficiente energetic, folosirea de energii regenerabile, energie geotermală în cazul Univesității din Oradea, implementatea elementelor de “Green Building”, și reducere a emisiilor cu efect de seră;
 3. Deșeuri, unde se urmărește colectarea selectivă a deșeurilor;
 4. Apa, unde se urmăresc planuri de conservare și reciclare  a apei menajere;
 5. Transporturi, unde se dorește limitarea numărului de autovehicule cu motoare termice în campus și încurajarea folosirii vehiculelor cu emisii zero;
 6. Educație și cercetare, unde se dorește introducerea a cât mai multor cursuri și programe despre sustenabilitate în programa universitară.

În ultimul clasament UI GreenMetric World University Rankings, Universitatea din Oradea s-a clasat pe locul 547 în clasamentul Mondial, pe locul 164 în Europa și pe locul 4 în România.

În clasamentul UI GreenMetric World University Rankings, din anul 2022, Universitatea din Oradea s-a clasat pe locul 515 în clasamentul Mondial, pe locul 145 în Europa și pe locul 4 în România.

În clasamentul UI GreenMetric World University Rankings, din anul 2023, Universitatea din Oradea s-a clasat pe locul 508 în clasamentul Mondial, pe locul 143 în Europa și pe locul 2 în România.

Cap. III. EU GREEN

Cap.IV. Raport de sustenabilitate

Cap.V. Energii regenerabile

              

Măsuri de eficiență energetică aplicate

Măsuri de eficiență energetică aplicate în 2022

Audituri efectuate

Declarație și anexă de consum energetic din 30.06.2023

Anexa 2 și 3 - consum peste 1000 tep anual

Caluculul emisiilor de CO2 pentru anul 2022