Loading...
 
British EnglishRomână

Senatul Universitatii

Senatul Universităţii din Oradea, structura de conducere a universităţii, se constituie şi funcţionează în baza prevederilor Lega Învățământului Superior nr.199/2023, în conformitate cu prevederile Cartei Universităţii din Oradea şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Universitar.

Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universităţii.

Hotărârile adoptate de Senatul universitar sunt obligatorii pentru toţi membrii comunităţii Universităţii din Oradea.

Comunicate

 

motto: "Concordia res crescunt"

Actualizare Carta universitară 2023-2024

Alegerea Președintelui Senatului Mandat 2020 - 2024

RAPORT al Senatului Universității din Oradea privind activitatea desfășurată în mandatul 2016 - 2020

ALEGEREA PREȘEDINTELUI SENATULUI - 15.07.2019

Dezbatere asupra Cartei universitare

Raport al Senatului Universităţii din Oradea privind activitatea desfăşurată în primul mandat de funcţionare în baza L.E.N. (nr.1 din 2011) 2012–2016anexa 1anexa 2anexa 3anexa 4anexa 5anexa 6anexa 7anexa 8anexa 9anexa 10anexa 11anexa 12anexa 13aanexa 13banexa 13canexa 13d1anexa 13d2anexa 13eanexa 14anexa 15anexa 16anexa 17 , anexa 18

Dezbatere privind componența Senatului universitar

Referate asupra Raportului anual privind starea Universităţii din Oradea

Program de audienţă - Preşedinte Senat (în lucru)

Raport al Senatului Universităţii din Oradea privind activitatea desfăşurată în primul an de funcţionare în baza Legii 1 din 2011

În scopul asigurării independenţei financiare a Senatului universitar (S.U.O.), acesta are buget separat, defalcat din bugetul universitatii. Bugetul S.U.O. cuprinde limite valorice de cheltuieli care să asigure buna funcţionare şi exercitare a atribuţiilor legale.

Alegeri parțiale pentru Senat 27.11.2017 - 29.11.2017Formular de candidatură pentru funcţiile de conducere din structura Universităţii din Oradea (decan, membru în Senatul universitar, rector), mandatul 2016 - 2020calendar de alegerievitarea votului dubluliste cadre didactice și cercetători cu drept de votliste studenți cu drept de votcandidaturi membri în Senatul universitar - cadre didactice și cercetători 2017candidaturi membri în Senatul universitar - studenți 2017

Alegeri parţiale 2013