Loading...
 
British EnglishRomână

Anunturi CECDRU

Universitatea din Oradea organizează următoarele Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă:

Nr. crt.

Facultatea

Denumirea P.P.F.D.P.C.

Cod R.N.C.I.S.

Cod C.O.R.

Coordonator P.P.F.D.P.C.

1

Facultatea de Științe Socio-Umane

Cercetarea fenomenelor educaționale

L40803007030

 

Conf.dr. Cecilia Sas

2

Facultatea de Științe Socio-Umane

Managementul instituțiilor educative

1. L40803007030

 

Prof.univ.dr. Florica Ștefănescu

2. L40402001010

3

Facultatea de Științe Economice

Manager de proiect

L070070010

(ISCO 08) 242101

Conf.dr. Maria-Madela Abrudan

4

Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

Managementul și Evaluarea Riscurilor pentru Securitate și sănătate în Muncă

 

226307

Prof.univ.dr. Constantin Bungău

325723

5

Departamentul pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului Didactic

Management educațional

 

235105

Prof.univ.dr. Florica Orțan

134502

6

Departamentul pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului Didactic

Psihopedagogie specială școlară

 

235918

Prof.univ.dr. Florica Orțan

235205

341202

7

Facultatea de Științe Socio-Umane

Psihopedagogia educaţiei şi intervenţiei timpurii

L40803007030

 

Conf.dr. Cecilia Sas

8

Facultatea de Științe Economice

Iniţierea în negocierea şi contractarea operaţiunilor de export-import

L40708006020

 

Conf.dr. Liliana-Eugenia Meşter

9

Facultatea de Științe Economice

Negocierea, contractarea şi derularea operaţiunilor de export-import

L0708006020

 

Conf.dr. Adriana Giurgiu

10

Facultatea de Științe Economice

Antreprenoriat şi administrarea afacerii

L070030030

 

Prof.univ.dr. Alina Bădulescu

11

Facultatea de Științe Economice

Planul de afaceri

L070030030

 

Prof.univ.dr. Daniel Bădulescu

12

Facultatea de Științe Economice

Administrarea afacerilor în industria turismului

L070030030

 

Lect.dr. Dorin Bâc

13

Facultatea de Științe Economice

Politici concurenţiale: cadru conceptual şi instrumente

L070030030

 

Conf.dr. Adrian Florea

14

Facultatea de Științe Economice

Managementul afacerilor în mediul concurenţial

L070070010

 

Conf.dr. Maria-Madela Abrudan

15

Facultatea de Științe Economice

Management informatizat al proceselor organizaţionale

L070070010

 

Conf.dr. Naiana Ţarcă

16

Facultatea de Științe Economice

Managementul şi marketingul evenimentelor

L070080010

 

Prof.univ.dr. Adriana Mirela Tomescu

17

Facultatea de Științe Economice

Responsabilitatea socială a companiei

L070080010

 

Conf.dr. Simona-Aurelia Bodog

18

Facultatea de Științe Economice

Metode calitative şi cantitative de cercetare a pieţei

L070080010

 

Conf.dr. Dorin Coita

19

Facultatea de Științe Economice

Comunicare în limba engleză pentru mediul de afaceri – A1

L070060020

 

Conf.dr. Ioana-Claudia Horea

20

Facultatea de Științe Economice

Comunicare în limba engleză pentru mediul de afaceri – A2

L070060020

 

Lect.dr. Anamaria-Mirabela Pop

Dacă sunteţi interesat/interesată de unul dintre aceste programe, într-o primă etapă vă rugăm să completaţi datele dumneavoastră în formularul de preînscriere, care se va depune la secretariatul facultății care organizează Programul Postuniversitar de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă. Toate datele vor fi utilizate numai în scop educaţional şi se va asigura confidenţialitatea acestora.

 

Formular de preînscriere

·         Numele şi prenumele

·         Universitatea absolvită

·         Facultatea absolvită

·         Programul de studii absolvit

·         Adresa de e-mail

·         Telefonul

·           Programul la care doresc să mă înscriu*

*    1

*    2

*    3

*    ...

 

 

În a doua etapă, se depune la secretariatul facultății care organizează Programul Postuniversitar de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă un dosar care va conţine următoarele documente:

- cerere de înscriere (pe care o primiţi spre completare în momentul depunerii dosarului);

- diplomă de licenţă (original sau copie legalizată);

- certificat de naştere (copie legalizată);

- copie CI;

- certificat de căsătorie (dacă este cazul);

- chitanţă de achitare a taxei de înscriere

- 3 fotografii tip buletin.Contact

Sediul Bibliotecii Universității din Oradea, etaj II, Sala E2.13a
C.P. 114, Oficiul Postal 1, Str. Universității nr. 1, Oradea
E-Mail:   cecdru@uoradea.ro