Loading...
 
British EnglishRomână

Taxe de scolarizare

Tabele nominale cuprinzând studenții care beneficiază de scutire/reducere a taxei de școlarizare în anul universitar 2017 - 2018 (6):

1. studenții care urmează al doilea program de studii la acelaşi nivel (licenţă, master);

2. studenţii – copii ai angajaţilor titulari ai U.O.

3. studenții considerați cazuri medicale;

4. studenţii care beneficiază de scutirea taxei de şcolarizare

5. studenții considerați cazuri sociale.

 

ANUNȚ privind dosarele de reducere a taxei de școlarizare pentru cazurile sociale, an universitar 2017 - 2018

 

Tabele nominale cuprinzând studenții care beneficiază de scutire/reducere a taxei de școlarizare în anul universitar 2017 - 2018 (5):

1. studenții care urmează al doilea program de studii la acelaşi nivel (licenţă, master);

2. studenţii – copii ai angajaţilor titulari ai U.O.

3. studenții considerați cazuri medicale;

4. studenţii care beneficiază de scutirea taxei de şcolarizare

5. studenții considerați cazuri sociale.

 

Tabele nominale cuprinzând studenții care beneficiază de scutire/reducere a taxei de școlarizare în anul universitar 2017 - 2018 (4):

1. studenții care urmează al doilea program de studii la acelaşi nivel (licenţă, master);

2. studenţii – copii ai angajaţilor titulari ai U.O.

3. studenții considerați cazuri medicale;

4. studenţii care beneficiază de scutirea taxei de şcolarizare

5. studenții considerați cazuri sociale.

 

Tabele nominale cuprinzând studenții care beneficiază de scutire/reducere a taxei de școlarizare în anul universitar 2017 - 2018 (3):

1. studenții care urmează al doilea program de studii la acelaşi nivel (licenţă, master);

2. studenţii – copii ai angajaţilor titulari ai U.O.;

3. studenții considerați cazuri medicale;

4. studenţii care beneficiază de scutirea taxei de şcolarizare - nu sunt cazuri

5. studenții considerați cazuri sociale.

 

Tabele nominale cuprinzând studenții care beneficiază de scutire/reducere a taxei de școlarizare în anul universitar 2017 - 2018 (2):

1. studenții care urmează al doilea program de studii la acelaşi nivel (licenţă, master);

2. studenţii – copii ai angajaţilor titulari ai U.O.;

3. studenții considerați cazuri medicale;

4. studenţii care beneficiază de scutirea taxei de şcolarizare;

5. studenții considerați cazuri sociale.

 

Tabele nominale cuprinzând studenții care beneficiază de scutire/reducere a taxei de școlarizare în anul universitar 2017 - 2018:

1. studenții care urmează al doilea program de studii la acelaşi nivel (licenţă, master);

2. studenţii – copii ai angajaţilor titulari ai U.O.;

3. studenții considerați cazuri medicale;

4. studenţii care beneficiază de scutirea taxei de şcolarizare.

 

Informații privind scutirea/reducerea taxei de școlarizare, an universitar 2017-2018, formular cerere reducere/scutireformular declarație de venituri pe proprie răspundere

Conturi deschise la Trezoreria Oradea începând cu 1 iulie 2014 pentru încasare venituri la Universitatea din Oradea

Informaţiile despre taxele de şcolarizare, precum şi actele necesare completării dosarului pentru reducere / scutire / reeşalonare (cererea tip şi declaraţia de venituri) se pot găsi în Procedura privind fundamentarea, încasarea şi evidenţa taxelor aferente procesului de învăţământ (versiune pentru studenții cu nevoi speciale).

Taxe de școlarizare 2018-2019: 

Programe la care se acordă reducerea taxei de școlarizare cu 50%

Taxe de școlarizare 2017-2018: 

Programe la care se acordă reducerea taxei de școlarizare cu 50%

Taxe de școlarizare 2016-2017: 

Informații privind scutirea și reducerea taxelor aferente procesului de învățământ 2016-2017, reducere taxă DPPD

Taxe de școlarizare 2015-2016

Taxe de școlarizare 2014-2015

Taxe de şcolarizare 2013-2014: licenţă, master, doctorat, I.D., D.P.P.P.D.

Scutirea taxei de şcolarizare – pot fi scutiţi de taxă de şcolarizare, o singură dată pentru fiecare program de studii:

  • studenţii proveniţi din centrele de plasament, case de tip familial şi orfanii de ambii părinţi, cu vârsta până în 26 de ani, de la programe de studii de licenţă şi masterat cu frecvenţă;
  • studenţii proveniţi din centrele de plasament, case de tip familial şi orfanii de ambii părinţi, cu vârsta până în 28 de ani, de la programe de studii de doctorat;

 

Reducerea taxei de şcolarizare

Pot beneficia de reducere de taxă de şcolarizare cu 50%, o singură dată pentru fiecare program de studii:

  • copiii angajaţilor titulari ai Universităţii din Oradea, cu vârsta până în 26 de ani, de la programe de studii de licenţă şi masterat cu frecvenţă;
  • copiii angajaţilor titulari ai Universităţii din Oradea, cu vârsta până în 28 de ani, de la programe de studii de doctorat;
  • studenţii consideraţi cazuri sociale cu vârsta până în 26 de ani, de la programe de studii de licenţă şi masterat cu frecvenţă;
  • studenţii consideraţi cazuri sociale cu vârsta până în 28 de ani, de la programe de studii de doctorat;
  • studenţii consideraţi cazuri medicale foarte grave (Anexa 2 la H.G. 558/1998, art. 8c): studenţii bolnavi de TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular.

Dosarele pentru scutirea şi reducerea taxei se depun şi se evaluează anual.

Dosarele se vor depune la Prorectorul responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale, până în data de 20 octombrie a anului universitar.

Eşalonarea taxei de şcolarizare

Studenţii cu dificultăţi financiare pot beneficia de eşalonarea plăţii taxei de şcolarizare anuală, până cel târziu la data de 30 iunie a anului universitar curent; taxa de şcolarizare anuală datorată putând fi achitată în rate lunare, în funcţie de posibilităţile financiare, nefiind calculate majorări de întârziere.

Dosarele pentru eşalonarea taxei de şcolarizare se vor depune la Prorectorul responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale, până în data de 15 decembrie, respectiv 15 aprilie a anului universitar.