Loading...
 
British EnglishRomână

Programe naționale

2021


PN III

A fost lansată Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora - PN-III-DCD-RU-MCD-2021-5. Termen de depunere: 25 noiembrie 2021

A fost lansată Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora - PN-III-DCD-RU-MCD-2021-5. Termen de depunere: Depunere continua, pana la data de 25 noiembrie 2021

 

 

- A fost lansată PROIECT EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV - PN-III-CERC-CO-PED-3-2021. Termen de depunere a propunerilor: 15 Septembrie, ora 16:00

- A fost lansată PROIECTE DE TRANSFER LA OPERATORUL ECONOMIC - PN-III-CERC-CO-PTE-3-2021Termen de depunere a propunerilor: 13 Septembrie, ora 16:00

2020


POCU

Programe de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul economiei sănătății. MysMIS va fi deschis în perioada 16.12.2020, ora 16.00 și 01.02.2021, ora 16.00

CNCS

- S-a lansat competiţia de evaluare și clasificare a editurilor, colecțiilor și revistelor științifice din domeniul Ştiinţelor Umaniste. Termenul limită de depunere: 21 octombrie 2020. Platformă depunere: www.uefiscdi-direct.rosecţiunile Recunoaștere REViste RREV-2020 şi Recunoaștere EDituri RED-2020

CNCS adresează un apel cercetătorilor din domeniul umanist de a se înscrie pentru evaluarea editurilor şi revistelor cu profil umanist din România, competiţia 2020. Perioada de înscriere: 28 septembrie – 4 noiembrie 2020 Opţiunile se fac prin intermediul platformei BrainMap, pe unul sau mai multe dintre domeniile: Arhitectură și urbanism; Arte vizuale; Cinematografie și media; Filologie; Filosofie; Istorie și studii culturale; Muzică; Teatru și artele spectacolului; Teologie

UEFISCDI

Burse de cercetare "Simion Mehedinți"

https://uefiscdi.gov.ro/burse-de-cercetare-simion-mehedinti

 PN III

- ”Proiecte de Mobilitate Cercetatori - MC 2020” din cadrul Programului Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.1 - Resurse Uman - Cererile de finanțare se depun în regim continuu, până la data de 15.10.2020, ora 16.00, prin intermediul platformei web, nefiind necesară depunerea și în format tipărit.

Proiecte de Cercetare Exploratorie” din cadrul Programului 4 “Cercetare Fundamentală și de Frontieră - Platforma va fi disponibilă începând cu data de 28.05.2020

- Au fost lansate în cadrul PN III Programul 1, Subprogramul 1.1. Resurse Umane competițiile:

                 - Premierea rezultatelor cercetării – Articole

                 - Premierea rezultatelor cercetării – Brevete, aprobate prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5715/09.10.2020 și respectiv 5716/09.10.2020

 

- Au fost lansate în cadrul PN III Programul 3, Subprogramul 3.1. – Bilateral / multilateral – Proiecte mobilități, RO-BE 2020. Apelul comun pentru competiția de proiecte bilaterale România-Comunitatea VALONĂ-BELGIA a fost aprobat prin Ordinul MEC nr. 5717/09.10.2020 și transmis cu adresa nr.3123/13.10.2020

2019PN III 
 
PNIII-P2 - Proiect experimental demonstrativ (PED) - termenul limită:11.10.2019, ora 16.00
PNIII-P2 -Transfer la operatorul economic - termenul limită: 11.10.2019, ora 16.00