Loading...
 
British EnglishRomână

Declaratii de avere

LEGISLAŢIE

Extras din Legea 115 din 1996 - pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici

Legea nr. 176/2010 - privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Legea nr. 115/1996 - pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici după publicarea Legii nr.176/2010

Legea nr. 144/2007 - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate după publicarea Legii nr.176/2010

HG nr. 175/2008 - privind stabilirea modelelor registrului declaraţiilor de avere şi registrului declaraţiilor de interese

FORMULARE

Formular Declaraţie de avere conform Legii nr. 176/2010 (doc)

Formular Declaraţie de avere conform Legii nr. 176/2010 (pdf)

Formular Declaraţie de interese conform Legii nr. 176/2010 (doc)

Formular Declaraţie de interese conform Legii nr. 176/2010 (pdf)

GHID de completare Declaraţii de avere şi interese - ANI 2018

ADRESA completare declaraţie de avere 2018

Pentru operativitatea scanării și pentru protecția eficientă a datelor personale, vă rugăm să tipăriți declarațiile de avere și de interese pe câte o singură față a foilor de hârtie A4 (NU față-dos).

 

Declarații de avere și interese 2018

Declarații de avere și interese 2017

Declarații de avere și interese 2016

Declaraţii de avere şi interese 2015

Declaraţii de avere şi interese 2014

Declaraţii de avere şi interese 2013

Declarații de avere și interese - până în anul 2012Contact

Universitatea din Oradea
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel1:   +40 259-432830
Tel2:   +40 259-408113
Fax:   +40 259-432789
rectorat@uoradea.ro