Loading...
 
British EnglishRomână

Declaratii de avere

LEGISLAŢIE

Extras din Legea 115 din 1996 - pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici

Legea nr. 176/2010 - privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Legea nr. 115/1996 - pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici după publicarea Legii nr.176/2010

Legea nr. 144/2007 - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate după publicarea Legii nr.176/2010

HG nr. 175/2008 - privind stabilirea modelelor registrului declaraţiilor de avere şi registrului declaraţiilor de interese

Ordonanță de urgență 182/2022

 

FORMULARE

Manual de utilizare pentru depunerea DAI- deponent

Manual de utilizare pentru depunerea DAI - persoană responsabilă

Adresă structuri 2022

Adresă structuri referitor la depunerea declarațiilor de avere/interese

Cerere de înrolare în platforma online ”e-DAI”

GHID de completare Declaraţii de avere şi interese - ANI 2024

GHID privind incompatibilitățile și conflictele de interese 2024

 

Pentru operativitatea scanării și pentru protecția eficientă a datelor personale, vă rugăm să tipăriți declarațiile de avere și de interese pe câte o singură față a foilor de hârtie A4 (NU față-verso).

 

Adresă structuri referitor la depunerea declarațiilor de avere/interes - 2023

Declarații de avere și interese 2024

Declarații de avere și interese 2023

Declarații de avere și interese 2022

Declarații de avere și interese 2021

 

 

Arhivă - Declarații de avere și interes

 

 Contact

Universitatea din Oradea
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel1:   +40 259-432830
Tel2:   +40 259-408113
Fax:   +40 259-432789
rectorat@uoradea.ro