Loading...
 
British EnglishRomână

Programe internaționale

2021


Granturile SEE și Norvegiene

Granturile SEE si Norvegiene

 • Cooperare în învățământul universitar - Termen limită de depunere: 15 februarie 2021
 • Proiecte naționale și de cooperare și mobilități și naționale în domeniul învățământului profesional și ethnic - Termen limită de depunere: 4 iunie 2021/ 18 iunie 2021
 • Apel de proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în școală - Termen limită de depunere: 4 iunie 2021
 • Drepturile omului – Implementare la nivel national - Termen limită de depunere: 9 aprilie 2021
 • Apel de proiecte destinat creșterii incluziunii și abilitării romilor, runda II - Termen limită de depunere: 15 aprilie 2021
 • Schema de granturi mici nr. 2 - Servicii outreach - Termen limită de depunere:  9 martie 2021
 • Apelul nr. 1 pentru îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi - Termen limită de depunere: 30 martie 2021
 • Restaurarea zonelor umede și turbăriilor - Termen limită de depunere: 31 martie 2021
 • Schema de granturi mici „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități” - Termen limită de depunere: 29 martie 2021
 • Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă” - Energie hidroenergetică - Termen limită de depunere: 31 martie 2021
 • Electrificarea gospodăriilor - Termen limită de depunere: 29 aprilie 2021

 

2020


LIFE

Este deschisa sesiunea de depunere de proiecte pe Programul LIFE al Uniunii Europene pentru anul 2020 cu subprogramele Mediu (termen limita de depunere 16.07.2020) si Actiune pentru clima (termen limita de depunere 06.10.2020).Mai multe detalii in limba romana despre programul LIFE se gasesc pe adresele: http://lifeprogram.ro/ si http://www.mediu.ro/categorie/life/87

Informare sesiune depunere proiecte program LIFE_2020

2019


 
Burse Fulbright 2020-2021 
   Anunț   Afis    Flyer   Detalii
 
ORIZONT 2020 
 

RO02TREZ07620F332000XXXX