Loading...
 
British EnglishRomână

Oferta educationala

Programe Postuniversitare de Formare și Dezvoltare Profesională Continuă la Universitatea din Oradea

Nr. crt.

Facultatea

Denumirea P.P.F.D.P.C.

Cod R.N.C.I.S.

Cod C.O.R.

1

Facultatea de Științe Socio-Umane

Cercetarea fenomenelor educaționale

L40803007030

 

2

Facultatea de Științe Socio-Umane

Managementul instituțiilor educative

1. L40803007030

 

2. L40402001010

3

Facultatea de Științe Economice

Manager de proiect

L070070010

(ISCO 08) 242101

4

Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

Managementul și Evaluarea Riscurilor pentru Securitate și sănătate în Muncă

 

226307

325723

5

Departamentul pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului Didactic

Management educațional

 

235105

134502

6

Departamentul pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului Didactic

Psihopedagogie specială școlară

 

235918

235205

341202

7

Facultatea de Științe Socio-Umane

Psihopedagogia educaţiei şi intervenţiei timpurii

L40803007030

 

8

Facultatea de Științe Economice

Iniţierea în negocierea şi contractarea operaţiunilor de export-import

L40708006020

 

9

Facultatea de Științe Economice

Negocierea, contractarea şi derularea operaţiunilor de export-import

L0708006020

 

10

Facultatea de Științe Economice

Antreprenoriat şi administrarea afacerii

L070030030

 

11

Facultatea de Științe Economice

Planul de afaceri

L070030030

 

12

Facultatea de Științe Economice

Administrarea afacerilor în industria turismului

L070030030

 

13

Facultatea de Științe Economice

Politici concurenţiale: cadru conceptual şi instrumente

L070030030

 

14

Facultatea de Științe Economice

Managementul afacerilor în mediul concurenţial

L070070010

 

15

Facultatea de Științe Economice

Management informatizat al proceselor organizaţionale

L070070010

 

16

Facultatea de Științe Economice

Managementul şi marketingul evenimentelor

L070080010

 

17

Facultatea de Științe Economice

Responsabilitatea socială a companiei

L070080010

 

18

Facultatea de Științe Economice

Metode calitative şi cantitative de cercetare a pieţei

L070080010

 

19

Facultatea de Științe Economice

Comunicare în limba engleză pentru mediul de afaceri – A1

L070060020

 

20

Facultatea de Științe Economice

Comunicare în limba engleză pentru mediul de afaceri – A2

L070060020

 

 
 


Contact

Sediul Bibliotecii Universității din Oradea, etaj II, Sala E2.13a
C.P. 114, Oficiul Postal 1, Str. Universității nr. 1, Oradea
E-Mail:   cecdru@uoradea.ro