Loading...
 
British EnglishRomână

Departamentul pentru Asigurarea Calității (DAC)

Managementul calitatii  »  Departamentul pentru Asigurarea Calității (DAC)

 

DEPARTAMENTUL PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII (DAC) este structura executivă şi consultativă din cadrul Universităţii din Oradea (UO), rezultată din necesitatea implementării şi dezvoltării unui Sistem de Evaluare şi Asigurare a calităţii (SEAQ), bazat pe bunele practici naţionale şi internaţionale în conformitate cu legislaţia în vigoare. Este un departament de specialitate cu rol de suport, coordonare şi execuţie, care sprijină Comisia Centrală pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în realizarea managementului calităţii, prin planificarea acţiunilor, organizarea echipelor de lucru, elaborarea şi gestionarea documentelor, pentru a permite evaluarea, auditarea şi îmbunătăţirea continuuă a calităţii întregii activităţi universitare.

DAC este un departament constituit prin decizia Rectorului, aflat în subordinea prorectorului responsabil cu Managementul Cercetării şi Calităţii. Directorul DAC este desemnat prin concurs public sau numit temporar, prin decizia Rectorului UO, pentru coordonarea întregii activităţi. Documentele elaborate de DAC sunt analizate şi avizate de Consiliul de Administraţie şi aprobate de Senat.

Managementul calităţii implementat în universitate până la nivelul de Total Quality Management (TQM), urmărește dezvoltarea culturii calității la nivelul întregii universități și are în vedere toate activitățile comunității academice, asigurând aplicarea criteriilor și metodologiilor de evaluare, auditare şi implementare de acţiuni în scopul creșterii competitivității Universității din Oradea. 

 

Regulament de organizare și funcționare a Departamentului pentru Asigurarea Calității 

 

La Universitatea din Oradea problema evaluării și asigurării calității constituie o prioritate absolută, o pârghie esențială pentru îndeplinirea misiunii universității.Managementul calitatii

Contact

Campus Central
Cladire Rectorat, D102
Tel:   +40 259-408190
calitate@uoradea.ro