Loading...
 
British EnglishRomână

Consiliul de Administratie

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Oradea este structura care asigură conducerea operativă a Universităţii din Oradea şi aplică deciziile strategice ale Senatului universitar, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Carta Universităţii din Oradea şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie.

 

Şedinţele Consiliului de Administraţie sunt programate bilunar şi sunt prezidate de către Rectorul Universităţii din Oradea.