Loading...
 
British EnglishRomână

Directia Economica

TOC Next page
Directia Economica

Anunţuri, noutăţi

Contabilitate

Resurse Umane

1. Prezentare generală a Direcției Economice

În conformitate cu H.S. nr. 18/29.10.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare (ROF) al Direcției  Economice la nivelul Universității din Oradea este înființată și funcționează Direcția Economică.

Activitatea Direcției Economice este coordonată de prorectorul responsabil cu managementul resurselor financiare.

Conducerea Direcţiei Economice a Universităţi din Oradea este asigurată de directorul economic. Directorul economic coordonează activitățile financiar-contabile, personal-salarizare, execuție bugetară și control financiar preventiv derulate la nivelul Direcției Economice, elaborează şi aplică politici şi strategii în măsură să asigure desfășurarea în condiţii performante a activităţilor specifice.

Structura Direcţiei Economice a Universităţii din Oradea.

În cadrul Direcţiei Economice a Universităţii din Oradea funcţionează:

I. Serviciul resurse umane (SRU):

I.1. Birou personal salarizare

I.2. Compartiment informatic RU

II. Departament financiar contabil (DFC):

II.1. Serviciul contabilitate

II.2. Birou financiar

II.2.1 Birou taxe

III. Birou execuție bugetară și control financiar preventiv (BEBCFP).

Atribuțiile personalului cu funcții de conducere din cadrul Direcției Economice se stabilesc prin fișa postului în conformitate cu legislația în vigoare, ROF respectiv prin decizii, note de serviciu, proceduri interne etc.

Obiectivele generale si specifice sunt prezentate detaliat in  Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) al Direcției  Economice la nivelul Universității din Oradea aprobat prin H.S. nr. 18/29.10.2012 postat pe site U.O.

2. Conducere

3. Reglementări