Loading...
 
British EnglishRomână

Structuri și regulamente

 

Consiliul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (C-CDI) - Subordonat CA

 

Comisia pentru Cercetare Științifică și Relații Internaționale - Subordonat Senat

președinte: prof.univ.dr. Marcel Gavril ROȘCA, e-mail mrosca@uoradea.ro, procedura de lucruregulament de organizare și funcționareregulament de organizare și funcționareregulament de organizare și funcționare

 

Comisia de etică – Subcomisia de etică a cercetării

                   - Facultatea de Medicină și Farmacie

(Președinte Comisie Ș.l.dr. GÎTEA Daniela, E-mail: gitea_daniela at yahoo.co.uk)

                   - Facultatea de Protecția Mediului 

(Președinte Comisie conf.univ.dr.ing. LAZĂR Andra Nicoleta, E-mail: ienciuandra at yahoo.com)

                   - Facultatea de Informatică și Științe 

(Președinte Comisie prof.univ.dr. CUPȘA Diana, E-mail: cupsa2007@yahoo.com)

                   - Facultatea de Științe și Socio-Umane 

(Președinte Comisie conf.univ.dr. MARIAN Mihai, E-mail: mmarianster at gmail.com)

                   - Facultatea de Geografie, Turism și Sport 

(Președinte Comisie conf.univ.dr. Dragoș Paul Florian, E-mail: pdragos at uoradea.ro)

 

Proceduri, regulamente

 

 

 

 

Legislatie