Loading...
 
British EnglishRomână

Sindicatul Corpul Profesional Universitar

"Cadrele didactice au obligația morală să-și acorde respect reciproc și sprijin în îndeplinirea obligațiilor profesionale"

Noutăţi

Legislaţie actualizată 2015

Arhivă

Sindicatul "Corpul Profesional Universitar" (C.P.U.) este o organizație sindicală, democratic constituită, reunind toate categoriile de salariați ai Universității din Oradea.

Sindicatul C.P.U., constituit în noiembrie1999 în conformitate cu Constituția României și a prevederilor Cartei Organizației Internaționale a Muncii, are în componența sa cadre didactice și alte categorii profesionale, angajați ai Universității din Oradea.

Corpul Profesional Universitar consideră că selecția în orice activitate precum și constituirea ierarhiilor socio-profesionale trebuie să aibă drept criterii ordonatoare aptitudinile reale, pregătirea profesională și conduita morală. În acest spirit, C.P.U. susține instaurarea unui proces corect de selecție și ierarhizare a valorilor, promovarea valorilor autentice, marginalizarea imposturii și impostorilor din cultura și societatea românească.

C.P.U. este afiliat la Federația Națională Sindicală "ALMA MATER" din România, membră a Internaţionalei Educaţiei ("Education International" sau I.E.). Ca organizație reprezentativă, C.P.U. a semnat, în anul 2000, primul "Contract Colectiv de Muncă la nivelul Universității din Oradea". Prin acest act, părțile semnatare își afirmă dorința de a acționa împreună, ca parteneri egali, pentru recunoașterea învățământului ca activitate fundamentală de interes național. Contractul Colectiv de Muncă stabilește drepturile și obligațiile reciproce ale patronatului și salariaților, membri de sindicat, urmărind, în principal, garantarea unor relații de muncă echitabile, de natură să asigure protecția socială a angajaților.