Loading...
 
British EnglishRomână

Legitimație student

 

LEGITIMAȚIA DE STUDENT (CARD ID)

Pe această pagină puteți găsi informații utile referitoare la legitimația de student, începând cu eliberarea acestui card, gestionarea, utilizarea acestuia, precum și descrierea serviciilor Universității din Oradea, de care pot beneficia studenții în baza acestui card.

Image

Legitimația de student, de tip card, reprezintă un instrument de identificare, care este menit să certifice statutul dumneavoastră de student al universității noastre. De această legitimație pot beneficia toti studenții înscriși și admiși oficial, la orice formă de studii (licență, masterat, doctorat) la oricare dintre facultățile universității. Pentru o persoana indiferent de numărul de facultăți la care este înscrisă i se va elibera o singură legitimație de student. Legitimația este valabilă pe întreaga perioadă a studiilor dumneavoastră academice din cadrul Universității din Oradea. Legitimația reprezintă proprietatea Universității din Oradea. Prima emitere a legitimației este gratuită.

 

EMITERE LEGITIMAȚIE

Această secțiune se adresează celor care încă nu posedă o legitimație de student.

Pentru a putea intra în posesia propriei legitimații de student va trebui să vă adresați, în persoană, la Punctul de evidență a legitimațiilor din cadrul Universității din Oradea. În vederea întocmirii legitimației va trebui să aveți asupra dumneavoastră următoarele acte:

  • Carnet de student, vizat pe anul academic curent;
  • Carte de identitate, pentru studenții cu cetățenie română;
  • Pașaport, pentru studenții străini.

Punctul de evidență a legitimațiilor se află la recepția de la parterul Bibliotecii (clădirea S), din Campusul I al Universității din Oradea. Pe perioada anului universitar (cu excepția vacanțelor studențești) programul de funcționare al Punctului de evidență a legitimațiilor este după cum urmează:
        LUNI - VINERI           08:00 - 20:00
        SÂMBĂTA                  09:00 - 13:00
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta și la numărul de telefon 0259/408610

 

REEMITERE LEGITIMAȚIE

Această secțiune se adresează celor care și-au pierdut, sau li s-a furat, sau li s-a deteriorat legitimația de student.

Dacă vă aflați intr-una dintre situațiile enumerate mai sus va trebui să parcurgeți următorii pași:

  1. În cel mai scurt timp cu putință de la constatarea pierderii/furtului/deteriorării legitimației, va trebui să declarați această situație, depunând o Cerere de reemitere legitimație (care va trebui să conțină obligatoriu numele, prenumele, CNP, calitatea persoanei, motivul solicitării), la Registratura Universității din Oradea; 
  2. Cu această Cerere de reemitere legitimație va trebui să vă prezentați la caseria universității unde vi se va percepe o taxă de 30 RON, contravaloarea reemiterii unei legitimații existente, plătibilă în numerar sau cu cardul bancar. De la caserie veți obține o chitanță reprezentând taxă eliberare duplicat card;
  3. Cu aceste documente (Cerere de reemitere legitimație + chitanță caserie) va trebui să mergeți la  Punctul de evidență a legitimațiilor (recepția de la parterul bibliotecii). De asemenea va trebui să aveți asupra dumneavoastră și carnetul de student + cartea de identitate (pasaportul). După verificarea actelor vi se va elibera, pe loc, un duplicat al legitimației inițiale. Cererea de reemitere legitimație și chitanța de la caserie vor fi reținute la Punctul de evidență a legitimațiilor.

 

SERVICII

În această secțiune vom descrie serviciile oferite de către universitatea noastră studenților posesori ai legitimației de tip card. 

  • Acces la serviciile bibliotecii universitare (înlocuiește vechiul permis de bibliotecă);
  • Servicii sistem automat Xerox - fotocopiere, listare, scanare;
  • Control acces în căminele studențești;
  • Acces auto în parcările universității.

 

~ to be continued ~