Loading...
 
British EnglishRomână

Cazare in caminele studentesti

 

Calendar cazare 2024-2025

Calendar cazare 2023 - 2024 semestrul 2

Tarife cazare 2023 - 2024

Calendar cazare 2023-2024

Comisia de cazare

Regulament cadru al Universității din Oradea privind cazarea în căminele studențești

Regulament de organizare și funcționare a căminelor, cantinei și a altor unități care oferă servicii studențești

Regulament de ordine interioară al căminelor studențești ale Universității din Oradea

Formulare: cerere cazare, cerere transferapplication form for hostingcazare ocazionalăcazare prelungităcerere cazare - criteriu caz socialcerere retragere din căminconfirmare îndeplinire atribuții 

Cazarea studenților Universității din Oradea este asigurată în spațiile destinate acestui scop, având o capacitate de cazare de 1435 de locuri, distribuite astfel:

1. Camin C1 (băieți), Campus central - 468 locuri;

2. Camin C2 (fete), Campus central - 466 locuri.

Camerele din cele două cămine au o capacitate de câte 3, 4 si 5 locuri.


Image
Image

 

3. Cămin C4 (nou), aflat în Campusl central, cu o capacitate de cazare de 402 locuri, găzduiește în prezent băieți și fete. Camerele au o capacitate de câte 2 - 3 locuri. Căminul are amenajate 4 camera pentru persoanele cu dizabilități.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cămin C3, situat pe str. Poieniței nr. 25, spațiu închiriat de la Primăria Municipiului Oradea, cu o capacitate de cazare de 300 locuri. În prezent găzduiește fete și băieți în camere de câte 4 și 5 locuri.

Tarifele de cazare au fost stabilite în funcție de categoria studentului și numărul de locuri din cameră, sunt afișate pe site-ul Universității din Oradea, fiind actualizate prin Hotărâri de Senat. 

Cele patru cămine studențești sunt dotate la nivelul cerințelor actuale, asigurând nevoile de cazare ale studenților.

Activitatea referitoare la cazare de la depunerea cererilor până la finalizarea procesului de cazare se desfășoară conform unui Calendar de cazare afișat pe site-ul Universității din Oradea.

Repartizarea locurilor în cămine se face de către fiecare facultate în parte, conform Regulamentului cadru al Universității din Oradea privind cazarea în căminele studențești.

Completarea formularului de cerere de cazare și depunerea acestuia la secretariatul facultății se poate realiza în fiecare an începând cu luna iunie până la data de 15 septembrie pentru studenții din anii superiori, iar pentru studenți anului I licență și master în momentul confirmării locurilor la admitere. Cazarea efectivă în cămin a studenților se face de către Comisia de cazare pe Universitate împreună cu Comitetele de Administrare al Căminelor.

Activitatea de cazare se va finaliza înainte de prima zi a noului an universitar.

În limita locurilor rămase disponibile, cazarea se realizează pe tot parcursul anului, cererile de cazare fiind înregistrate la registratura Universității și depuse la Biroul Prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studențești și sociale.

Cele patru cămine pot găzdui temporar și persoane din afara universității, în limita locurilor disponibile, cu aprobarea Rectorului sau a Prorectorului responsabil cu Managementul serviciilor studențești și sociale, conform tarifelor aprobate de către Senatul Universitar. 

 

Galerie foto Cămine

Arhiva 2017