Loading...
 
British EnglishRomână

Cazare in caminele studentesti

 

Lista studenților care beneficiază de cazare/transfer

Calendar cazare 2023 - 2024 semestrul 2

Tarife cazare 2023 - 2024

Anunț cu privire la cazarea în căminele Universității din Oradea 2023-2024

BSR MAE toamna

BSR - an I admitere toamna

BSR MAE

BSR - fete și băieți Iunie 2023

BSR - fete și băieți Iunie 2023 R

Calendar cazare 2023-2024

Anunț cazare BSR 2023-2024

Anunț cămin C3

BSR 1 toamnă - fete

BSR 1 toamnă - băieți

BSR anul I- fete

BSR anul I - băieți

Program cazări 2022-2023 

Declarație doc/pdf

Anunț cazare BSR

Licență sesiunea toamnă 2021

BSR an I - sesiune toamnă

Anul I licență/master

An superior licență/master

Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității din Oradea

Anunț cu privire la cazarea în căminele Universității din Oradea 2021-2022

Calendar cazare 2022-2023

Tarife cazare 2022-2023

Regulament cadru al Universității din Oradea privind cazarea în căminele studențești

Regulament de organizare și funcționare a căminelor, cantinei și a altor unități care oferă servicii studențești

Regulament de ordine interioară al căminelor studențești ale Universității din Oradea

Formulare: cerere cazare, cerere transferapplication form for hostingcazare ocazionalăcazare prelungităcerere cazare - criteriu caz socialcerere retragere din căminconfirmare îndeplinire atribuții 

Cazarea studenților Universității din Oradea este asigurată în spațiile destinate acestui scop, având o capacitate de cazare de 1435 de locuri, distribuite astfel:

1. Camin C1 (băieți), Campus central - 468 locuri;

2. Camin C2 (fete), Campus central - 466 locuri.

Camerele din cele două cămine au o capacitate de câte 3, 4 si 5 locuri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cămin C4 (nou), Campus central, aflat în etapa de finalizare a lucrărilor, cu o aripă a acestei clădiri fucțională cu 201 locuri de cazare, găzduiește în prezent băieți și fete. Camerele au o capacitate de câte 3 locuri. Căminul are amenajată o camera pentru persoanele cu dizabilități.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cămin C3, situat pe str. Poieniței nr. 25, spațiu închiriat de la Primăria Municipiului Oradea, cu o capacitate de cazare de 300 locuri. În prezent găzduiește fete și băieți în camere de câte 4 și 5 locuri.

Tarifele de cazare au fost stabilite în funcție de categoria studentului și numărul de locuri din cameră, sunt afișate pe site-ul Universității din oradea, categoria Info studenți - Tarife cazare, fiind actualizate prin Hotărâri de Senat. 

Cele patru cămine studențești sunt dotate la nivelul cerințelor actuale, asigurând nevoile de cazare ale studenților.

Activitatea referitoare la cazare de la depunerea cererilor până la finalizarea procesului de cazare se desfășoară conform unui Calendar de cazare afișat pe site-ul Universității din Oradea, categoria Info studenți - Calendar cazare.

Repartizarea locurilor în cămine se face de către fiecare facultate în parte, conform Regulamentului cadru al Universității din Oradea privind cazarea în căminele studențești.

Completarea formularului de cerere de cazare și depunerea acestuia la secretariatul facultății se poate realiza în fiecare an începând cu luna iunie până la data de 15 sepetembrie pentru studenții din anii superiori, iar pentru studenți anului I licență și master în momentul confirmării locurilor. Cazarea efectivă în cămin a studenților se face de către Comitetele de Administrare al Căminelor.

Activitatea de cazare se va finaliza înainte de prima zi a noului an universitar.

În limita locurilor rămase disponibile, cazarea se realizează pe tot parcursul anului, cererile de cazare fiind înregistrate la registratura Universității și depuse la Biroul Prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studențești și sociale.

Cele patru cămine pot găzdui temporar și persoane din afara universității, în limita locurilor disponibile, cu aprobarea Rectorului sau a Prorectorului responsabil cu Managementul serviciilor studențești și sociale, conform tarifelor aprobate de către Senatul Universitar. 

 

Arhiva 2017


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image