Loading...
 
British EnglishRomână

Cazare in caminele studentesti

Anunț cazare BSR

Anunț cămin C3

BSR 1 toamnă - fete

BSR 1 toamnă - băieți

BSR anul I- fete

BSR anul I - băieți

Program cazări 2022-2023 

Declarație doc/pdf

Anunț cazare BSR

Licență sesiunea toamnă 2021

BSR an I - sesiune toamnă

Anul I licență/master

An superior licență/master

Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității din Oradea

Anunț cu privire la cazarea în căminele Universității din Oradea 2021-2022

Calendar cazare 2022-2023

Tarife cazare 2022-2023

Regulament cadru al Universității din Oradea privind cazarea în căminele studențești

Regulament de organizare și funcționare a căminelor, cantinei și a altor unități care oferă servicii studențești

Regulament de ordine interioară al căminelor studențești ale Universității din Oradea

Formulare: cerere cazare, cerere transferapplication form for hostingcazare ocazionalăcazare prelungităcerere cazare - criteriu caz socialcerere retragere din căminconfirmare îndeplinire atribuții 

Cazarea pentru o parte din studenţii universităţii noastre este asigurată în spaţiile destinate acestui scop. Capacitatea totală de cazare este în prezent de 1392 locuri, după cum urmează:

  • Două cămine proprii situate în campus, capacitate de cazare: 892 locuri. Căminul de băieţi C1 poate găzdui un număr de 447 studenţi. Căminul de fete C2 are un număr de 445 de locuri.  În ambele cămine, studentul se poate caza în:
    • camere de 4-5 locuri la un tarif de 80 lei / lună / persoană (studentul bugetat) sau 140 lei / lună / persoană (studentul cu taxă);
    • camere de 3 locuri la un tarif de 100 lei / lună / persoană (studentul bugetat) sau 150 lei / lună / persoană (studentul cu taxă);

Pentru cazarea temporară se va percepe o taxă de 20 lei / zi / student. Cele două cămine pot găzdui temporar şi alte persoane din sau din afara universităţii la un preţ de 30 lei / zi / persoană sau 240 lei / lună / persoană.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Un cămin nou situat în campus aflat în fază de finalizare (402 locuri). O aripă a acestei clădiri totalizând 200 locuri găzduieşte în prezent băieţi. Toate camerele au o capacitate de 3 locuri, tarifele fiind de 130 lei / lună / persoană (student bugetat), 180 lei / lună / persoană (student cu taxă), 30 lei / zi / persoană (cazare temporară), 270 lei / lună / persoană (persoane din sau din afara universităţii).

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Un cămin închiriat de la Primăria Municipiului Oradea, Str. Poieniţei nr. 25, având capacitatea de cazare de 300 locuri. În prezent găzduieşte fete în camera de 4-5 locuri, tarifele practicate fiind 60 lei / lună / persoană (student bugetat), 110 lei / lună / persoană (student cu taxă), 20 lei / zi / persoană (cazate temporară), 220 lei / lună / persoană (persoane din sau din afara universităţii).

Cele patru cămine studenţeşti sunt dotate la nivelul cerinţelor actuale estimând că ele satisfac în mare parte nevoile de cazare ale studenţilor.

Repartizarea locurilor în cămine se face de către fiecare facultate în parte. Prioritate la cazare au studenţii orfani, studenţii proveniţi din plasamente sau case de copii, studenţii cu situaţie materială dificilă, studenţii cu rezultate şcolare bune în ordinea descrescătoare a mediilor.

Completarea formularului de cerere şi depunerea lui la secretariatul facultăţii se poate realiza începând cu luna iunie până la data de 19 septembrie pentru studenţii din ani superiori, iar pentru studenţii anului I licenţă şi masterat în momentul confirmării locurilor. Cazarea efectivă în cămin a studenţilor se face de către Comitetul de Administrare al Căminului. Activitatea de cazare se va finaliza înainte de prima zi a noului an universitar.

În limta locurilor rămase disponibile, cazarea se realizează pe tot parcursul anului, cererile de cazare fiind înregistrate la registratura universităţii şi depuse la biroul prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale.

Arhiva 2017


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image