Loading...
 
British EnglishRomână

Birou Audit Intern Public

TOC Next page
Birou Audit Intern Public

Activitatea de audit public intern din cadrul Universităţii din Oradea se exercită prin intermediul Biroului de Audit Public Intern, aflat în directa subordonare a Rectorului Universităţii.

 Biroul de Audit Public Intern desfăşoară o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii Universităţii din Oradea pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, ajutând entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere. Componenta de asistenţă, de consiliere ataşată auditului intern îl distinge categoric de orice acţiune de control sau inspecţie.

Activitatea Biroului de Audit Public Intern se desfăşoară în conformitate cu:

  • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată;
  • Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
  • Ordinul nr. 5509/2017 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi în entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern, întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013, şi a Cartei Auditului Intern aplicabile Compartimentului de audit intern al Ministerului Educaţiei Naţionale

 

Rapoarte anuale

Personal

Regulamente