Loading...
 
British EnglishRomână

Managementul cercetarii

EU GREEN

Poster SS 2023


 

 

             Modalitati impulsionare cercetare

 

 

Universitatea din Oradea îşi propune să dezvolte cercetarea ştiinţifică astfel ca ea să devină un suport esenţial al procesului de formare, cu scopul creşterii performanţelor serviciilor educaţionale prin asigurarea calităţii proceselor de cercetare, a utilităţii proiectelor şi rezultatelor cercetării.

Strategia de cercetare este elaborată pe baza celor mai noi tendinţe şi strategii la nivel naţional şi internaţional şi este în concordanţă cu Planul Strategic

Activitatile de cercetare se deruleaza sub coordonarea Prorectorului responsabil cu cercetarea si a Consiliului Cercetarii Stiintifice din Universitatea din Oradea.

Universitatea din Oradea beneficiază de resurse umane de înaltă specializare, astfel încât dezvoltarea activităţilor de cercetare reprezintă o consecinţă firească, cu implicaţii pozitive asupra proceselor formative. Atragerea finanţării prin proiecte de cercetare şi produse ale activităţilor de cercetare–dezvoltare – ca şi măsură a gradului de conformitate cu necesităţile reale de cunoaştere şi a calităţii cercetării – reprezintă un punct central al activităţii cadrelor didactice.

Activitatile de cercetare din cadrul Universităţii din Oradea se realizeaza prin contributia corpului didactic universitar si a personalului de cercetare pe baza de proiecte de cercetare, accesate in sistem competitional, prin programe de cercetare nationale, europene sau internationale, pe proiecte de colaborare bilaterala cu institutii din tara sau strainatate sau pe proiecte contractate direct cu diversi beneficiari, interesati de domeniile in care se realizeaza aceste activitati.

Cele 5 obiective specifice urmărite în cadrul universităţii din punct de vedere al cercetării sunt

Obiectivul specific 1. Orientarea cercetării stiinţifice spre domeniile declarate prioritare în strategia naţională de cercetare dezvoltare, cu accent pe domeniile în care Universitatea din Oradea este bine reprezentată.

Obiectivul specific 2. Dezvoltarea Universităţii din Oradea ca un pol de excelenţă în relaţia cu mediul economic, social şi prin implicarea în viaţa comunităţii

Obiectivul specific 3. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare-inovare a Universităţii din Oradea

Obiectivul specific 4. Creşterea resursei umane implicate în activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare

Obiectivul specific 5. Creşterea performanţelor activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare