Loading...
 
British EnglishRomână

Newsletter BPPCDI

Newsletter BPPCDI 16/8.11.2023

1. Pentru pregătirea proiectelor cu finanțare prin Programul Interreg EUROPE, după înscrirea în platforma dedicată acestui program, veți acces la:

 • Webinarii, evenimente cu acces public pe tematicile de interes European
 • Comunitatea de experți europeni / Potențiali parteneri în Proiecte viitoare
 • Promovarea unei idei de proiect (sau mai multe)
 • Știri despre lansări de apeluri de propuneri de Proiecte – lansare apel 3 20-21 martie 2024, Antwerp (Belgia)
 • Cum să solicitați serviciile oferite gratuit de către Policy Learning Platform.


2. A fost lansat apelul 2 al Programului transnațional - DANUBE REGION PROGRAMME (Programul pentru Regiunea Dunării).
 Apelul este disponibil pentru propuneri care vizează prioritățile programului 2 (2.2, 2.3 și 2.4), 3 și 4.2, prioritatea nr. 1 (O Regiune a Dunării mai inteligentă) fiind închisă:

 • 2. O Regiune a Dunării mai verde și fără emisii de carbon; (cu excepția Obiectivului Specific 2.1 – Promovarea energiei regenerabile)
 • 3. O Regiune a Dunării mai socială;
 • 4. O mai bună cooperare pentru guvernanță în Regiunea Dunării:  Capacități instituționale sporite pentru guvernanța teritorială și macroregională.

 Acesta se va desfășura într-un singur pas  – depunerea aplicației complete în sistemul electronic de monitorizare (JEMS).
Toate documentele relevante pentru desfășurarea acestui apel, împreună cu alte informații utile, vor putea fi accesate aici.
 

3. ADR Nord-Vest a lansat în consultare publică, Ghidul Solicitantului 113 – Ecosisteme de inovare – centre CDI – Inclusiv cercetare în colaborare.
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt institute de învățământ superior acreditate sau structuri ale acestora, conform OG nr. 57/2002, înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord–Vest.
Partenerii eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale constituite în baza Legii nr. 31/1990, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
•    se încadrează în categoria IMM-urilor (calitatea de IMM trebuie să existe la data acordării ajutorului);
•    sunt înregistrate în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, cu sediul social.

Pentru observații și/sau sesizări, trebuie să folosiți formularul disponibil aici. 
Perioada de consultare publică este până la data de 24 noiembrie 2023.

 

Newsletter BPPCDI 15/15.09.2023

1. În 06 septembrie 2023, a fost publicat anunțul privind organizarea interviului pentru dobândirea calității de expert tehnic judiciar de către persoanele care au titlul de academician, profesor universitar sau conferențiar universitar, doctor docent ori doctor într-o anumită specializare. Înscrierile se pot face în perioada 07 septembrie - 03 noiembrie 2023, iar interviul va avea loc în perioada 04 – 12 decembrie 2023.

Anunțul și formularele editabile pot fi accesate la adresa: https://www.just.ro/mj-organizeaza-interviu-dobandirea-calitatii-de-expert-tehnic-judiciar-2023/.

2. ADR Nord-Vest, a publicat în 12 septembrie 2023, al doilea Corrigendum pentru Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte 132.A.1 – Sprijinirea dezvoltării parcurilor de specializare inteligentă.

Descarcă: Sinteză CORRIGENDUM 2 și Ghidul Solicitantului consolidat 132.A.1 – Sprijinirea dezvoltării parcurilor de specializare inteligentă.

 

Newsletter BPPCDI 14/5.09.2023

1.  Inițiativa europeană privind clima (EUKI) lansează un apel la nivel european pentru idei de proiecte care promovează acțiuni transfrontaliere în domeniul climei în Europa. Se vor acorda finanțări cuprinse între 120 000 și 1 milion de euro pentru fiecare proiect. Proiectele se pot depune în perioada 25 noiembrie 2022 - 13 ianuarie 2023. Detalii despre program gasiți aici.

2. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației lansează invitația de a vă înscrie opțiunea de participare la sesiunile de informare organizate pentru cei interesați de finanțarea de proiecte Interreg Europe din apelul 3. În funcție de opțiunile Dvs preponderente, se va stabili un calendar al sesiunilor pentru perioada septembrie-noiembrie 2023. Inscrierile se pot face aici.

3. Apeluri Horizon Europe deschise începând cu perioada septembrie – octombrie 2023:

4.  Competiția, organizată de MCID și UEFISCDI în cadrul Programului 5.8 - Cooperare europeana și internațională, Subprogram 5.8.3 - Bilateral/Multilateral, PNCDI IV, facilitează realizarea de proiecte de cercetare-dezvoltare comune care să valorifice potențialul de expertiză și excelență ale cercetătorilor din România și Republica Moldova, ce necesită acces la infrastructurile de cercetare existente în România.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 15.09.2023, ora 16:00.

5. Recent lansat, apelul Driving Urban Transitions Partnership – DUT2023 finanțează cele mai bune proiecte transnaționale de cercetare și/sau inovare ce abordează provocările urbane pentru a sprijini orașele în tranziția lor către neutralitatea climatică.
Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor: 21 noiembrie 2023, ora 13:00 CET
Pentru identificarea partenerilor potriviți a fost dezvoltată platforma de matchmaking: https://dut-call-2023.b2match.io

 

Newsletter BPPCDI 13/24.08.2023

- ADR Nord-Vest, a publicat joi, 10 august 2023, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte 623 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar – universități de stat.

Apelul de proiecte este competitiv, cu termen limită de depunere, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 8 septembrie 2023, ora 10:00 – 7 martie 2024, ora 10:00.

Documentele sunt disponibile aici.


Autoritatea de Management a Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova a lansat săptămâna trecută primul apel de proiecte standard. 
Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 8 decembrie 2023, orele 16:00 (ora României).
Documentele sunt disponibile aici.


Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României și Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene anunță:

 • lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.2.2: E-guvernarea și digitalizarea în beneficiul cetățenilor Digitalizarea în educație. Perioada de consultare publică se încheie în data de 11.09.2023, ora 17.00. Eventualele observații și sugestii se vor transmite pe adresa de email: fonduri.oipsi@adr.gov.ro în perioada de consultare publică mai sus menționată.
 • aprobarea prin Ordinul MIPE nr. 3152/18.08.2023 a Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 2.4 Digitalizarea IMM-urilor realizată prin Hub-uri de Inovare Digitală Europene din România (EDIH), Prioritate: P2 Digitalizare în administrația publică centrală și mediul de afaceri, Obiectiv specific: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice. Schema de ajutor de stat aprobată prin Ordinul MIPE nr. 3151/18.08.2023 a fost publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 755 din 18 august 2023.

 

- Situație call-uri program Horizon Europe:

Apeluri deschise in iulie 2023:

 Apeluri care se deschid in septembrie-octombrie 2023:

 Evenimente de informare, training si brokeraj organizate de EC in septembrie-octombrie 2023:

Training NCP@UEFISCDI – „Aspecte practice privind scrierea propunerilor de proiecte in Horizon Europe”:

 

Newsletter BPPCDI 12/7.08.2023

- S-a lansat apelul Promovarea dezvoltării programelor de studii terțiare de înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii – STAGII STUDENȚI, aferent Programului Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, Prioritate: P07 Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului și o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic

Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 începând cu data de 18.08.2023, ora 16.00, până în data de 27.11 .2023, ora 16.00.

Descarcă documentele.

- Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 a lansat spre consultare publică a Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 1.2 Sprijin pentru proiecte în domeniul tehnologiilor avansate si crearea de hub-uri de inovare și transfer tehnologic în domenii prioritare, Prioritatea 1 Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în România, Obiectiv specific: Dezvoltarea și îmbunătățirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate.

Perioada de consultare se încheie la data de 24.08.2023, ora 17.00.

Eventualele observații/propuneri de modificare/completare, referitoare la acest ghid, vor fi transmise prin utilizarea formularului online disponibil aici.

Descarcă documentele

 

Newsletter BPPCDI 11/31.07.2023

- Pentru cei care doresc să aducă cercetarea și cercetătorii mai aproape de cetățeni, competiția MSCA and Citizens este deschisă.
Evenimentele organizate sub umbrela ”Noaptea Cerercetătorilor” și ”Researchers at Schools”  sunt adresate elevilor, studenților și grupurilor sociale care nu au acces ușor și, prin urmare, sunt mai puțin înclinați să se implice în domeniile STEAM, inginerie, arte și matematică sau activități de cercetare.
Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 25 octombrie 2023.

- Competiția pentru Proiecte de colaborare cu Republica Moldova asigură consolidarea rețelelor de cercetare deja existente și dezvoltarea de noi colaborări între grupuri de cercetători din România și Republica Moldova.
Competiția organizată de MCID și UEFISCDI, în cadrul Programului 5.8 Cooperare europeană și internațională, Subprogram 5.8.3 Bilateral/Multilateral, PN IV, facilitează realizarea de proiecte de cercetare-dezvoltare comune care să valorifice potențialul de expertiză/excelență ale cercetătorilor din România și Republica Moldova, ce necesită acces la infrastructurile de cercetare existente în România.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 15.09.2023.

- Divizia de Științe Matematice din cadrul Direcției de Științe Matematice și Fizice a Fundației Naționale pentru Științe (National Science Foundation - NSF, SUA) și UEFISCDI au creat un parteneriat (Lead Agency Opportunity) pentru a sprijini colaborarea internațională în domeniul științelor matematice.
Documentul de apel este disponibil aici

ERC STARTING GRANT – grant pentru cercetători debutanți ce pot dovedi potențialul de independență în cercetare, au o idee de proiect inovatoare.
Condiții de aplicare: 2 și 7 ani experiență după susținerea cu succes a primului doctorat, bilanț științific promițător adecvat atât stadiului de carieră cât și domeniului în care activează.
Finanțare: până la 1.5 milioane EUR, pentru max. 5 ani.
Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 24 octombrie 2023.

ERC SYNERGY GRANT – grant ERC de sinergie adresat cercetătorilor care doresc să abordeze o temă de cercetare atât de ambițioasă, care nu a putut fi realizată de cercetătorii individuali și echipele lor de cercetare.
Condiții de aplicare: grupuri mici de 2-4 Investigatori Principali (PI) și echipele acestora care sunt capabile să abordeze în comun noi teme de cercetare ambițioase high risk/high gain și care pot demonstra împreună, inovația, ambiția și fezabilitatea propunerii lor științifice.
Finanțare: până la 10 milioane EUR, pentru max. 6 ani.
Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 8 noiembrie 2023.

 

Newsletter BPPCDI 10/21.07.2023

- ADR Nord-Vest a lansat joi în consultare publică, Ghidul Solicitantului 132.B.1 – Sprijinirea dezvoltării incubatoarelor de afaceri.

Perioada de consultare publică este până la data de 3 august 2023.

Pentru observații și/sau sesizări, puteți să folosiți formularul disponibil aici.

- În cadrul Programului ROHU, până în 25.07.2023, sunteți invitați să completați și să depuneți formularul online, prin care vă exprimați interesul față de unul dintre Obiectivele Specifice finanțate în cadrul Apelului (se va completa câte un formular pentru fiecare dintre Obiectivele specifice care vă interesează). În funcție de interesul exprimat pentru o anumită Prioritate/Obiectiv Specific, în perioada 26-31.07.2023 vor fi organizate întâlniri online dedicate identificării de parteneri (Partner Search Forum)

 

Newsletter BPPCDI 9/6.07.2023

Este deschis apelul MSCA and Citizens 2023:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2023-citizens-01-01
Data limita: 25.10.2023
Se finanteaza proiecte pentru organizarea Nopții Cercetătorilor 2024 si 2025 si a evenimentelor Cercetători la scoala timp de doi ani. Evenimentele organizate prin intermediul proiectelor au ca țintă marele public: copii, tineri, familii etc., pentru popularizarea stiintei.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lansat oficial pe 28 iunie 2023, primul apel competitiv din cadrul Programului Interreg VI-A România-Ungaria.

Fondurile FEDR disponibile pentru acest apel sunt de până la 42.817.554 Euro și vor sprijini proiectele care se adresează celor 6 Obiective Specifice.

În funcție de tipul proiectului, propunerile se pot depune după cum urmează:

 • Proiecte SOFT, pana la data de 27.09.2023, orele 23:00 (CET)/24:00 (EET);
 • Proiecte HARD, pana la data de 27.12.2023, orele 23:00 (CET)/24:00 (EET).

Ghidul solicitantului și anexele acestuia sunt disponibile pe site.

 

Newsletter BPPCDI 8/13.06.2023

MCID a aprobat lansarea competiției pentru Proiecte de cercetare exploratorie (PCE 2023) din cadrul PN IV, Programului 5.1 - IDEI. Competiția are drept scop susţinerea şi promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi/sau exploratorii din România.
Cererile de finanţare se depun, până la data de 17 iulie 2023, ora 16:00.

MCID a aprobat lansarea competiției pentru Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE 2023) din cadrul PN IV, Programului 5.2 - Resurse Umane, Subprogramul 5.2.1 – Start în Cercetare. Competiția are drept scop sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, care și-au stabilit un program de cercetare independent, obținând rezultate semnificative în domeniul propriu de cercetare, pentru crearea sau consolidarea propriei echipe de cercetare.
Cererile de finanţare se depun până la data de 18 iulie 2023ora 16:00.

 

Newsletter BPPCDI 7/07.06.2023

ADR Nord-Vest, a lansat in 29 mai 2023, în consultare publică, Ghidul Solicitantului 623 Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar.

UEFISCDI organizeaza o sesiune de training online pentru pregatirea propunerilor de cercetare&inovare (RIA/IA/CSA) in Horizon Europe in 22 iunie 2023, 9.00-11.00.
Pentru particiăpare, puteți să vă înregistrați la adresa: https://www.ncp.uefiscdi.ro/he-proposals

S-a lansat apelul Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks: Doctoral Networks call 2023:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2023-dn-01-01

 

Newsletter BPPCDI 6 - Completare/30.05.2023

UEFISCDI a publicat Raportul UEFISCDI 2022, împreună cu invitația de a parcurge documentul pentru a afla care sunt principalele inițiative, acțiuni întreprinse/ cotinuate în anul 2022 la nivelul departamentelor UEFISCDI.

Consiliului Național al Cercetării Științifice, a remis Comunicatul cu titlul: ”Pentru o nouă cultură în politica publicațiilor academice”, privind impunerea luării în perioada următoare a unor decizii care să descurajeze, pe termen mediu și lung, practicile editoriale discutabile.

 

Newsletter BPPCDI 6/30.05.2023

În cadrul celei de-a unsprezecea ediție a Cluj Innovation Days (CID), a avut loc lansarea oficială a Centrului de Inovare Digitală pentru Societate – eDIH4SocietyeDIH4Society este propus de un consorțiu condus de Cluj IT Cluster și format din Universitatea Tehnică din Cluj-NapocaCamera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud și Universitatea din Oradea.

Competiția Internațională L'Oréal - UNESCO For Women in Science 2024 este deschisă femeilor de știință, din toate colțurile lumii, până pe data de 28 iunie 2023.

 

Newsletter BPPCDI 5/24.05.2023

- Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a aprobat lansarea competițiilor pentru:

 • Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experienţă din diaspora, din cadrul PN IV, Programului 5.2 - Resurse Umane, Subprogramul 5.2.2 - Mobilități.
 • Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora - 2023, din cadrul PN IV, Programului 5.2 - Resurse Umane, Subprogramul 5.2.2 - Mobilități.

Ministerul Educației a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului aferent apelului de proiecte „Asigurarea infrastructurii universitare”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15: Educație.

 

Newsletter BPPCDI 4/10.05.2023

- Echipa Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică a Universității din Oradea, a ocupat locul III în cadrul concursului de burse "Henri Coandă" secțiunea "Fabricație avansată / Roboți și agenți cognitivi

- MCID a lansat în dezbatere publică pachetele de informații pentru competițiile din PNCDI IV și calendarul lansării acestor competiții

 

Newsletter BPPCDI 3/2.05.2023

- Fundația Orange pune la dispoziție 300.000 de euro pentru proiecte destinate persoanelor cu deficiențe de vedere sau auz 

- Detalii privind Programului de Cooperare Elvețiano-Român ale cărui apeluri se vor lansa în cursul anului viitor

 

Newsletter BPPCDI 2/24.04.2023

- Ghidul Aplicantului aferent Programului Interreg VI-A România-Ungaria 2021-2027, a fost lansat în consultare publică 

- Invitație sesiune online de prezentare generală a Clusterului 6 - Alimente, bioeconomie, resurse naturale, agricultură și mediu, din cadrul programului Horizon Europe. Se vor prezenta informații cu privire la aspectele de interes pentru participarea la cele 76 de apeluri viitoare ale Clusterului.

 

Newsletter BPPCDI 1/13.04.2023

- Noutăți privind programul Horizon Europe