Loading...
 
British EnglishRomână

Newsletter BPPCDI

 

Newsletter BPPCDI 20/3.06.2024

1. Centrul Academic Bavarez pentru Europa Centrală, de Est și de Sud-Est BAYHOST organizează workshop-ul Med Tech, în perioada 27-28 iunie 2024, la universitatea Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) din Regensburg, Germania.
Evenimentul are ca scop inițierea cooperării interuniversitare științifice, în medicină, tehnologie medicală, inteligență artificială în medicină și sănătate. Pe site-ul BAYHOST poate fi găsită agenda preliminarp, care conține subiectele propuse de cercetătorii bavarezi.
Participarea la eveniment este gratuită. În măsura posibilităților, poate fi oferită cazare gratuită, pentru un număr limitat de participanți. Termenul de depunere a aplicațiilor este 15 iunie 2024.


2. Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) a lansat apelul de proiecte ”Primul student din familie”. Acest apel este unul competitiv, finanțat din Prioritate: P06 „Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație“. Obiectivul acestuia este „Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea timpurie, continuând cu educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scopul învățării pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități (FSE+) “.
Transmiterea cererilor de finanțare se poate până în data de 17.06.2024, ora 16:00.


3. Cea de-a doua Contribuție Elvețiană în România a lanasat în cadrul Programului Cercetare instrumentul de finanțare - MAPS: Multilateral Academic Projects prin care cercetetătorii din Elveția și colegii lor din Bulgaria, Croația, Polonia, România și Ungaria implementează Proiecte Comune Multilaterale de Cercetare, de interes pentru părțile implicate.
Propunerile de proiecte implică un parteneriat format dintr-o instituție din România, alături de o instituție din Elveția și cel puțin una din instituțiile gazdă eligibile din celelalte țări implicate în program (Bulgaria, Croația, Polonia și Ungaria).
Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte de către responsabilul de proiect din Elveția, pe platforma mySNSF, este 1.07.2024.
Platforma pentru depunerea documentelor solicitate responsabilului de proiect din România este disponibilă la adresa www.uefiscdi-direct.ropână la data de 3.07.2024 (ora 16:00).


4. Universitatea din Oradea prin Facultatea de Medicină și Farmacie a devenit membru în proiectul international DIGI4Care, un proiect ambițios, care își propune să revoluționeze asistența medicală în regiunea Dunării prin inovație și tehnologii digitale.

Proiectul DIGI4Care este finanțat prin programul transnațional Interreg pentru regiunea Dunării și își propune să creeze platforme mai eficiente de cooperare transnațională, cu accent pe integrarea teritorială, economică și socială a țărilor participante.
Proiectul reunește 12 parteneri din 8 țări, cu scopul de a dezvolta soluții comune care să abordeze provocările cheie din domeniul sănătății și să reducă decalajul existent pe planul tehnologiilor digitale.
Centrul de Formare pentru Managementul Serviciilor de Sănătate al Universității Semmelweis din Budapesta, în calitate de leader de proiect a organizat întâlnirea de inițiere a proiectului, unde s-au adunat experți din următoarele țări Austria, Cehia. Slovacia, Bulgaria, Bosnia și Herțegovnia, Ucraina, Ungaria și România.

 

Newsletter BPPCDI 19/29.02.2024

1. Competiția Burse de cercetare "Stefan Odobleja" din cadrul programului PNCDI IV, având ca scop "Stimularea performanțelor în activitatea de cercetare a tinerilor doctoranzi și postdoctoranzi români, prin creșterea numărului de burse de cercetare acordate pe bază de competiție, de către programe existente, recunoscute la nivel internațional." este deschisă. Detalii puteți găsi aici.

2. Lista competițiilor deschise din cadrul programului UEFISCDI - PNCDI IV o puteți găsi aici.
3. Vă invităm să trimiteți lucrările dumneavoastră pentru Competiția de fotografie organizată în EU GREEN. Perioada în care puteți trimite lucrările se încheie în 15 martie. Mai multe detalii găsiți pe site-ul dedicat acestei competiții.

 

Newsletter BPPCDI 18/02.02.2024

A fost lansată competiția ”Centre de Excelență”, din cadrul PNCDI IV, cu un buget de 1.600.000.000 lei, aprobată prin Ordinul Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 20371/30.01.2024. Aceasta urmărește consolidarea unor poli de excelență ce vor asigura dezvoltarea domeniilor științifice, cât și rezolvarea de probleme societale.

Se finanțează un număr de max. 20 Centre de Excelență, repartizate la nivelul fiecărui domeniu din Agenda Strategică de Cercetare, astfel:

 • Digitalizare, industrie și spațiu - max. 5;
 • Climă, energie și mobilitate - max. 3;
 • Hrană, bioeconomie, resurse naturale, biodiversitate, agricultură și mediu - max. 4;
 • Sănătate - max. 4;
 • Cultură, creativitate și societate incluzivă - max. 2;
 • Securitate civilă pentru societate - max. 2.
Bugetul pentru un proiect este de min. 50.000.000 lei și max. 100.000.000 lei. Finanțarea solicitată de la bugetul de stat pentru un proiect trebuie să reflecte costurile reale de cercetare, specifice domeniului.

Proiectele se vor derula pe o perioadă de 60 luni.

Detalii privind condițiile de participare și implementare, criteriile de eligibilitate, procesul de evaluare sunt disponibile în pachetul de informații ce poate fi accesat la adresa: https://uefiscdi.gov.ro/centre-de-excelenta-coex.

Platforma pentru depunere on-line a cererilor de finanțare este disponibilă începând cu data de 19 februarie 2024 la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 22 aprilie 2024, ora 16:00.

 

Newsletter BPPCDI 17/30.01.2024

1. A fost lansată competiția Gala Cercetării Românești – Ediția 2024. Aceasta este organizată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), pentru 11 domenii științifice, cu scopul de a recunoaște și a premia excelența în cercetare:

 • Științe inginerești – Premiul “Henri Coandă”;
 • Matematică și informatică – Premiul “Grigore Constantin Moisil“;
 • Științele pământului, mediu și schimbări climatice – Premiul “Grigore Cobălcescu”;
 • Științele vieții – Premiul “George Emil Palade”;
 • Chimie – Premiul “Raluca Rîpan”;
 • Energie și materiale avansate – Premiul “Nicolae Vasilescu Karpen”;
 • Fizică – Premiul “Șerban Țițeica”;
 • Biotehnologii – Premiul “Gheorghe Ionescu-Șișești”;
 • Științe umaniste – Premiul “Dimitrie Cantemir”;
 • Medicină – Premiul “Ana Aslan”;
 • Științe sociale și economie – Premiul “Mattei Dogan”.

Detaliile despre competiție, Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și condițiile de eligibilitate sunt disponibile la adresa https://www.mcid.gov.ro/gala-cercetarii-romanesti.

2. Serviciul de Cooperare și Acțiune Culturală al Ambasadei Franței în România oferă burse la trei niveluri diferite: masterat, doctorat în cotutelă sau în co-directiune și postdoctorat (pentru cercetători).

Apelul la candidaturi este deschis până pe 4 martie 2024 și este publicat pe site-ul Institutului Francez din România. Dosarele de candidatura trebuie să fie depuse utilizând formularul pentru fiecare nivel, care poate fi accesat prin intermediul următorului link:

https://institutfrancais.ro/bucuresti/bourses-france-excellence-roumanie-bourses-du-gouvernement-francais/#/


3. Până pe data de 15 februarie 2024, ora 16:00, pot fi despuse propunerile de proiecte în cadrul competiției deschise ”Proiect experimental demonstrativ”, organizată în cadrul Programului 5.7 - Parteneriat pentru Inovare, Subprogramul 5.7.1 – Parteneriate pentru competitivitate, PNCDI IV.
Propunerea de proiect poate fi depusă de o organizație de cercetare (de drept public sau privat), împreună cu o întreprindere care derulează activități de cercetare-dezvoltare și prezintă  un concept formulat de tehnologie/demonstrator experimental de laborator cu un nivel de maturitate tehnologică TRL 2/3 ce se concretizează într-un demonstrator experimental de laborator/tehnologie validată în laborator cu un nivel de maturitate tehnologică TRL 3/4.
Finanțarea de la bugetul de stat acordată pentru un proiect este de max. 750.000 lei, cu respectarea schemei de ajutor de stat aprobată în acest sens.
Propunerile de proiecte se depun prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit.

4. Competiția pentru instrumentul de finanțare ”Proiect de transfer la operatorul economic” este deschisă până pe data de 16 februarie 2024, ora 16:00, fiind organizată în cadrul Programului 5.7 - Parteneriat pentru Inovare, Subprogramul 5.7.1 – Parteneriate pentru competitivitate, PNCDI IV.
Propunerea de proiect poate fi depusă de o întreprindere care are în obiectul său de activitate cercetarea și dezvoltarea, în parteneriat cu cel puţin o organizaţie de cercetare (de drept public sau privat). Se pornește de la o tehnologie validată în condiţii de laborator/relevante de funcţionare (TRL 4/5), pentru a se ajunge la o tehnologie demonstrată din punct de vedere al funcţionalităţii în mediul industrial (TRL 6).
Finanțarea de la bugetul de stat acordată pentru un proiect este de max. 1.500.000 lei, cu respectarea schemei de ajutor de stat aprobată în acest sens.
Propunerile de proiecte se depun prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro nefiind necesară depunerea şi în format tipărit.

 

Arhiva