Loading...
 
British EnglishRomână

Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

Actul de înființare a Universității din Oradea, Ordinul Ministrului Învățământului și Științei nr.4894/22.03.1991 cu privire la schimbarea denumirii UO, Certificat de înregistrare fiscală

Legea Educației Naționale

Statutul Studentului

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Hotărâri de Guvern privind: Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, cifra școlarizare

Legea calității educației

Ordinul nr. 3632/2016 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de statMetodologia de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a universităţilor de stat din 12.04.2016

Ordinul nr. 3530/2016 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2016Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2016, din 29.03.2016

Hotărârea nr. 654/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017

Hotărârea nr. 664/2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017Contact

Universitatea din Oradea
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel1:   +40 259-432830
Tel2:   +40 259-408113
Fax:   +40 259-432789
rectorat@uoradea.ro