Loading...
 
British EnglishRomână

Finalizare studii

 

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor

Înscrierea candidaţilor la examenul de finalizare a studiilor se face la secretariatul facultății. Pentru absolvenții Universității din Oradea, dosarul studentului care se înscrie la examenul de finalizare a studiilor se completează cu:

• cerere de înscriere tipizată, vizată de conducătorul ştiinţific şi aprobată de decan;

• declarație de autenticitate;

• carte de identitate copie, însoțită de original, pentru certificarea conformității cu originalul;

• foaie de lichidare completată şi vizată;

• două fotografii color, recente, dimensiunea ¾ (pe hârtie fotografică mată);

• copii ale certificatului de naştere și de căsătorie (dacă este cazul), însoțite de original pentru certificarea conformității cu originalul;

• copie a diplomei de bacalaureat şi de studii superioare (pentru absolvenţii de master), însoțite de original pentru certificarea conformității cu originalul, dacă aceasta nu este în dosarul studentului la secretariat;

• chitanţă / dovadă de plată a taxei de examen (în cazul absolvenţilor care repetă examenul).

Proiectul de diplomă / disertaţia trebuie să respecte prevederile SEAQ_PO_Pr.MA_06 - Procedura operațională privind elaborarea lucrării de finalizare a studiilor