Loading...
 
British EnglishRomână

Formulare SRU

Resurse Umane  »  Formulare SRU

1. Centralizator ore plata cu ora, proiecte (opțional)

    1.1. Declarație plata cu ora Licență și Master

    1.2. Declarație plata cu ora Doctorat

2. Metodologia privind evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

3. Fişe de evaluare pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic

4. Anexă la fișa de post, CD cu atribuții de coordonare administrator șef facultate

5. Fișa postului pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

6. Fișa postului pentru cadrele didactice 

7. Fişa personală de serviciu doc/pdf

8. Declaraţie privind deducerile personale doc/pdf

9. Declaraţie cu privire la apartenenţa la casa de sănătate doc/pdf

10. Formular rechemare din concediu pentru cadrele didactice

11. Formular solicitare adeverință

12. Fișa postului Director de departament didactic

13. Anunț referitor la drepturile salariare pentru deținerea titlului științific de doctor conform Legii 153/2017, formular cerere

14. Adresă referitoare la fișa postului pentru prodecani 2018formular

15. Declarație - Anexă la Ordinul 2343/2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art 140 alin.(3) lit. e) din Codul Fiscal

16. Notă de informare și consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal doc/pdf

17. Cerere privind acordarea voucherelor de vacanțăAnexa 1Anexa 2

18. Formular acordare zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor CF OUG nr.147/2020: Anexa 1, Anexa 2

19. Planificare nominală a concediului de odihnă neefectuat pe anii 2019 și 2020 și cuvenite pe anul 2021, formular doc/pdf 

20. Formular solicitare de modificare a planificării concediului de odihnă pentru personalul didactic auxiliar/nedidactic