Loading...
 
British EnglishRomână

Managementul cercetarii  »  Entitati de cercetare  »  Infrastructura stiintifica de cercetare
INFRASTRUCTURA ŞTIINŢIFICĂ DE CERCETARE
 

2016

 

Facultatea de Arte

         Centrul de cercetare și creație artistică - CCCA
         prof.univ.dr. Rîmbu Romeo

Facultatea de Inginerie  Energetică și Management Industrial

Centrul de cercetare managementul proceselor energetice - CCMPE
Conf.univ.dr.ing. Secui Călin
ECO - Sisteme de inginerie şi management - impact şi dezvoltare
Conf.univ.dr.ing. Indrie Liliana

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației

 
Centrul de cercetare și inginerie tehnologică în conversia energiei electromagnetice - CCITCEE
Conf. univ. dr. ing. Bandici Livia
Centrul de cercetare în tehnologia informației, electronică și automatică - CCTIEA
Ş.l.dr.ing. Buciu Ioan
Centrul de cercetări, proiectări în domeniul energiilor nepoluante - CCPDEN
Conf. univ. dr. ing. Neamţu Ovidiu

Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

Centrul de cercetare în inginerie integrată şi tehnologii avansate -  CCIITA
Conf.univ.dr.ing. Stănăşel Iulian

Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării

Institutul de studii euroregionale - ISER
Conf.univ.dr. Luminiţa Şoproni
Centrul de studii interdisciplinare - CSI
Prof.univ.dr. Șipoș Sorin

Facultatea de Geografie, Turism și Sport

Centrul de studii și analize teritoriale - CSAT
Conf.univ.dr. Filimon Luminița

Facultatea de Litere

Centrul de cercetare a schimbărilor culturale naționale în contextul globalizării - CCSCNCG
Prof.univ.dr. Simuţ Ion 

Facultatea de Medicină și Farmacie

Centrul de cercetări în științe medicale, farmaceutice și medicină dentară - CCFMD
Conf.univ.dr. Radu Carmen

Facultatea de Protecția Mediului 

Centrul de cercetare a factorilor de risc pentru agricultură, silvicultură, mediul înconjurător și industrie alimentară - CCFRASMIIA
Conf.univ.dr. Brejea Radu
Centrul de cercetare a sistemelor biotehnice, ecologice și silvice - CCSBES
Conf.univ.dr.ing. Cheregi Gabriel

Facultatea de Științe

Centru de cercetare științe naturale aplicate - CCSNA
Prof.univ.dr. Marcu Loredana
Centrul de cercetare în analiza matematică aplicată și informatică teoretică - CCAMAIT
Prof.univ.dr. Bica Alexandru Mihai

Facultatea de Științe Economice

Centrul de cercetare pentru competitivitate și dezvoltare durabilă - CCCDD
Prof.univ.dr.ec. Bădulescu Daniel

Facultatea Științe Socio-Umane

Incorrect parameter fileId
Conf.univ.dr. Bîrle Delia
Incorrect parameter fileId
Conf.univ.dr. Bacter Claudia

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Centrul de Studii Teologice Interdisciplinare - CSTI
Conf.univ.dr. Erdei Miron

Departamentul pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului Didactic

Incorrect parameter fileId 
prof.univ.dr. Filimon Letiția

Centrul Național de Cercetări Geotermală

           Incorrect parameter fileId
           prof.univ.dr.ing. Antal Cornel

 Contact

Birou Programe si Proiecte CDI
Cladire Rectorat, Etaj IV, Sala D 402
Tel:   +40 0259 408216/408189
dbococi@uoradea.ro