Loading...
 
British EnglishRomână

MATERIALE - Comisie eficientizare-optimizare structură UO

TOC
MATERIALE - Comisie eficientizare-optimizare structură UO

Notă cuprinzând precizări privind Metodologia de eficientizare-optimizare a Universității din Oradea

A) Propunere privind Metodologia de eficientizare a Universității din Oradea; Anexa 1; Anexa 1_AAnexa 2; Anexa 3; Anexa 4

B) Propuneri preluate de comisia de eficientizare din partea comunității universitare pentru dezbatere:

 

1) Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor / programelor de studii universitare și al structurii instituțiilor de învățământ superior

2) HG privind nomenclatorul domeniilor și al programelor de studii universitare de licență și master

3) Standarde specifice ale comisiilor de specialitate - ARACIS: arte, arhitectură, urbanism, educație fizică și sport, științe administrative, ale educației și psihologie, științe agricole, silvice și medicină veterinară, științe economiceștiințe exacte și ale naturiiștiințe inginereștiștiințe juridiceștiințe medicaleștiințe sociale, politice și ale comunicăriiștiințe umaniste și teologie 

4) Indicatori actuali ai UO

     4.1) Număr studenți pe facultăți

     4.2) Situația posturilor la 01.10.2014

5) Recomandări ale mediului academic al UO