Loading...
 
British EnglishRomână

Serviciul Social

Șef Serviciu: Filimon Mariana

E-mail: marianafilimon1967 at yahoo.com

Telefon: 0745901350

Prezentare

  • Serviciul Social este conceput pentru rezolvarea problemelor sociale ale studenților și gestionarea altor activități sociale specifice din cadrul Universității din Oradea
  • Serviciul Social este răspunzător cu asigurarea condițiilor materiale și de trai ale studenților.

Personal

        Administratori:

       - Cămin C1 - Cristina Leț; Telefon: 0259/408424

       - Cămin C2 - Copil Mariana; Telefon: 0259/408262

       - Cămin C3 - Pop Cătălin Alexandru; Telefon: 0259/419879

       - Cămin C4 - Filimon Mariana; Telefon: 0745901350

Sarcini administratori cămine

      - Organizează activitatea de cazare a studenților și a cazărilor ocazionale;

      - Răspunde de administrarea patrimoniului asigurând condiții optime de cazare;

      - Se implică în dezvoltarea personală a studenților și în crearea cadrului securizat pentru buna lor conviețuire;

      - Introduce studenții în platforma UNIWEB și ține evidența acestora, ia măsuri pentru a nu exista debitori la plata căminului;

      - Alte activități legate de administrarea căminelor, și de viața socială a studenților.

Îngrijitoare:

     - Cămin C1

            - Banfi Gheorghina

            - Lucaciu Florica

            - Popa Mariana-Genica

    - Cămin C2

            - Mărginean Elisabeta

            - Mureșeanu Floare

            - Rusu Nicoleta

   - Cămin C3

            - Bordaș Dana

            - Szekereș Margareta-Creanga

            - Vaida Rahela

   - Camin C4     

            - Crăciun Dorina

            - Brînda Ioana-Mariana

Sarcini îngrijitoare cămine

- Efectuează activitatea de curățenie, igienizare și dezinfectare a spațiilor comune din cămine;

- Efectuează activitatea de curățenie în camere la fiecare început și la fiecare sfârșit de an universitar și în cazul cazărilor ocazionale;

- Anunță administratorul de cămin despre orice defecțiune constatată în cadrul căminului;

- Schimbă lenjeria studenților și a cazărilor ocazionale.

Muncitor spălătorie

           - Irimia Viorica

Sarcini muncitor spălătorie

- Spală și dezinfectează lenjeria universității care este folosită de studenții cazați în cămine;

- Calcă lenjeria spălată;

- Spală și calcă perdele de la săli de cursuri și birouri ale Universității;

- Spală covoare din incinta Universității.

Muncitor Calificat

          - Țirtea Nicolae (zugrav)

Sarcini  zugrav:

- Efectuează lucrări de zugrăvit, vopsit și alte lucrări pentru întreținerea căminelor în condiții optime de trai;

- Întocmește lista materialelor necesare lucrărilor care urmează a fi executate în cămine.

Muncitor necalificat

            - Fușuș Alexandru

Sarcini muncitor

- Efectuează activitatea de curățenie în jurul căminelor și la platforma de gunoi, ajută îngrijitoarele de la cămine la evacuarea deșeurilor din cămine și la selectarea deșeurilor. Ajută când este cazul la activitatea de deratizare și dezinsecție.

Deratizare și dezinsecție

           - Tuleu Marius-Vasile

Sarcini persoana responsabilă cu deratizarea și dezinsecția:

- Răspunde și efectuează dezinsecția în cadrul Universității din Oradea;

- Întocmește referatele de necesitate cu substanțele necesare locațiilor Universității;

- Verifică și întocmește grafice de deratizare și dezinsecție.