Loading...
 
British EnglishRomână

Sesiunea iulie 2017

Admitere 2017  »  Admitere - Licență  »  Admitere 2017 - Licenţă - informații români de pretutindeni  »  Sesiunea iulie 2017

1. Anexa 1a - Cerere de înscriere
2. Anexa 2 - Cerere de înscriere pentru candidații din UCRAINA
3. Anexa 3 - Declarație de apartenență la identitatea culturală română
4. Anexa 4 - Formular de confirmare a locului de studii
5. Locuri licență repartizate la Universitatea din Oradea

LISTA DEFINITIVĂ (după cele două etape de confirmări) a candidaților din categoria Români de pretutindeni admiși in anul I de studii, an universitar 2017-2018, pe locuri fără taxă de școlarizare - SESIUNEA IULIE 2017

Ca urmare a faptului că doar o parte din cei de pe prima listă provizorie cu candidați admiși au confirmat locul obținut, precum și a solicitărilor venite din partea celor declarați inițial respinși, Comisia centrală de admitere a decis continuarea procedurii de repartizare pe locurile rămase neocupate. În acest sens, din lista aplicanților au fost retrași cei admiși inițial pe loc corespunzător primei opțiuni și care nu au confirmat. Candidații care se regăsesc pe Lista provizorie 2 pot confirma locul repartizat prin completarea și semnarea formularului din Anexa 4 care va fi scanat și trimis la adresa de email dosarerompret@uoradea.ro până luni 7 august 2017 ora 12.

Criteriile utilizate pentru a doua etapă de repartizare a locurilor sunt aceleași cu cele din prima etapă.

 
 

Universitatea din Oradea organizează o nouă sesiune de admitere pentru candidaţi din categoria Români de pretutindeni în luna septembrie 2017. Informaţii referitoare la specializări, număr de locuri, calendar etc vor fi postate pe site-ul Universităţii din Oradea până cel mai târziu în 31.08.2017.

 
La finalul perioadei de contestații, lista provizorie cu candidații declarati admiși a rămas nemodificată și poate fi accesată AICI. Candidatii declarati admiși pot confirma locul obținut prin concurs, prin completarea și semnarea anexei 4 (conform metodologiei). Anexa 4, completată și semnată, poate fi:
- transmisă prin e-mail la adresa dosarerompret@uoradea.ro până la data de 01.08.2017, ora 16.00
sau
- depusă personal la birou secretar șef Universitatea din Oradea, în zilele de 31.07.2017 și 01.08.2017, între orele 8.00-16.00

Lista provizorie a rezultatelor la concursul de admitere pentru candidații din categoria Români de PretutindeniAdmitere