Loading...
 
British EnglishRomână

Formulare SRU

Resurse Umane  »  Formulare SRU

1. DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE pentru cadrele didactice titulare ale Universităţii din Oradea privind activităţile didactice desfăşurate în anul universitar 2018/2019 la instituţii de învăţământ superior, altele decât Universitatea din Oradea - Anexa 1

2. Opis dosar concurs cadre didactice asociate pentru anul universitar 2018/2019

3. Declarație pe proprie răspundere pentru cadrele didactice asociate ale Universității din Oradea privind activitățile didactice la plata cu ora desfășurate în anul universitar 2018/2019 la instituții de învățământ superior, altele decât Universitatea din Oradea - Anexa 2

4. Declarație pe proprie răspundere pentru cadrele didactice asociate ale Universității din Oradea privind obligativitatea de a face cunoscut conducătorului instituției la care are funcția de bază precum și celui la care sunt asociate, numărul de ore prestate prin asociere, pentru anul universitar 2018/2019 - Anexa3

5. Metodologia privind evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

6. Fişe de evaluare pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic

7. Anexă la fișa de post, CD cu atribuții de coordonare administrator șef facultate

8. Fișa postului pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

9. Fișa postului pentru cadrele didactice pentru anul 2018/2019

11. Declaraţie privind deducerile personale

12. Declaraţie cu privire la apartenenţa la casa de sănătate

14. Formular concediu de odihnă personal didactic auxiliar și nedidactic din cadrul Direcției General Administrative

15. Formular rechemare din concediu pentru cadrele didactice

16. Formular solicitare adeverință

17. Fișa postului Director de departament didactic

18. Anunț referitor la drepturile salariare pentru deținerea titlului științific de doctor conform Legii 153/2017, formular cerere

19. Adresă referitoare la fișa postului pentru prodecani 2018formular

20. Declarație - Anexă la Ordinul 2343/2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art 140 alin.(3) lit. e) din Codul Fiscal

21. Notă de informare și consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal doc/pdf

22. Cerere privind acordarea voucherelor de vacanță : Anexa 1Anexa 2