Loading...
 
British EnglishRomână

Declaratii de avere

LEGISLAŢIE

Extras din Legea 115 din 1996 - pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici

Legea nr. 176/2010 - privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Legea nr. 115/1996 - pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici după publicarea Legii nr.176/2010

Legea nr. 144/2007 - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate după publicarea Legii nr.176/2010

HG nr. 175/2008 - privind stabilirea modelelor registrului declaraţiilor de avere şi registrului declaraţiilor de interese

Ordonanță de urgență 182/2022

 

FORMULARE

Manual de utilizare pentru depunerea DAI- deponent

Manual de utilizare pentru depunerea DAI - persoană responsabilă

Adresă structuri 2022

Adresă structuri referitor la depunerea declarațiilor de avere/interese

Adresă structuri referitor la depunerea declarațiilor de avere/interes - 2023

Cerere de înrolare în platforma online ”e-DAI”

GHID de completare Declaraţii de avere şi interese - ANI 2024

GHID privind incompatibilitățile și conflictele de interese 2024

 

Pentru operativitatea scanării și pentru protecția eficientă a datelor personale, vă rugăm să tipăriți declarațiile de avere și de interese pe câte o singură față a foilor de hârtie A4 (NU față-verso).

 

 

Comunicat privind termenul limită de depunere a declarațiilor de avere și de interese 2024

Declarații de avere și interese 2024

Declarații de avere și interese 2023

Declarații de avere și interese 2022

Declarații de avere și interese 2021

 

 

Arhivă - Declarații de avere și interes

 

 Contact

Universitatea din Oradea
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel1:   +40 259-432830
Tel2:   +40 259-408113
Fax:   +40 259-432789
rectorat@uoradea.ro