Loading...
 
British EnglishRomână

Admitere 2015 - Licenţă - info cetăţeni etnie rromă

Admitere 2015  »  Admitere 2015 - Licenţă  »  Admitere 2015 - Licenţă - info cetăţeni etnie rromă

Tabel nominal cuprinzând situaţia candidaţilor din etnia romilor pentru studii universitare de licenţă, pe locurile bugetate (fără taxă) special alocate

 

Înscrierea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru candidaţii din etnia rromilor

 

Candidaţii din etnia romilor se pot înscrie şi pot candida  pentru locurile subvenţionate de la buget, alocate Universităţii din Oradea, special destinate acestei categorii de candidaţi.

În acest caz, înainte de a depune la facultate dosarul de înscriere, candidatul va completa o cerere tipizată la secretarul şef al universităţii pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct candidaţilor din etnia romilor (formularul de cerere se găseşte la secretarul şef al universităţii) şi va prezenta o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civile, culturale sau politice a romilor legal constituită, prin care se atestă apartenenţa candidatului la comunitatea romilor (şi nu că este membru al respectivei organizaţii).

În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform metodologiei de admitere, pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locurile cu taxă alocate facultăţii. După finalizarea admiterii la nivel de facultate, candidatul primeşte statutul de admis fără taxă, admis cu taxă sau respins cu taxă.

În faza a doua participă doar candidaţii care au obţinut media la admitere cel puţin 5 (cinci) şi care, la nivel de facultate, au obţinut statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă. Astfel, după finalizarea admiterii la toate facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei obţinute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget, special destinate lor.

Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităţii şi pe pagina de web. În limita locurilor bugetate special alocate, candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. Acest statut va fi transmis facultăţii unde s-a înscris candidatul în prima fază. În cazul în care candidatul este respins fără taxă, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă).

Observaţie: Facultatea de Medicină şi Farmacie, prin metodologia de admitere a facultăţii, a repartizat câte 1 loc pentru fiecare program de studii de licenţă pentru tineri de etnie romă.