Loading...
 
British EnglishRomână

An universitar 2022-2023

Concursuri posturi didactice - Asistent universitar - perioadă determinată

1. Lista posturilor de asistent universitar scoase la concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată

2. Regulament privind ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată

3. Anunț privind concursul pentru posturile de asistent universitar pe durată determinată

4. Calendar concurs

5. Cerere de înscriere (formular)

6. Acord și informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (formular)

7. Tematica și bibliografia:

Facultatea de Drept, Departamentul de Drept și Științe Administrative: Asist.univ.poz.35, Asistent.univ.poz.36

Facultatea de Geografie, Turism și Sport, Departamentul de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie: Asist.univ.poz.39, Asist.univ.poz.40

Faculatate de Ingienrie Electrică și Tehnologia Informației, Departamentul de Inginerie Electrică: Asist.univ.poz.30, Asist.univ.poz.32

Facultatea de Medicină și Farmacie:

               Departamentul de Discipline Morfologice: Asist.univ.poz.49, Asist.univ.poz.50, Asist.univ.poz.51, Asist.univ.poz.52, Asist.univ.poz.54

               Departamentul de Discipline Preclinice: Asist.univ.poz.54, Asist.univ.poz.56

               Departamentul de Psiho-Neuroștiințe și Recuperare: Asist.univ.poz.58, Asist.univ.poz.61, Asist.univ.poz.63

               Departamentu de Discipline Medicale: Asist.univ.poz.66, Asist.univ.poz.67

               Departamentul de Discipline Chirurgicale: Asist.univ.poz.76, Asist.univ.poz.78

8. Aviz juridic