Loading...
 
British EnglishRomână

Date de contact și persoana responsabilă de primirea solicitărilor

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau instituţiei publice

Purtător de cuvânt: Adela Ardelean

Telefon: +40 259 408105, +40 259 408431, fax: +40 259 432789 

E-mail: biroucomunicare at uoradea.romedia.uoradea@gmail.com, adela.ardelean@uoradea.roContact

Universitatea din Oradea
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel1:   +40 259-432830
Tel2:   +40 259-408113
Fax:   +40 259-432789
rectorat@uoradea.ro