Loading...
 
British EnglishRomână

HURO-0802-012_af-NGNI-UDUO-HU

 

HURO UE

 

A projekhez kapcsolódó információk:

A fent megnevezett projekt a Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2003 – 2007 keretén belül kerül végrehajtásra. A projekt ötlete a két egyetem által közösen észlelt kihivások és problémák átbeszélése következtében született. Ezt követően különböző munkacsoportok kerültek összeállításra melyek az észlelt problémák megoldásához szükséges paraméterekre és tevékenységekre tettek javasoltakat.

 

Partnerek:

 

A Debreceni Egyetem – Vezető Parnerként

Cím: Egyetem Tér 1, Debrecen, Magyarország

 

 

A Nagyváradi Egyetem – Projekt Partnerként

Cím: Universităţii u., 1 szám, Nagyvárad, Románia

 

Eme kolaboráció hitelességét nagyon jól bizonyítja az előző sikeres kolaborációk száma, a rövid távolság a két egyetem között, a közös kihívások és szükségletek jelenléte valamint az eddig szerzett, projektekhez kötődő, tapasztalat.

 

A projekt időtartama

A projekt lezajlási időtartama: 05/2011 – 11/2012

 

A projekt céljai

A projekt fő célja egy, a két egyetem kolaborációját megerősítő rendszer létrehozása, mely a maga rendjén megkönnyíti majd az információkhoz való hozzáférést.

A konkrétabb célok közé tartoznak a következő pontok:

 

 • A két egyetemhez tartozó testületek közötti kooperáció megkönnyítése egy modern, nagy sebességű komunikációs rendszer létrehozásával.

 • Olyan, közösen tervezett, rendezvények szervezése melyek hozzáférése internetes felületeken keresztül is biztosított.

 • Egy modern komunikációs rendszer kiépítése mely az oktatási folyamatokat fejleszti.

 

Pontosabban, eme projekt keretén belül, a határ mellett élő emberek informatikai eszközökhöz való hozzáférését elősegítő és megkönnyebbítő, valamint a két egyetem közös kezdeményezéseinek egyszerűbb koordinációját biztosító informatikai hálozat kiépítése.

 

Aktivitások

Aktivitási csomag 0 – Előkészítési aktivitások

Ezen aktivitási csomag keretén belül azon aktivitások kerültek megavósításra melyek a projekt effektív végrahajtása előtti periódusra vonatkoznak. Ez a csomag a következő alaktivitásokat tartalmazza:

 • A paraméterek meghatározása és értékelése.

 • A tervezési koncepció elkészítése és elemzése.

 • A projekt végrehajtását elemző megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.


 

Aktivitási csomag 1 – Management aktivitások

Ez a csomag koordinációs aktivitásokat tartalmaz melyeket az egész projekt időtartamára vonatkoznak. A következő alaktivitások tartoznak eme csomagba:

 • Projekt koordinációs feladatok

 • Pénzügyi koordinációs feladatok

 • Minőség biztosítási feladatok

 

Aktivitási csomag 2 – Komunikációs aktivitások

Ezen aktivitási csomag fő célja maga a projekt és a Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2003 – 2007 vizibilitási elemeinek a vizibilitási kézikönyv szerinti végrehajtása. A következő alaktivitások tartalmaznak a csomagba:

 • Internetes komunikáció biztosítása

 • Más csatornákon át történő informálás

 

Aktivitási csomag 3 – A közbeszerzés elvégzése és a komunikációnak szentelt összeköttetést telepítése.

Ez a csomag az összes,olyan közbeszerzés elvégzését tartalmazza mely a projekt sikeres levezetéséhez szükséges. Ebbe a kategóriába beletartozik az összes berendezés és szolgáltatás, a telepítéshez szükséges feltételek megteremtése valamint az effektív telepítéshez tartozó szolgáltatások. A következő alaktivitások tartoznak a csomagba:

 • A közbeszerzési folyamat elvégzése

 • A tervek elkészítése

 • A berendezések beszerelése

 • A hálozat biztonságának megteremtése

 • IT integráció
   

Aktivitási csomag 4 – A Nagyváradi helyi infrastruktúra modernizálása

Ez a csomag tartalmazza a jelenleg szolgálatban lévő optikai kábeles hálózat modernizálásat valamint a LAN berendezések megfelelő konfigurációját. Eme csomag sikeres végrehajtása érdekében a következő alaktivitások elvégzése szükséges:

 • Az optikai kábel hálózat telepítése

 • Az alap hálózat telepítése

 

Aktivitási csomag 5 – Az EDUORAM rendszer telepítése

Ez az aktivitási csomag az EDUROAM rendszer széleskörű hozzáférését akarja biztosítani. A következő alaktivitások tartoznak ebbe a csomagba:

 • Az EDUROAM adaptálása

 • Wireless internetes csatalkozás telepítése

 • Az EDUROAM rendszer aktiválása

 

Aktivitási csomag 6 – A telefonos ip rendszer fejelsztése

A két egyetem közötti kapcsolattartás a Call Manager telefonos rendszer telepítése által lesz konkretizálva és befejezve. Ez a csomag a következő alaktivitásokból áll:

 • Call Manager telepítése

 • Client Side telepítése

 • Képzés

 

Események

Ez a projekt leginkább az egyetemi körökben volt meghírdetve a különböző események által.
 

Következtetések

Ez a projekt a Nagyváradi és a Debreceni Egyetem közötti kolaboráció jelentős javulását hozza magával. A két intézmény közötti komunkáció alapjáúl egy modern, nagy teljesítményű informatikai és telefonos rendszer áll majd mely közös kezdeményezésű projektek ösztönzését és egy eficiensebb információcserét szolgál majd.

 

Kattintson lefordítani a román

 Contact

Birou Programe si Proiecte CDI
Cladire Rectorat, Etaj IV, Sala D 402
Tel:   +40 0259 408216/408189
dbococi@uoradea.ro