Loading...
 
British EnglishRomână

Organizarea Universității din Oradea

 

1. Regulamentele de organizare și funcționare

 

Regulamente generale

Carta Universității din Oradea

Regulamentul de organizare și funcționare al Universității din Oradea

 

Etica

Codul de etică și deontologie universitară al Universității din Oradea

 

Alegeri

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere la Universitatea din Oradea

Alegeri academice 2015/2016

Alegeri academice 2019/2020

Studenți

Codul drepturilor și obligațiilor studenților la nivel de universitate

Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) actualizare 20182018-20192017-2018 actualizare cap.I și cap.II2017-2018, 2016-2017norme2015-20162014-20152013-20142012-2013

Regulament de acordare a burselor pentru studenți

Regulament cadru al Universității din Oradea privind cazarea în căminele studențești

 

Desfășurarea examenelor

Admitere

Regulament de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat - valabil începând cu anul universitar 2015-2016

 

Angajați

Regulamentul intern al Universitatii din Oradea

Regulament cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic

Contract colectiv de muncă la nivel de universitate

Contract de management

 

2. Organigrama instituției

Organigrama Universității din Oradea

 

3. Structura institutiei

Structuri interne

Facultăți

 

4. Carieră

Anunturi cu posturile scoase la concurs în cadrul instituțieiContact

Universitatea din Oradea
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel1:   +40 259-432830
Tel2:   +40 259-408113
Fax:   +40 259-432789
rectorat@uoradea.ro