Loading...
 
British EnglishRomână

Prezentare Universitatea Oradea

Introducere

Universitatea din Oradea - album de prezentare 

Universitatea din Oradea - manual de vizibilitate

 

Universitatea din Oradea, o scurtă prezentare

 

Image A fi student la Universitatea din Oradea înseamnă acces la educație și cercetare, la un standard înalt de calitate, într-un context național și internațional de dezvoltare socială, profesională și, nu în ultimul rând, intelectuală.

Universitatea din Oradea, componentă importantă a comunității orădene, își propune, să contribuie la dezvoltarea socială, economică și culturală a orașului. Universitatea din Oradea și orașul ei există într-o legătură simbiotică. Este o instituție de învățământ superior de stat (publică) acreditată, având calificativul acordat de către ARACIS: GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT (https://www.uoradea.ro/display2965).

Image Începând cu anul 2022, Universitatea din Oradea este partener EU GREEN, o alianță de universități europene și un proiect, în valoare de peste 14 milioane de euro. Alianțele universitare reprezintă ”clubul” cel mai select a ceea ce înseamnă cooperarea academică la nivel european.

Unul dintre scopurile cele mai importante ale universității este internaționalizarea. În scopul îndeplinirii misiunii sale, Universitatea din Oradea atrage, prin programele de studiu și domeniile extrem de variate, poziționându-se, astfel, în rândul celor mai bune instituții de învățământ superior din țară și din Europa, reușind să transmită, unui număr cât mai mare de studenți și profesori din întreaga lume, care este semnificația și importanța educației academice și a cercetării științifice, în general, și a celei desfășurate în cadrul acestei instituții academice, în particular.

Universitatea din Oradea întreține relații internaționale cu peste 350 de instituții de învățământ și cercetare din 40 de țări.

Pregătirea și educația academică oferită studenților se desfășoară în cadrul a 15 facultăți, unde, prin programe de studii de licență, master, doctorat și cursuri postuniversitare, se oferă un pachet complet de instruire în învățământul superior. În facultăți, activitatea instructiv-educativă este însoțită și îmbogățită de cercetarea științifică. Alături de performanțele profesionale și comportamentul moral, cercetarea științifică este criteriul prioritar de evaluare academică a personalului din învățământul superior.

În anul 1780, a luat ființă, la Oradea, o „instituție superioară pentru învățământul filosofic". Transformată în Facultate de Drept, în 1788, școala orădeană este cea mai veche facultate, nu numai de pe cuprinsul României actuale, ci și dintr-o vastă regiune a răsăritului european.

În anul 1923, ca urmare a înființării celor două academii teologice orădene, viața universitară a orașului de pe Crișul Repede capătă noi dimensiuni. Academia de Drept, alături de cele două academii teologice, a mai făcut un pas, prin integrarea unei Facultății de Litere, pentru îndeplinirea unui deziderat mai vechi, existența unei Universități a Crișanei, la Oradea.

La 1 octombrie 1963, printr-un Ordin al Ministerului Învățământului, se înființează, în Oradea, un Institut Pedagogic de 3 ani, menit să suplinească penuria de cadre didactice din învățământul general. Noua instituție de învățământ superior orădean își începe activitatea cu două facultăți: Filologie și Matematică-Fizică, la care, din anul următor, se adaugă Facultatea de Istorie-Geografie și cea de Educație Fizică.

Pe temelia prestigioaselor tradiții universitare orădene, în mai 1990, printr-un decret al guvernului României, se înființa Universitatea Tehnică, redenumită apoi, Universitatea din Oradea, moment din care instituția a cunoscut o dezvoltare continuă spre ceea ce înseamnă universitatea de astăzi.

Aflat într-o continuă extindere și modernizare, patrimoniul Universității din Oradea asigură  standarde înalte pentru desfășurarea procesului de învățământ, în concordanță cu cerințele ARACIS.

Baza materială a universității, destinată procesului instructiv-educativ și de cercetare, se constituie din:

  1. Spații de învățământ în clădiri: Aula Magna cu 300 locuri, două aule a câte 200 locuri, 100 amfiteatre și săli de curs,  săli de seminar, laboratoare  și o hală microproducție.
  2. Image Biblioteca Universității din Oradea dispune, în sediu central, de  facilități moderne, pe o suprafață totală de 7.650 mp, distribuită pe cele cinci niveluri ale clădirii care au permis organizarea colecțiilor de publicații pe domenii și specializări în 5 săli de lectură. Fondul de publicații al bibliotecii cuprinde peste 300.000 de cărți, reviste, STAS-uri, brevete, afișe, CD-uri, DVD-uri care se pot regăsi în catalogul clasic (alfabetic și sistematic) și în catalogul informatizat. Colecțiile bibliotecii cresc, an de an, prin achiziții, schimb intern și internațional de publicații, dar și prin importante donații. Biblioteca are acces on-line la baze de date specializate: ScienceDirect Journals, Springerlink Journals, Scopus, Thomson Web of Science, Journal Citation Reports, Derwent Innovations Index.
  3. Baza sportivă a universității are multiple întrebuințări. Ea este locul de desfășurare al activităților didactice pentru studenții Facultății de Geografie Turism și Sport -  Departamentul Educație Fizică și Sport. Tot aici au loc activități de agrement și sport desfășurate de către studenți și angajați din cadrul universității. La baza sportivă se desfășoară antrenamentele secțiilor de performanță ale Clubului Sportiv Universitar și ale Asociației Sportive F.C. Universitatea. Baza sportivă este compusă din 7 săli de sport: sală de jocuri, sală de atletism, sală gimnastică, sală aerobic, sală fitness, sală de educație fizică și poligon de tir sportiv. Universitatea din Oradea deține și 12 terenuri de sport în aer liber: un teren de fotbal, cu iarbă, pistă de atletism, un teren de volei, trei terenuri de tenis, două terenuri de beach-volley, un teren de baschet și un teren de handbal.
  4. Image În incinta universității există 2 lăcașuri de cult: o capelă de rugăciune și Biserica monument istoric ”Sf. Arhanghel Mihail și Gavril”.
  5. Terenurile agricole, destinate activității didactice și de cercetare, însumează o suprafață de 14444,67 ha: Fondul Cinegetic Pietroasa, Parcul Dendrologic Gurahonț, teren agricol la Carei, Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Pomicolă.
  6. Cazarea studenților se face în 4 cămine, cu o capacitate de 1.392 locuri. Căminele sunt dotate și amenajate la standarde înalte de confort.
  7. În incinta campusului universitar se află cantina care reprezintă mai mult decât un loc de luat masa, aceasta oferind și variate posibilități de petrecere a timpului liber, pentru studenți și profesori.
  8. Universitatea asigură accesul studenților de la Facultatea de Medicină și Farmacie la șase clinici universitare, în care aceștia desfășoară activități practice: Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, Spital Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Oradea, Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Oradea, Spitalul Clinic de Urgență „Avram Iancu” Oradea, Spitalul „Pelican” Oradea.
  9. Baza didactică și de cercetare „Gaudeamus”, din stațiunea Stâna de Vale, este spațiul de învățământ care asigură cadrul necesar desfășurării unor activități didactice, științifice, de cercetare activități sportive, de  agrement și odihnă, pentru studenți și profesori. Cabana dispune de o capacitate de cazare de 58 locuri, distribuite în 17 camere cu 3, 4 și 5 locuri, sală de mese cu o capacitate de 72 de locuri și o sală pentru activități  didactice.

Smart Campusul universitar (Campus I, II, III), se numără printre cele mai mari și frumoase campusuri universitare din România, în conformitate cu cerințele europene. La aceasta contribuie îmbinarea reușită dintre spațiile construite și parcul dendrologic, ce cuprinde foarte multe specii, unele dintre ele constituind adevărate rarități.

 

Image