Loading...
 
British EnglishRomână

Proiectele de cercetare finanțate în cadrul programelor naționale

PROIECTE DE CERCETARE FINANTATE

IN CADRUL PROGRAMELOR NATIONALE

 

PN III

 

2023

 

Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) 

TITLUL PROIECTULUI
COD
PROIECT
NR. CONTRACT
DIRECTOR / COORDONATOR UO
PAGINA WEB
FDI

Șanse egale pentru accesul la învățământul superior prin  îmbunătățirea serviciilor de consiliere educațională. ACCES IN

CNFIS-FDI- F -2023 - 0409

 

-

Mihai Marian Raport de implementare

Colaborare academică pentru promovarea cunoașterii și a dezvoltării sustenabile

CNFIS-FDI-2023 - F- 0685

- Matiuța Cristina Raport de implementare

Sustenabilitatea stațiunii de cercetare şi dezvoltare pomicolă a Universității din Oradea

CNFIS-FDI-2023 -F- 0465 - Marele Daniela Camelia Raport de implementare
Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților Universității din Oradea CNFIS-FDI-2023 -F- 0444 -

Pop Delia

Raport de implementare
Implementarea conceptului de Calitate 4.0 la Universitatea din Oradea CNFIS-FDI-2023 -F- 0418 - Toadere Mihaela Teodora Raport de implementare
Cercetări inovative pentru sustenabilitate la Universitatea din Oradea_INO-SUSTENABIL UO CNFIS-FDI-2023-F-0426 - Bendea Codruța Raport de implementare
Planificarea strategică a serviciilor de consiliere și orientare în carieră și corelarea ofertei cu cerințele pieței muncii - CareerPlan

CNFIS-FDI-2023-F-0684

- Bochiș Laura Nicoleta Raport de implementare

 

 

2022

 

Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) 

TITLUL PROIECTULUI
COD
PROIECT
NR. CONTRACT
DIRECTOR / COORDONATOR UO
PAGINA WEB
FDI

Acces la educație prin îmbunătățirea serviciilor de consiliere educațională

CNFIS-FDI-2022-0597

 

-

Drugas Marius Raport de implementare

Dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare si inovare și a vizibilității internaționale a Universității din Oradea

CNFIS-FDI-2022-0604

- Buhaș Sorin Raport de implementare

Asigurarea sustenabilității și dezvoltarea activității în cadrul Stațiunii de Cercetare şi a bazei de practică a Universității din Oradea

CNFIS-FDI-2022-0204 - Chereji Aurelia  Raport de implementare
Coworking antreprenorial studențesc CNFIS-FDI-2022-0625 -

Pop Delia

Raport de implementare
Integrarea practicilor de transparență și echitate în strategiile de calitate educațională la nivelul Universității din Oradea (INTEGR_UO) CNFIS-FDI-2022-0100 - Buciuman Veronica Raport de implementare
Dezvoltarea capacităţilor de cercetare şi inovare multidisciplionară utilizând tehnologii emergente_CIMTE CNFIS-FDI-2022- - Bandici Livia Raport de implementare
Insert UO – Corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, consilierea și orientarea în carieră

CNFIS-FDI-2022-

- Barth Karla Raport de implementare

 

 

2021

 

Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) 

TITLUL PROIECTULUI
COD
PROIECT
NR. CONTRACT
DIRECTOR / COORDONATOR UO
PAGINA WEB
FDI

Acces (UO) la cunoaștere. Creșterea capacității instituționale prin stimularea dimensiunii interactive a cunoașterii în comunitatea academică

CNFIS-FDI-2021-0516

 

-

Mureșan Mariana Raport de implementare

DOXA. Integrarea Universității din Oradea în comunitățile europene de cunoaștere avansată

CNFIS-FDI-2021-0555 - Borza Sorin Raport de implementare

Sustenabilitatea activităților și îmbunătățirea calității pentru funcționarea Stațiunii Pomicola - Universitatea din Oradea

CNFIS-FDI-2021-0141 - Maerescu Cristina Raport de implementare
Ecosistem anteprenorial universitar CNFIS-FDI-2021-0431 - Dodescu Anca Raport de implementare
Consolidarea unei culturi a calității activităților didactice prin digitalizare și respectarea deontologiei academice la Universitatea din Oradea_QADDA CNFIS-FDI-2021-0096 - Bandici Livia Raport de implementare
Cercetare, dezvoltare și inovare multidisciplinară pentru specializări inteligente la Universitatea din Oradea CNFIS-FDI-2021-0450 - Bendea Gabriel Raport de implementare
         

 

       

2023

 

ROSE


TITLUL PROIECTULUI
COD
PROIECT
NR. CONTRACT
DIRECTOR / COORDONATOR UO
PAGINA WEB
ROSE

 

AG 396/SGU/SS/III AG 396/SGU/SS/III Jurca Tünde  Descrierea proiectului

2020

 

ROSE


TITLUL PROIECTULUI
COD
PROIECT
NR. CONTRACT
DIRECTOR / COORDONATOR UO
PAGINA WEB
ROSE

Integrarea cunoștințelor teoretice și practice pentru dobândirea competențelor profesionale în domeniul sănătate (ICT-CPDS) 

AG 372/SGU/SS/III AG 372/SGU/SS/III Jurca Tünde  Descrierea proiectului

Prevenirea abandonului școlar și creșterea promovabilității la programele în limba engleză ale Facultății de Geografie, Turism și Sport - KeepLearning

AG 376/SGU/SS/III AG 376/SGU/SS/III Ianc Dorina Descrierea proiectului

Competențe inginerești adaptate la Smart Industry

AG 369/SGU/SS/III AG 369/SGU/SS/III Pop Alin  
Sprijin acordat studenților la Facultatea de Științe Economice, Universitatea din Oradea AG 357/SGU/SS/III AG 357/SGU/SS/III Sabău Popa Diana  
Porți deschise spre viitor - Școala de vară Varadinum AG 320/SGU/PV/III AG 320/SGU/PV/III Herman Grigore  
Acces la educație juridică-IURIS AG 342/SGU/PV/III AG 342/SGU/PV/III Bodea Bogdan  
Centrul de Învățare al Universității din Oradea - Digital BlendIN AG 294/SGU/CI/III AG 294/SGU/CI/III Bungău Constantin  

 

Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) 


TITLUL PROIECTULUI
COD
PROIECT
NR. CONTRACT
DIRECTOR / COORDONATOR UO
PAGINA WEB
FDI

Cresterea capacităţii instituţionale prin crearea de spaţii de studiu pentru studenţii Universităţii din Oradea (StartEDU)

CNFIS-FDI-2020-0636 - Burtă Ligia Raport de implementare

Eficientizarea procesului de internaționalizare a Universității din Oradea prin creșterea vizibilității și parteneriate strategice

CNFIS-FDI-2020-0460 - Indrie Liliana Raport de implementare

Sustenabilitatea staţiunii de cercetare şi dezvoltare pomicolă a Universităţii din Oradea în contextul schimbărilor climatice

CNFIS-FDI-2020-0319 - Mintaș Olimpia Raport de implementare
Comunicare antreprenorială (AntreCom) CNFIS-FDI-2020-0535 - Căuș Aurel Raport de implementare
Dezvoltarea capacităţilor pentru cercetare integrată pe domenii de specializare inteligentă la Universitatea din Oradea CNFIS-FDI-2020-0631 - Prada Marcela Raport de implementare

PN III


TITLUL PROIECTULUI
COD
PROIECT
NR. CONTRACT
DIRECTOR / COORDONATOR UO
PAGINA WEB
PN III

 

       

 

       

 

       
         
         
         
         

 2017

PN III
PN II
COOPERARI BILATERALE
ALTE PROGRAME

PN III
TITLUL PROIECTULUI
COD
PROIECT
NR. CONTRACT
DIRECTOR / COORDONATOR UO
PAGINA WEB
BRIDGE GRANT
Sistem colaborativ de drone autonome utilizate pt identificare locatiei victimelor calamitatilor utilizand  PNIII-P2-2.1-BG-2016-0296 47BG/01.10.2016 Tarca Ioan  
CECURI INOVARE
Proiectarea unui sistem electrotermic inductiv utilizat în procesul de călire superficială a unor piese PN-III-P2-2.1-CI-2017-160 55CI/22.08.2017 Bandici Livia  
Transfer tehnologic pentru obţinerea unor produse terapeutice inovative pe bază de nanopropolis PN-III-P2-2.1-CI-2017-64 86CI/22.08.2017 Cavalu Simona Prezentare si rezultate
Eficientizarea durabilă a utilizării energiei geotermale prin automatizarea unui sistem de încălzire ecologic PN-III-P2-2.1-CI-2017-0578 101CI/22.08.2017 Gordan Mircea  
Seceta factor de rise pentru culturile din Carnpia Crisurilor PN-III-P2-2.1-CI-2017-226 41CI/25.07.2017 Peres Ana  
Produs software pentu asigurarea mentenantei masinilor de brodat utilizand inteligenta artificiala bazata pe logica fuzzy PN-III-P2-2.1-CI-2017-107 88CI/25.07.2017 Suteu Marius  
Optimizarea procesului tehnologic de obtinere a unor produse naturale inovatoare cu impact pozitiv asupra sanatatii umane

PN-III-P2-2.1-CI-2017-428

119CI/22.08.2017 Teusdea Alin  
CERCETARE EXPLORATORIE
Dinamica de neechilibru a sistemelor putemic corelate
PN-III-P4-ID-PCE-2016-0032
27/12.07.2017
Moca Pascu Catalin
 
 
PN II
File is not an image.
TITLUL PROIECTULUI
.....................................................................
TIP
PROIECT
DIRECTOR/ COORDONATOR UO
PAGINA
WEB
NR.
CONTRACT
Modelarea in silico a proceselor biologice din tumorile hipoxice în vederea individualizării planului de tratament
IDEI
Loredana MARCU
69 /
02.09.2013
Cercetari bazate pe managementul cunoștințelor privind colaborarea dintre industrie universități în inovarea deschisă Parteneriate Calin Florin BABAN   337/2014
Metoda electromagnetice pentru imbunatatirea procedeelor vinicole (WINETECH) Parteneriate Gheorghe Emil BANDICI   170/2014
Sistem de management al energiei obtinute din surse regenerabile, pentru mici comunitati Parteneriate Daniel TRIP   53/2014
Dinamica de ne-echilibru in sisteme mezoscopice hibride Resurse umane Razvan CHIRLA   152/01.10.2015
         
 
 
 
 
 
         
 
 
COOPERARI BILATERALE
TITLUL PROIECTULUI
.....................................................................
TIP
PROIECT
DIRECTOR/ COORDONATOR
UO
PAGINA
WEB
NR.
CONTRACT
 
 
 
 
 
         
 
ALTE PROGRAME
TITLUL PROIECTULUI
.....................................................................
TIP
PROIECT
DIRECTOR/ COORDONATOR
UO
PAGINA
WEB
NR.
CONTRACT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CNFIS-FDI-2021-0555 - Borza Sorin Raport de implementare