Loading...
 
British EnglishRomână

Proiectele de cercetare finanțate în cadrul programelor naționale

Managementul cercetarii  »  Proiecte UO  »  Proiectele de cercetare finanțate în cadrul programelor naționale

PROIECTE DE CERCETARE FINANTATE

IN CADRUL PROGRAMELOR NATIONALE

2022

 

Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) 

TITLUL PROIECTULUI
COD
PROIECT
NR. CONTRACT
DIRECTOR / COORDONATOR UO
PAGINA WEB
FDI

Acces la educație prin îmbunătățirea serviciilor de consiliere educațională

CNFIS-FDI-2022-0597

 

-

Drugas Marius Raport de implementare

Dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare si inovare și a vizibilității internaționale a Universității din Oradea

CNFIS-FDI-2022-0604

- Buhaș Sorin Raport de implementare

Asigurarea sustenabilității și dezvoltarea activității în cadrul Stațiunii de Cercetare şi a bazei de practică a Universității din Oradea

CNFIS-FDI-2022-0204 - Chereji Aurelia  Raport de implementare
Coworking antreprenorial studențesc CNFIS-FDI-2022-0625 -

Pop Delia

Raport de implementare
Integrarea practicilor de transparență și echitate în strategiile de calitate educațională la nivelul Universității din Oradea (INTEGR_UO) CNFIS-FDI-2022-0100 - Buciuman Veronica Raport de implementare
Dezvoltarea capacităţilor de cercetare şi inovare multidisciplionară utilizând tehnologii emergente_CIMTE CNFIS-FDI-2022- - Bandici Livia Raport de implementare
Insert UO – Corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, consilierea și orientarea în carieră

CNFIS-FDI-2022-

- Barth Karla Raport de implementare

 

 

2021

 

Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) 

TITLUL PROIECTULUI
COD
PROIECT
NR. CONTRACT
DIRECTOR / COORDONATOR UO
PAGINA WEB
FDI

Acces (UO) la cunoaștere. Creșterea capacității instituționale prin stimularea dimensiunii interactive a cunoașterii în comunitatea academică

CNFIS-FDI-2021-0516

 

-

Mureșan Mariana Raport de implementare

DOXA. Integrarea Universității din Oradea în comunitățile europene de cunoaștere avansată

CNFIS-FDI-2021-0555 - Borza Sorin Raport de implementare

Sustenabilitatea activităților și îmbunătățirea calității pentru funcționarea Stațiunii Pomicola - Universitatea din Oradea

CNFIS-FDI-2021-0141 - Maerescu Cristina Raport de implementare
Ecosistem anteprenorial universitar CNFIS-FDI-2021-0431 - Dodescu Anca Raport de implementare
Consolidarea unei culturi a calității activităților didactice prin digitalizare și respectarea deontologiei academice la Universitatea din Oradea_QADDA CNFIS-FDI-2021-0096 - Bandici Livia Raport de implementare
Cercetare, dezvoltare și inovare multidisciplinară pentru specializări inteligente la Universitatea din Oradea CNFIS-FDI-2021-0450 - Bendea Gabriel Raport de implementare
         

 

       


2020

 

ROSE


TITLUL PROIECTULUI
COD
PROIECT
NR. CONTRACT
DIRECTOR / COORDONATOR UO
PAGINA WEB
ROSE

Integrarea cunoștințelor teoretice și practice pentru dobândirea competențelor profesionale în domeniul sănătate (ICT-CPDS) 

AG 372/SGU/SS/III AG 372/SGU/SS/III Jurca Tünde  Descrierea proiectului

Prevenirea abandonului școlar și creșterea promovabilității la programele în limba engleză ale Facultății de Geografie, Turism și Sport - KeepLearning

AG 376/SGU/SS/III AG 376/SGU/SS/III Ianc Dorina Descrierea proiectului

Competențe inginerești adaptate la Smart Industry

AG 369/SGU/SS/III AG 369/SGU/SS/III Pop Alin  
Sprijin acordat studenților la Facultatea de Științe Economice, Universitatea din Oradea AG 357/SGU/SS/III AG 357/SGU/SS/III Sabău Popa Diana  
Porți deschise spre viitor - Școala de vară Varadinum AG 320/SGU/PV/III AG 320/SGU/PV/III Herman Grigore  
Acces la educație juridică-IURIS AG 342/SGU/PV/III AG 342/SGU/PV/III Bodea Bogdan  
Centrul de Învățare al Universității din Oradea - Digital BlendIN AG 294/SGU/CI/III AG 294/SGU/CI/III Bungău Constantin  

 

Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) 


TITLUL PROIECTULUI
COD
PROIECT
NR. CONTRACT
DIRECTOR / COORDONATOR UO
PAGINA WEB
FDI

Cresterea capacităţii instituţionale prin crearea de spaţii de studiu pentru studenţii Universităţii din Oradea (StartEDU)

CNFIS-FDI-2020-0636 - Burtă Ligia Raport de implementare

Eficientizarea procesului de internaționalizare a Universității din Oradea prin creșterea vizibilității și parteneriate strategice

CNFIS-FDI-2020-0460 - Indrie Liliana Raport de implementare

Sustenabilitatea staţiunii de cercetare şi dezvoltare pomicolă a Universităţii din Oradea în contextul schimbărilor climatice

CNFIS-FDI-2020-0319 - Mintaș Olimpia Raport de implementare
Comunicare antreprenorială (AntreCom) CNFIS-FDI-2020-0535 - Căuș Aurel Raport de implementare
Dezvoltarea capacităţilor pentru cercetare integrată pe domenii de specializare inteligentă la Universitatea din Oradea CNFIS-FDI-2020-0631 - Prada Marcela Raport de implementare

PN III


TITLUL PROIECTULUI
COD
PROIECT
NR. CONTRACT
DIRECTOR / COORDONATOR UO
PAGINA WEB
PN III

 

       

 

       

 

       
         
         
         
         

 2017

PN III
PN II
COOPERARI BILATERALE
ALTE PROGRAME

PN III
TITLUL PROIECTULUI
COD
PROIECT
NR. CONTRACT
DIRECTOR / COORDONATOR UO
PAGINA WEB
BRIDGE GRANT
Sistem colaborativ de drone autonome utilizate pt identificare locatiei victimelor calamitatilor utilizand  PNIII-P2-2.1-BG-2016-0296 47BG/01.10.2016 Tarca Ioan  
CECURI INOVARE
Proiectarea unui sistem electrotermic inductiv utilizat în procesul de călire superficială a unor piese PN-III-P2-2.1-CI-2017-160 55CI/22.08.2017 Bandici Livia  
Transfer tehnologic pentru obţinerea unor produse terapeutice inovative pe bază de nanopropolis PN-III-P2-2.1-CI-2017-64 86CI/22.08.2017 Cavalu Simona Prezentare si rezultate
Eficientizarea durabilă a utilizării energiei geotermale prin automatizarea unui sistem de încălzire ecologic PN-III-P2-2.1-CI-2017-0578 101CI/22.08.2017 Gordan Mircea  
Seceta factor de rise pentru culturile din Carnpia Crisurilor PN-III-P2-2.1-CI-2017-226 41CI/25.07.2017 Peres Ana  
Produs software pentu asigurarea mentenantei masinilor de brodat utilizand inteligenta artificiala bazata pe logica fuzzy PN-III-P2-2.1-CI-2017-107 88CI/25.07.2017 Suteu Marius  
Optimizarea procesului tehnologic de obtinere a unor produse naturale inovatoare cu impact pozitiv asupra sanatatii umane

PN-III-P2-2.1-CI-2017-428

119CI/22.08.2017 Teusdea Alin  
CERCETARE EXPLORATORIE
Dinamica de neechilibru a sistemelor putemic corelate
PN-III-P4-ID-PCE-2016-0032
27/12.07.2017
Moca Pascu Catalin
 
 
PN II
File is not an image.
TITLUL PROIECTULUI
.....................................................................
TIP
PROIECT
DIRECTOR/ COORDONATOR UO
PAGINA
WEB
NR.
CONTRACT
Modelarea in silico a proceselor biologice din tumorile hipoxice în vederea individualizării planului de tratament
IDEI
Loredana MARCU
69 /
02.09.2013
Cercetari bazate pe managementul cunoștințelor privind colaborarea dintre industrie universități în inovarea deschisă Parteneriate Calin Florin BABAN   337/2014
Metoda electromagnetice pentru imbunatatirea procedeelor vinicole (WINETECH) Parteneriate Gheorghe Emil BANDICI   170/2014
Sistem de management al energiei obtinute din surse regenerabile, pentru mici comunitati Parteneriate Daniel TRIP   53/2014
Dinamica de ne-echilibru in sisteme mezoscopice hibride Resurse umane Razvan CHIRLA   152/01.10.2015
         
 
 
 
 
 
         
 
 
COOPERARI BILATERALE
TITLUL PROIECTULUI
.....................................................................
TIP
PROIECT
DIRECTOR/ COORDONATOR
UO
PAGINA
WEB
NR.
CONTRACT
 
 
 
 
 
         
 
ALTE PROGRAME
TITLUL PROIECTULUI
.....................................................................
TIP
PROIECT
DIRECTOR/ COORDONATOR
UO
PAGINA
WEB
NR.
CONTRACT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CNFIS-FDI-2021-0555 - Borza Sorin Raport de implementare


Managementul Cercetării

Contact

Birou Programe si Proiecte CDI
Cladire Rectorat, Etaj IV, Sala D 402
Tel:   +40 0259 408216/408189
dbococi@uoradea.ro