Loading...
 
British EnglishRomână

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației - info posturi - 2015-2016 sem.I

Concursuri pe Posturi  »  Concursuri pe posturi  »  Anul universitar 2015-2016, semestrul I  »  Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației - info posturi - 2015-2016 sem.I

Decizie comisii concurs

Procedura de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor didactice vacante în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

 

Departamentul de Calculatoare si Tehnologia Informației

Șef de lucrări, poziția 19, disciplinele: Limbaje formale și translatoare, Informatică aplicată, Tehnici de inteligență artificială - descrieretematicătema prelegereraport

Candidat: Moisi Elisa-Valentina - CVlista de lucrărifișa de verificare

 

Șef de lucrări, poziția 20, disciplinele: Tehnologii web, Baze de date, Sisteme de operare - descrieretematicătema prelegereraport

Candidat: Pecherle George-Dominic - CVlista de lucrărifișa de verificare

 

Departamentul de Electronică și Telecomunicații

Șef de lucrări, poziția 18, disciplinele: Algoritmi de criptare în reţele de telecomunicaţii, Informatică aplicată în electronică, Electronică industrială - Proiect, Bazele sistemelor de achiziţie a datelor - descrieretematicătema prelegereraport

Candidat: Țepelea Laviniu-Flavius - CVlista de lucrărifișa de verificare

 

Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate si Management

Șef de lucrări, poziția 23, disciplinele: Identificarea experimentală a sistemelor, Ingineria reglării automate, Teoria sistemelor - descrieretematicătema prelegereraport

Candidat: Costea Claudiu-Raul - CVlista de lucrărifișa de verificare