Loading...
 
British EnglishRomână

Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial - info posturi - 2015-2016 sem.I

Concursuri pe Posturi  »  Concursuri pe posturi  »  Anul universitar 2015-2016, semestrul I  »  Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial - info posturi - 2015-2016 sem.I

Decizie comisii concurs

Departamentul de Inginerie Energetică

Șef de lucrări, poziția 23, disciplinele: Energie eoliană, Tehnici de programare şi structuri de date pentru electroenergetică, Grafică asistată de calculator, Modelarea și simularea sistemelor energetice - procedură, descriere, tematică, tema prelegereraport

Candidat: Moldovan Vasile - CV, lista de lucrări, fișa de verificare

 

Șef de lucrări, poziția 24, disciplinele: Sisteme de acționare electrică, Sisteme electronice de putere avansate, Tehnica tensiunilor înalte, Managementul cercetării și dezvoltării produselor - procedură, descriere, tematică

 

Departamentul de Textile - Pielărie și Management Industrial

Profesor universitar, poziția 2, disciplinele: Elemente de automatizări în tricotaje, Proiectarea asistată de calculator în tricotaje - procedură RO/EN, descriere RO/EN, tematică RO/EN, tema prelegerecalendar reluare concursprogramare prelegereadresa comisie concurs nr.2361 din 12.02.2016

Candidat: Ionescu Daniela-Smaranda - CV, lista de lucrări, fișa de verificare

 

Șef de lucrări, poziția 18, disciplinele: Management financiar, Managementul calităţii, Managementul mediului, Marketing în domeniul textil - procedură, descriere, tematică, tema prelegere, raport

Candidat: Andreescu Nicoleta-Alina - CV, lista de lucrări, fișa de verificare