Loading...
 
British EnglishRomână

Facultatea de Medicină și Farmacie - info posturi - 2015-2016 sem.I

Concursuri pe Posturi  »  Concursuri pe posturi  »  Anul universitar 2015-2016, semestrul I  »  Facultatea de Medicină și Farmacie - info posturi - 2015-2016 sem.I

Decizie comisii concurs

Metodologie proprie privind organizarea, desfășurarea şi ocuparea prin concurs a posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie

 

Departamentul de Psiho-neuroștiințe și recuperare

Șef de lucrări, poziția 25, disciplinele: Istoria medicinei, Economie sanitară, Sănătate publică şi management sanitar, Sănătate publică. Management - descrieretema prelegereraport

Candidat: Daina Cristian-Marius - CVlista de lucrărifișa de verificare

 

Șef de lucrări, poziția 27, disciplinele: Patologie în sport, Kinetologie specifică, Metode şi tehnici de kinetoterapie - descrieretema prelegereraport

Candidat: Marcu Florin-Mihai - CVlista de lucrărifișa de verificare

 

Departamentul de Medicină Dentară

Conferenţiar universitar, poziția 9, disciplinele: Chirurgie CMF, Patologie orală, Practică medicală de specialitate - descriere RO/ENraport

Candidat: Juncar Mihai - CVlista de lucrărifișa de verificare

 

Șef de lucrări, poziția 18, disciplinele: Parodontologie, Cercetări de avangardă în domeniul materialelor dentare, Practică medicală de specialitate, Practică de urgenţă (Gărzi) - descrieretematicătema prelegereraport

Candidat: Iurcov Raluca - CVlista de lucrărifișa de verificare

 

Asistent universitar, poziția 45, disciplinele: Morfologia funcţională a ADM, Protetică fixă – Punţi, Tehnologia protezelor dentare, Morfologia dinţilor şi a arcadelor dentare - descrieretematicăraport

Candidat: Țenț Adriana - CVlista de lucrărifișa de verificare

 

Asistent universitar, poziția 46, disciplinele: Protetică fixă – Punţi, Tehnologia protezei parţiale mobilizabile, Tehnologia protezelor dentare, Organizarea laboratorului de tehnică dentară - descrieretematică

 

Asistent universitar, poziția 51, disciplinele: Proteză dentară fixă (Fantom), Tehnologia protezei parțiale mobilizabile, Ocluzologie, Anestezie şi sedare în medicină dentară - descrieretematicăraport

Candidat: Bumbu Bogdan-Andrei - CVlista de lucrărifișa de verificare

 

Departamentul de Discipline Medicale

Lector universitar, poziţia 23, disciplinele: Pediatrics, Pediatric Oncology, Child care - descrieretema prelegereraport

Candidat: Szilagyi Ariana - CVlista de lucrărifișa de verificare

 

Lector universitar, poziţia 24, disciplinele: Pediatrics, Pediatric Semiology, Child care - descrieretema prelegereraport

Candidat: Dubău Diana-Luminița - CVlista de lucrărifișa de verificare

Candidat: Sava Cristian-Nicolae - CVlista de lucrărifișa de verificare

 

Lector universitar, poziţia 25, disciplinele: Hematologie, Hematology - descrieretema prelegereraport

Candidat: Chirilă Mihaela-Doina - CVlista de lucrărifișa de verificare

 

Asistent universitar, poziția 50, disciplinele: Medicina Internă (Boli Metabolice, Nutriție și Reumatologie), Internal Medicine (Metabolism, Nutrition and Rheumatology), Semiologie Medicală - descriere

 

Departamentul de Discipline Preclinice

Asistent universitar, poziția 42, disciplinele: Biochemistry - descriereraport

Candidat: Fritea Luminița - CVlista de lucrărifișa de verificare

 

Departamentul de Farmacie

Conferenţiar universitar, poziția 4, disciplinele: Chimie organică - descriere RO/ENraport

Candidat: Marian Eleonora - CVlista de lucrărifișa de verificare

 

Șef de lucrări, poziția 17, disciplinele: Chimia și igiena mediului, Terminologie farmaceutică și medicală, Chimie analitică și analiza instrumentală - descrieretematicătema prelegereraport

Candidat: Țiț Delia-Mirela - CVlista de lucrărifișa de verificare

 

Departamentul de Discipline Morfologice

Conferenţiar universitar, poziția 10, disciplinele: Morphopathology, Morfopatologie - descriere RO/EN, tematică RO/ENraport

Candidat: Pop Ovidiu-Laurean - CVlista de lucrărifișa de verificare

 

Conferenţiar universitar, poziția 11, disciplinele: Anatomie. Embriologie - descriere RO/EN, tematică RO/EN, raport

Candidat: Rahotă Daniela - CVlista de lucrărifișa de verificare

 

Șef de lucrări, poziția 21, disciplinele: Anatomie. Embriologie - descrieretematicătema prelegereraport

Candidat: Pusta Claudia-Teodora - CVlista de lucrărifișa de verificare

 

Șef de lucrări, poziția 22, disciplinele: Anatomie secțională, Radiologie şi imagistica dento-maxilară, Radiologia dentară - descrieretematicătema prelegereraport

Candidat: Moș Nicolae-Călin - CVlista de lucrărifișa de verificare

 

Departamentul de Discipline Chirurgicale

Șef de lucrări, poziția 26, disciplinele: Neurosurgery, Recuperare în chirurgia mâinii, Neurochirurgie - descriere, tematicătema prelegereraport

Candidat: Mohan Aurel-George - CVlista de lucrărifișa de verificare

 

Șef de lucrări, poziția 27, disciplinele: Chirurgie generală, Prim ajutor - descriere, tematicătema prelegereraport

Candidat: Feder Bogdan - CVlista de lucrărifișa de verificare

 

Asistent universitar, poziția 61, disciplinele: Obstetrics and Gynaecology, Obstetrică-ginecologie - descriere, tematicăraport

Candidat: Șandor-Huniadi Carmen-Anca - CVlista de lucrărifișa de verificare