Loading...
 
British EnglishRomână

Reglementari interne ale UO

Managementul calitatii  »  Documente Managementul calitatii  »  Reglementari interne ale UO

I. DOCUMENTE DIRECTOARE ALE UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA


 
I.4. Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor didactice şi de cercetare vacante în Universitatea din OradeaGhid de desfășurare on-line a concursurilor 2020-2021Facultatea de ArteFacultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură; Facultatea de DreptFacultatea de Geografie, Turism și SportFacultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia InformațieiFacultatea de Inginerie Energetică și Management IndustrialFacultatea de Inginerie Managerială și TehnologicăFacultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele ComunicăriiFacultatea de LitereFacultatea de Medicină și FarmacieFacultatea de Protecția Mediului; Facultatea de Informatică și Științe; Facultatea de Științe EconomiceFacultatea de Știinte Socio-UmaneFacultatea de Teologie Ortodoxă ”Episcop Dr. Vasile Coman”; Departamentul DPPD.
 

II. REGULAMENTE

II.4. Regulament privind activitatea profesională a studenților în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), 2021-2022, Norme specifice activității FMF, Măsuri an univ. 2020-2021: Anexa 1, Anexa 2Actualizare dec. 2020Completări nov. 2020, Modificare/clarificare art.44anexă, actualizare 20182018-2019,  2017-2018 actualizare cap.I și cap.II, 2017-2018, 2016-2017, norme, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013
II.11. Regulament de organizare si funcționare a Departamentului pentru Asigurarea Calității scanat
II.40. Regulament de exploatare şi valorificare a Complexului Sportiv al Universităţii din Oradea electronic electronic
 
 

III. METODOLOGII

III.3. Metodologia de desfasurare a concursului pentru functia de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat de la I.O.S.U.D. - Universitatea din Oradea electronic, anexă 2021
 

IV. PROCEDURI ALE UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA

Proceduri de sistem

4. SEAQ_PS_DAC_04 - Procedură de sistem privind identificarea obiectivelor scan/doc
5. SEAQ_PS_DAC_05 - Procedură de sistem privind planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor scan/doc
6. SEAQ_PS_DAC_06 - Procedură de sistem privind coordonarea activităților în vederea atingerii obiectivelor scan/doc
7. SEAQ_PS_DAC_07 - Procedură de sistem privind monitorizarea performanțelor scan/doc
8. SEAQ_PS_DAC_08 - Procedură de sistem privind monitorizarea activităților didactice scan/doc
 
 

Proceduri operaționale

1. SEAQ-PO-DAC-01 - Procedura operațională privind procesul de lucru al Corpului Auditorilor Interni pentru procesele de învățământ şi cercetarescanat
2. SEAQ_PO_SSV_04 - Procedură operațională privind monitorizarea traseului profesional al absolvențilorscanat
3. SEAQ_PO_DGA_01 - Procedura operațională privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar
 

IV.a. Proceduri generale/administrative

 
 

IV.b. Proceduri de evaluare

IV.b2. SEAQ-PE-U.02 - Procedura pentru evaluarea si asigurarea calitatii cadrelor didactice si a disciplinelor de studiu pdf/docHS privind aplicarea în 2018
 
 

IV.c. Proceduri de lucru

 
 

IV.d. Proceduri ale Direcției Economice

 

IV.e. Proceduri ale Direcției General-Administrative

 

IV.f. Proceduri ale Departamentului de IDIFR

 

 

V. REGLEMENTĂRI ALE COMISIILOR SENATULUI UNIVERSITAR

 
 

VI. REGLEMENTARI ALE CONSILIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

 

VII. REGLEMENTĂRI ALE SERVICIULUI MANAGEMENT INTEGRAT IT

 

VIII. REGLEMENTĂRI INTERNE PRIVIND ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

 

IX. REGLEMENTĂRI INTERNE ALE DPPD

IX.1. Regulament privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului Didactic
IX.2. SEAQ_PO_DPPD_01 - Procedura operațională privind înscrierea, admiterea, desfășurarea, finalizarea și certificarea programului de formare psihopedagogică


Managementul calitatii

Contact

Campus Central
Cladire Rectorat, D102
Tel:   +40 259-408190
calitate@uoradea.ro