Loading...
 
British EnglishRomână

Reglementari interne ale UO

Managementul calitatii  »  Documente Managementul calitatii  »  Reglementari interne ale UO

I. DOCUMENTE DIRECTOARE ALE UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA

 

II. REGULAMENTE

II.4. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), actualizare 20182018-2019,  2017-2018 actualizare cap.I și cap.II, 2017-2018, 2016-2017, norme, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013
II.14. Regulament de organizare si functionare a Departamentului pentru Asigurarea Calitatii scanat
II.36. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat scanat
II.37. Metodologia de desfasurare a concursului pentru functia de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat de la I.O.S.U.D. - Universitatea din Oradea electronic
II.38. Metodologia de echivalare si recunoastere a perioadelor de studii scanat, 2018-2019
II.64. Regulament de exploatare şi valorificare a Complexului Sportiv al Universităţii din Oradea electronic electronic
 

III. PROCEDURI ALE UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA

Proceduri de sistem

4. SEAQ_PS_DAC_04 - Procedură de sistem privind identificarea obiectivelor scan/doc
5. SEAQ_PS_DAC_05 - Procedură de sistem privind planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor scan/doc
6. SEAQ_PS_DAC_06 - Procedură de sistem privind coordonarea activităților în vederea atingerii obiectivelor scan/doc
7. SEAQ_PS_DAC_07 - Procedură de sistem privind monitorizarea performanțelor scan/doc
8. SEAQ_PS_DAC_08_F.01 - Procedură de sistem privind monitorizarea activităților didactice scan/doc
9. SEAQ_PS_DE_01 - Procedura de sistem privind elaborarea si execuția bugetului de venituri și cheltuieli scan/doc
 
 

Proceduri operaționale

1. SEAQ-PO-DAC-01 - Procedura operațională privind procesul de lucru al Corpului Auditorilor Interni pentru procesele de învățământ şi cercetarescanat
2. SEAQ_PO_DAC_02 - Procedura operațională privind activitatea Consiliului Calității
3. SEAQ_PO_SSV_04 - Procedură operațională privind monitorizarea traseului profesional al absolvențilorscanat
4. SEAQ_PO_BPPCDI_01 - Procedură operațională privind monitorizarea proiectelor/granturilor finanțate din fonduri publice
5. SEAQ_PO_DGA_01 - Procedura operațională privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar
6. SEAQ_PO_DPPD_01 - Procedura operațională privind înscrierea, admiterea, desfășurarea, finalizarea și certificarea programului de formare psihopedagogică
14. SEAQ_PO_Pr.MA_02 - Procedura operațională privind elaborarea statelor de funcții doc/pdf
 
 

III.a. Proceduri generale/administrative

III.a3. SEAQ-PA-U.05 - Procedura privind primirea donaţiilor de cărţi şi reviste în Biblioteca Universităţii din Oradea - PDF/DOC

 

III.b. Proceduri de evaluare

III.b2. SEAQ-PE-U.02 - Procedura pentru evaluarea si asigurarea calitatii cadrelor didactice si a disciplinelor de studiu pdf/docHS privind aplicarea în 2018
 
 

III.c. Proceduri de lucru

 

III.d. Proceduri ale Direcției Economice

 

III.e. Proceduri ale Direcției General-Administrative

 

III.f. Proceduri ale Departamentului de IDIFR

 

IV. REGLEMENTĂRI ALE COMISIILOR SENATULUI UNIVERSITAR

 

V. REGLEMENTARI ALE CONSILIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

 

VI. REGLEMENTĂRI ALE SERVICIULUI MANAGEMENT INTEGRAT IT

 

VII. REGLEMENTARI / PROCEDURI IN CURS DE ELABORAREManagementul calitatii

Contact

Campus Central
Cladire Rectorat, D102
Tel:   +40 259-408190
calitate@uoradea.ro