Loading...
 
British EnglishRomână

Formulare utile doctoranzi - arhiva

Studii Doctorat  »  Studii Doctorat  »  Formulare utilizate în cadrul studiilor universitare de doctorat  »  Formulare utile doctoranzi - arhiva

1. Anexa 1 - Proces verbal de ierarhizare a candidaţilor (studenţilor-doctoranzi)

2. Contract de studii (pentru doctoranzii înmatriculaţi în anul I 2013-2014)

3. Contract de studii doctorat nou - doctoranzi care trec la forma cu taxă

4. Act adiţional prelungire durată doctorat

5. Model acord de cotutelă

6. Anexa 2 - Programul de pregătire şi rezultate

7. Anexa 5 - Raportul de activitate finalizare PUA

8. Anexa 3 - Cerere pentru susţinerea proiectului de cercetare

9. Anexa 4 - Proces verbal privind evaluarea proiectului de cercetare ştiinţifică

10. Anexa 6 - Cerere pentru susţinerea raportului ştiinţific de progres

11. Anexa 7 - Proces verbal privind evaluarea raportului ştiinţific de progres

12. Anexa 12 - Cerere pentru susţinerea tezei de doctorat în Comisia de îndrumare

13. Anexa 13 - Proces-verbal privind susţinerea tezei de doctorat în faţa Conducătorului şi a Comisiei de îndrumare

14. Anexa 14 - Propunere privind componenţa Comisiei de analiză a tezei de doctorat

15. Anexa 15 - Cerere pentru susţinerea publică a tezei de doctorat

16. Declaraţie de autenticitate teză

17. Model copertă teză de doctorat

18. Raportul comisiei de evaluare a tezei de doctorat

19. Proces verbal de susţinere publică a tezei de doctorat

20. Referat privind solicitarea plăţii Comisiilor de doctorat

21. Fişa personală pentru obţinerea diplomei

22. Foaie de lichidaredecizie Rector nr.451/05.07.2013

23. Anexa 8 - Cerere pentru schimbare temă

24. Anexa 9 - Cerere pentru schimbare conducător ştiinţific

25. Anexa10 - Cerere pentru întrerupere - prelungire - graţie

26. Cerere de transfer la altă universitate

27. Anexa 16 - Invitaţie la susţinerea publică a tezei de doctorat

28. Anexa 11 - Situaţia parcurgerii programului de cercetare ştiinţificăStudii Doctorat