Loading...
 
British EnglishRomână

Sustineri publice ale tezelor de doctorat, conform HG134 din 2016

Studii Doctorat  »  Studii Doctorat  »  Evenimente studii doctorat  »  Sustineri publice ale tezelor de doctorat, conform HG134 din 2016

Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5561/04.12.2017 - privind atribuirea titlului de DOCTOR

Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5209/05.10.2017 - privind atribuirea titlului de DOCTOR

Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 4097/20.06.2017 - privind atribuirea titlului de DOCTOR

Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3769/20.04.2017 - privind atribuirea titlului de DOCTOR

Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3148/30.01.2017 - privind atribuirea titlului de DOCTOR

NR.

CRT.

NUME,

PRENUME

TITLUL TEZEI / REZUMAT

DATA

SUSȚINERII

ORA

LOCUL

SUSȚINERII

DOMENIU DE DOCTORAT

COMPONENȚA

COMISIEI

AFIȘ

PRIVIND

SUSȚINEREA

3. Popan (Onel) Cristina Studiul clinic și paraclinic în vederea depistării precoce a preeclampsiei 26 ianuarie 2018 13:00 Sala de Consiliu a Facultății de Medicină și Farmacie Medicină

Președinte:

Prof.univ.dr. Adrian MAGHIAR

Coordonator științific:

Prof.univ.dr. Amorin POPA

Referenți:

Prof.univ.dr. Romulus TIMAR 

Conf.univ.dr. Gheorghe FURĂU

Conf.univ.dr. Petru CHITULEA

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat
2. Dîscă Tiberiu-Crisogen Efectele migrației părinților asupra elevilor de ciclu primar din municipiul Hunedoara 26 ianuarie 2018 12:00 Sala Practipass, Facultatea de Științe Socio-Umane Sociologie

Președinte:

Prof.univ.dr. Adrian HATOS

Coordonator științific:

Prof.univ.dr. Floare CHIPEA

Referenți:

Prof.univ.dr. Teodor-Mircea ALEXIU

Prof.univ.dr. Mihai-Bogdan IOVU 

Conf.univ.dr. Florica Ștefănescu

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat
1. Mekereș Florica Aprecierea impactului psihosocial al prejudiciului estetic și al sluțirii printr-o nouă metodă de cuantificare elaborată prin prisma progresului chirurgiei estetice și reparatorii 12 ianuarie 2018 13:00 Sala de Consiliu a Facultății de Medicină și Farmacie Medicină

Președinte:

Prof.univ.dr. Adrian MAGHIAR

Coordonator științific:

Prof.univ.dr. Florian-Dorel BODOG

Referenți:

Prof.univ.dr. Ion-Tiberiu BRATU

Prof.univ.dr. Alexandra ENACHE 

Conf.univ.dr. Daniela RAHOTĂ

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat

Susțineri publice ale tezelor de doctorat - 2017

Susțineri publice ale tezelor de doctorat - 2016

Susțineri publice ale tezelor de doctorat - 2015

Susţineri publice ale tezelor de doctorat - 2014

Susţineri publice ale tezelor de doctorat - 2013Studii Doctorat