Loading...
 
British EnglishRomână

Conducatori de doctorat

Studii Doctorat  »  Studii Doctorat  »  Conducatori de doctorat

DOMENIUL FUNDAMENTAL DE IERARHIZARE: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII

    Domeniul de doctorat: GEOGRAFIE

    Prof.univ.dr.habil. Ovidiu Răzvan GACEU CV 

    Prof.univ.dr.habil. Dorina Camelia ILIEŞ - CV 

     Prof.univ.dr. Alexandru ILIEŞ - CV 

     Prof.univ.dr. Nicolae JOSAN - CV

     Prof.univ.dr. Martin OLARU CV 

     Prof.univ.dr. Jan WENDT - CV 

DOMENIUL FUNDAMENTAL DE IERARHIZARE: ŞTIINŢE BIOLOGICE ŞI BIOMEDICALE

     Domeniul de doctorat: BIOLOGIE                        

     Prof.univ.dr. Petru BURESCU - CV

     Prof.univ.dr.habil. Dana COPOLOVICI - CV

     Conf.univ.dr.habil. Simona VICAŞ - CV

     Conf.univ.dr.habil. Diana CUPȘA - CV

     Domeniul de doctorat: MEDICINĂ

     Prof.univ.dr.habil. Daniela CAVALU - CV  

     Prof.univ.dr.habil. Florian BODOG - CV  

     Prof.univ.dr. Liviu LAZĂR - CV 

     Prof.univ.dr. Marius Adrian MAGHIAR CV 

     Prof.univ.dr. Teodor Traian MAGHIAR CV 

     Prof.univ.dr. Amorin POPA - CV 

     Prof.univ.dr. Mircea Ioachim POPESCU - CV 

     Prof.univ.dr. Aurel BABEŞ - CV

     Prof.univ.dr. Marius BEMBEA - CV

     Prof.univ.dr. Petru MIHANCEA  - CV 

     Prof.univ.dr.habil. Ruxandra ULMEANU - CV

     Prof.univ.dr.Radu SPINEANU

     Prof.univ.dr.habil. Simona Delia NICOARA

     Conf.univ.dr.habil Katalin BABEȘ

     Conf.univ.dr.habil Camelia BUHAȘ

     Conf.univ.dr.habil Lucia DAINA

     Conf.univ.dr.habil. Mihai JUNCAR

 

    Domeniul de doctorat: FARMACIE

      Prof.univ.dr.habil Simona BUNGĂU - CV

      Prof.univ.dr.habil Laura VICAȘ

      Prof.univ.dr.habil Georgeta ȘERBAN - CV

 

DOMENIUL FUNDAMENTAL DE IERARHIZARE: ŞTIINŢE INGINEREŞTI

    Domeniul de doctorat: AGRONOMIE

    C.S.dr.habil. Ioan Valentin PETRESCU-MAG - CV

    Conf.univ.dr.habil. Radu-Petru BREJEA - CV

    Prof.univ.dr.habil. Nicu Cornel SABĂU - CV

    Domeniul de doctorat: INGINERIE ELECTRICĂ

    Prof.univ.dr.ing. Teodor LEUCA - CV          

    Prof.univ.dr.ing. Florin POPENŢIU-VLĂDICESCU - CV

    Prof.univ.dr.ing.habil. Ioan-Mircea GORDAN - CV

    Conf.univ.dr.habil.Francisc HATHAZI - CV

    Domeniul de doctorat: INGINERIE ENERGETICĂ   

    Prof.univ.dr.ing. Ioan FELEA - CV

    Prof.univ.dr.ing. Gheorghe-Constantin IONESCU - CV

    Domeniul de doctorat: INGINERIE INDUSTRIALĂ

    Prof.univ.dr.ing.habil. Radu-Cătălin ŢARCĂ - CV

    Prof.univ.dr.ing.habil. Tiberiu VESSELENYI - CV   

    Prof.univ.dr.ing. Macedon GANEA - CV

    Prof.univ.dr.ing. Lucian GRAMA - CV

    Prof.univ.dr.ing.habil. Iulian STĂNĂŞEL - CV

    Prof.univ.dr.ing.habil. Florin-Sandu BLAGA - CV

    Conf.univ.dr.habil. Petru-Adrian POP - CV

    Conf.univ.dr.habil Gheorghe Radu Emil MĂRIEȘ - CV

    Domeniul de doctorat: INGINERIE ŞI MANAGEMENT

    Prof.univ.dr.ing.habil. Constantin BUNGĂU CV

    Prof.univ.dr.ing.habil. Călin-Florin BĂBAN - CV

    Prof.univ.dr.ing.habil. Marius BĂBAN - CV

    Conf.univ.dr.ing.habil. Gabriela TONŢ

                                                                                                           

DOMENIUL FUNDAMENTAL DE IERARHIZARE: ŞTIINŢE SOCIALE

    Domeniul de doctorat: ECONOMIE

     Prof.univ.dr. Alina BĂDULESCU - CV

     Prof.univ.dr.habil. Daniel BĂDULESCU - CV

     Prof.univ.dr.habil. Florica ŞTEFĂNESCU - CV

     Prof.univ.dr. Mihai BERINDE - CV 

    Domeniul de doctorat: SOCIOLOGIE

    Prof.univ.dr. Floare CHIPEA - CV 

     Prof.univ.dr.habil. Adrian HATOS - CV

    Prof.univ.dr. Gavril FLORA - CV

    Prof.univ.dr.habil. Ştefan-Antonio SANDU

    Prof.univ.dr. Sergiu-Marian BĂLȚĂTESCU - CV

    Conf.univ.dr.habil. Claudia-Anastasia BACTER - CV

    Cerc.șt.gr.I.habil. Corina SÎRBU

DOMENIUL FUNDAMENTAL DE IERARHIZARE: ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE

     Domeniul de doctorat: FILOLOGIE 

     Prof.univ.dr.habil Florin CIOBAN - CV

     Prof.univ.dr. Ioan SIMUŢ - CV

     Prof.univ.dr. Ioan DERŞIDAN - CV

     Prof.univ.dr. Paul MAGHERU - CV

     Domeniul de doctorat: TEOLOGIE

     Prof.univ.dr.habil Dumitru MEGHEȘAN - CV

     Prof.univ.dr.habil Nicu DUMITRAȘCU - CV

     Conf.univ.dr.habil Mihai BRIE - CV

     Conf.univ.dr.habil. Miron ERDEI

     Domeniul de doctorat: ISTORIE

     Prof.univ.dr.habil. Viorel FAUR 

     Prof.univ.dr.habil. Gabriel MOISA CV

     Prof.univ.dr.habil. Sorin ŞIPOŞ CV

     Prof.univ.dr. Ion ZAINEA CV

     Prof.univ.dr. Mihai DRECIN

     Prof.univ.dr. Sever DUMITRŞCU

     Prof.univ.dr. Viorel FAUR 

     Prof.univ.dr. Corneliu PĂDUREAN CVStudii Doctorat