Loading...
 
British EnglishRomână

Studii Doctorat

Studii Doctorat  »  Studii Doctorat

Studiile Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii din Oradea au debutat în anul 1989.

Actualmente în cadrul Universităţii din Oradea funcţionează şapte Şcoli Doctorale corespunzătoare celor douăsprezece domenii de doctorat.

I.O.S.U.D. este condus de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) alcătuit din conducători de doctorat şi studenţi-doctoranzi, organ ce se constituie în conformitate cu prevederile Codului Studiilor Universitare de Doctorat. CSUD este condus de un director, care este membru de drept al CSUD. Funcţia de director al CSUD este asimilată funcţiei de prorector.

 

Programul cu publicul la secretariatul studiilor universitare de doctorat este:  

Luni - Vineri de la ora 12 la 15

 

 

FINAL BURSE DIN VENITURI PROPRII

Burse doctorale din fonduri proprii UO an universitar 2016-2017: Economie, Filologie, Geografie, Istorie, Medicină, Sociologie, Științe inginerești, Biologie

Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat și a programelor postdoctorale

 Formulare: 1. Contract de studii pentru anul I, an universitar 2017-2018

                    2. Programul de pregătire și rezultate

                    3. Avizul școlii doctorale privind verificarea antiplagiat

                    4. Declarație de autenticitate a tezei de doctorat

                    5. Declarație privind intenția de publicare a tezei/ acordul de difuzare a tezei de doctorat

                    6. Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat

                    7. Model copertă teză de doctorat

                    8. Raportul comisiei de evaluare a tezei de doctorat

                    9. Proces verbal

                   10. Fișa individuală a postului

                   11. Model de prezentare a orarului activităților

                   12. Declarație de plata cu ora

                   13. Acord de studii doctorale în cotutelă

 

ANUNȚ PRIVIND BURSELE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018: precizăm că Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din Universitatea din Oradea poate fi accesat pe site-ul UO, www.uoradea.ro , secțiunea Studenți / Info studenți / Burse, link https://www.uoradea.ro/Burse .

Metodologia privind acordarea burselor doctorale la IOSUD

Calendarul depunerii dosarelor de candidatură la o bursă doctorală din venituri proprii

Cerere aprobare bursă

Anunț privind scutirea și reducerea taxelor aferente procesului de învățământ: Scutire/reducerea taxelor de școlarizare pe anul universitar 2017-2018; Programul de studii universitare de Licență și Master care beneficiaza de reducere; Cerere; Declarație; Data și locația depunerii dosarelor

Burse doctorale din fonduri proprii UO an universitar 2016-2017Tabel nominal cu studenții doctoranzi care au obținut bursa din fonduri proprii ale Universității din Oradea pentru anul universitar 2016-2017

Locuri în căminele Universității din Oradea

Scutiri / reduceri de taxa de școlarizare

 

Alegerea și desemnarea membrilor consiliului și a directorului Școlii doctorale de la I.O.S.U.D. Universitatea din Oradea - metodologie

Alegeri membri CSUD, mandat 2017-2020 - metodologie, calendar, lista candidaţilor pentru poziţia de membru CSUD/membru student doctorand, orar privind alegerilerezultate alegeri, Membrii Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat Mandat 2016-2020

 

ADMITERE 2017

Formulare utilizate in cadrul studiilor universitare de doctorat

Reglementări

Organizarea studiilor universitare de doctorat

Conducători de doctorat

Doctoranzi

Rapoarte anuale

Rapoarte de autoevaluare IOSUD

Evenimente

Contact

Anunţuri

Admitere doctorat

Proiectele dedicate studiilor universitare de doctorat

Susţineri teze de abilitare

Hotărâri CSUD

ArhivaStudii Doctorat