Loading...
 
British EnglishRomână

Studii Doctorat

Studii Doctorat  »  Studii Doctorat

Studiile Universitare de Doctorat din cadrul Universităţii din Oradea au debutat în anul 1989.

Actualmente în cadrul Universităţii din Oradea funcţionează şapte Şcoli Doctorale corespunzătoare celor douăsprezece domenii de doctorat.

I.O.S.U.D. este condus de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) alcătuit din conducători de doctorat şi studenţi-doctoranzi, organ ce se constituie în conformitate cu prevederile Codului Studiilor Universitare de Doctorat. CSUD este condus de un director, care este membru de drept al CSUD. Funcţia de director al CSUD este asimilată funcţiei de prorector.

 

Programul cu publicul la secretariatul studiilor universitare de doctorat este:  

Luni - Vineri de la ora 12 la 15

 

ANUNȚ: Studenții doctoranzi înmatriculați în anul I, an universitar 2018-2019, sunt rugați să se prezinte la Secretariatul CSUD pentru a preda contractele de școlarizare

ADMITERE 2018

Rezultatul evaluării dosarelor de candidatură depuse în vederea atribuirii burselor doctorale din venituri proprii, pentru anul universitar 2018-2019:

Școala Doctorală de Științe Inginerești - Domeniile de Doctorat Agronomie, Inginerie Electrică, Inginerie Energetică, Inginerie Industrială, Inginerie și Management;

Școala Doctorală de Științe Biomedicale - Domeniile de Doctorat Medicină, Farmacie, Biologie; Proces verbal al Comisiei de analiză a contestațiilor depuse la Secretariatul S.U.D. cu privire la alocarea burselor doctorale din venituri proprii la nivelul Școlii Doctorale de Științe Biomedicale, Domeniul de Doctorat Medicină

Școala Doctorală de Filologie - Domeniul de Doctorat Filologie; Proces verbal al Comisiei de analiză a contestațiilor depuse la Secretariatul S.U.D. cu privire la alocarea burselor doctorale din venituri proprii la nivelul Școlii Doctorale de Filologie), Teologie;

Școala Doctorală de Istorie - Domeniul de Doctorat Istorie; Metodologia privind acordarea burselor doctorale din fonduri proprii la Școala Doctorală de Istorie

Școala Doctorală de Geografie - Domeniul de Doctorat Geografie;

Școala Doctorală de Sociologie - Domeniul de Doctorat Sociologie

Școala Doctorală de Științe Economice - Domeniul de Doctorat Economie.

Eventualele contestații se pot depune până la data de 02.11.2018, ora 14, la Secretariatul Studiilor Universiatre de Doctorat.

Anunț privind calendarul depunerii dosarelor de candidatură la o bursă doctorală din venituri proprii pentru 2018-2019Cerere aprobare bursă

Anunț cu privire la alocarea locurile de parcare pentru studenți

Anunț legitimații călătorie

Calendar privind desfășurarea Alegerilor la Școala Doctorală de Geografie pentru funcția de Director Școală Doctorală din cadrul IOSUD Universitatea din Oradea

FINAL BURSE DIN VENITURI PROPRII

Burse doctorale din fonduri proprii UO an universitar 2016-2017: Economie, Filologie, Geografie, Istorie, Medicină, Sociologie, Științe inginerești, Biologie

ANUNȚ PRIVIND BURSELE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018: precizăm că Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din Universitatea din Oradea poate fi accesat pe site-ul UO, www.uoradea.ro , secțiunea Studenți / Info studenți / Burse, link https://www.uoradea.ro/Burse .

Metodologia privind acordarea burselor doctorale la IOSUD

Calendarul depunerii dosarelor de candidatură la o bursă doctorală din venituri proprii

Cerere aprobare bursă

Anunț privind scutirea și reducerea taxelor aferente procesului de învățământ: Scutire/reducerea taxelor de școlarizare pe anul universitar 2017-2018; Programul de studii universitare de Licență și Master care beneficiaza de reducere; Cerere; Declarație; Data și locația depunerii dosarelor

Burse doctorale din fonduri proprii UO an universitar 2016-2017Tabel nominal cu studenții doctoranzi care au obținut bursa din fonduri proprii ale Universității din Oradea pentru anul universitar 2016-2017

Locuri în căminele Universității din Oradea

Scutiri / reduceri de taxa de școlarizare

 

Alegerea și desemnarea membrilor consiliului și a directorului Școlii doctorale de la I.O.S.U.D. Universitatea din Oradea - metodologie

Alegeri membri CSUD, mandat 2017-2020 - metodologie, calendar, lista candidaţilor pentru poziţia de membru CSUD/membru student doctorand, orar privind alegerilerezultate alegeri, Membrii Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat Mandat 2016-2020

 

ADMITERE 2017

Formulare utilizate in cadrul studiilor universitare de doctorat

Reglementări

Organizarea studiilor universitare de doctorat

Conducători de doctorat

Doctoranzi

Rapoarte anuale

Rapoarte de autoevaluare IOSUD

Evenimente științifice 

Susțineri publice ale tezelor de doctorat

Contact

Anunţuri

Admitere doctorat

Proiectele dedicate studiilor universitare de doctorat

Susţineri teze de abilitare

Hotărâri CSUD

ArhivaStudii Doctorat