Loading...
 
British EnglishRomână

Arhivă - doctorat - reglementări naționale

Studii Doctorat  »  Studii Doctorat  »  Reglementari doctorat  »  Reglementari nationale doctorat  »  Arhivă - doctorat - reglementări naționale

Hotărârea nr.134/2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011

OMECTS nr.3697/2012, Monitorul Oficial 299/2012, pg.4-14 - pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.4691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, a Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.3759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia si a Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.4089/2011 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 - Stiinte sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

OMECTS nr.3504/2012 - privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare in vederea validarii tezelor de doctorat

OMECTS nr.3759/2011 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia

OMECTS nr.3658/2012 - privind aprobarea cuantumului maximal al sumelor de bani percepute de UEFISCDI in vederea acoperirii unor costuri ale procedurii de abilitare

OMECTS nr.3313/2012 - privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2012-2013

Metodologia pentru evaluarea externa in vederea autorizarii provizorii, acreditarii si pentru evaluarea periodica a scolilor doctorale, pe domenii

Ghid orientativ pentru realizarea tezei de abilitare

OMECTS nr.5691/13.10.2011 - privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare in vederea evaluarii tezelor de abilitare si a modelului Cererii-tip pentru sustinerea tezei de abilitare

OMECTS nr.5690/13.10.2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind dobandirea automata a calitatii de conducator de doctorat in Romania pentru persoanele care au obtinut aceasta calitate in statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiana

Hotarare privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctoratNota de fundamentare

Legea nr. 1 din 10 ianuarie 2011 - Legea Educatiei Nationale (pdf)

Adresa informare concurs anual de teze de doctorat 2011 al Comitetului Regiunilor - pe tema "Colectivitatile locale si regionale in cadrul Uniunii Europene"(pdf)

Regulamentul nr. 2/2010 - de stabilire a normelor tehnice si financiare ale concursului anual destinat tezelor de doctorat pe teme privind "Colectivitatile locale si regionale in cadrul Uniunii Europene" (pdf)

 

Precizari asupra doctoratelor si a activitatii cadrelor didactice dupa implinirea varstei legale de pensionare (pdf)

 

HG 567 din 15 iunie 2005 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat (pdf)

HG 1169 din 29 septembrie 2005 penru modificarea Hotararii Guvernului nr. 568 din 2005 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat (pdf)

 

Ordin nr. 5357 din 31 octombrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inscrierea la studii universitare de doctorat a cetatenilor straini incepand cu anul universitar 2005-2006 (pdf)

Ordin nr. 308 din 12 februarie 2007 privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2007/2008

Ordin nr. 356 din 15 februarie 2007 pentru aprobarea Precizarilor metodologice cu privire la reconfirmarea sau confirmarea calitatii de conducator de doctorat, corespondenta intre domeniile de studii universitare de doctorat, precum si nomenclatorul multilingv al domeniilor de studii universitare de doctorat (pdf)

Adresa MECT nr. 31620/15.05.2007 (doc)

Lista cu documentele cuprinse in dosarul privind conferirea calitatii de conducator de doctorat (doc) 

Fisa candidatului privind conferirea calitatii de conducator de doctorat (doc)

Ordin nr.1805 din  20 august 2007 privind confirmarea sau reconfirmarea calitatii de conducator de doctorat (pdf),

Anexa nr 1 la OMECT nr. 1805 (pdf), Anexa nr 2 la OMECT nr.1805 (pdf)

Sistemul de criterii de evaluare la nivelul fiecarei institutii de invatamant superior, pentru fiecare domeniu de doctorat, pentru aprobarea organizarii studiilor universitare de doctorat (pdf)Studii Doctorat