Loading...
 
British EnglishRomână

Susțineri publice ale tezelor de doctorat - 2017

Studii Doctorat  »  Studii Doctorat  »  Sustineri publice ale tezelor de doctorat, conform HG134 din 2016  »  Susțineri publice ale tezelor de doctorat - 2017

NR.

CRT.

NUME,

PRENUME

TITLUL TEZEI / REZUMAT

DATA

SUSȚINERII

ORA

LOCUL

SUSȚINERII

DOMENIU DE DOCTORAT

COMPONENȚA

COMISIEI

AFIȘ

PRIVIND

SUSȚINEREA

16. Mihuț (Ropa) Mădălina/CV Depresiunea Beiușului - studiu de geografia populației - rezumat  15 decembrie 2017 13:00 Pav C, C219 Geografie

Președinte:

Prof.univ.dr. Ovidiu GACEU 

Coordonator științific:

Prof.univ.dr. Alexandru ILIEȘ

Referenți:

Prof.univ.dr. Nicolae POPA

Conf.univ.dr. Voicu BODOCAN

Conf.univ.dr. Marcu STAȘAC

 

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat
15. Bulz Gheorghe Codruț/CV Spațiul cultural sportiv determinat de fotbalul amator (senior) la nivelul României. Evolutie, structură și funcționalitatea sintetică - rezumat  15 decembrie 2017 11:00 Pav C, C219 Geografie

Președinte:

Prof.univ.dr. Ovidiu GACEU 

Coordonator științific:

Prof.univ.dr. Alexandru ILIEȘ

Referenți:

Prof.univ.dr. Ioan IANOȘ

Prof.univ.dr. Nicolae POPA

Prof.univ.dr. Gheorghe DUMITRESCU

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat
14. Popescu Felix -Angel/CV Impactul fondurilor structurale și de coeziune asupra economiei Județului Bihor în perioada 2007 - 2013 - rezumat 15 decembrie 2017 10:30 Pav F, Sala F006 Economie

Președinte:

Prof.univ.dr. Alina BĂDULESCU 

Coordonator științific:

Prof.univ.dr. Mihai BERINDE

Referenți:

Prof.univ.dr. Gheorghe HURDUZEU

Prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR

Prof.univ.dr. Adriana GIURGIU

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat
13. Carțiș Horia-Laurențiu/CV  Studiu Geografic de dezolvoltare a Județului Bihor ca destinație turistică -  rezumat  15 decembrie 2017 9:00 Pav C, Sala C219 Geografie

Președinte:

Prof.univ.dr. Ovidiu GACEU 

Coordonator științific:

Prof.univ.dr. Martin OLARU

Referenți:

Prof.univ.dr. Ioan IANOȘ

Conf.univ.dr. Gabriela ILIEȘ

Conf.univ.dr. Ioana JOSAN

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat
12. Kalauz Iosif/CV Vizionare TV și dinamica socială: analiză a audienței TV și tipare de vizionare - rezumat 07 decembrie 2017 15:30 Sala Practipass Sociologie

Președinte:

Conf.univ.dr. Karla Melinda BARTH 

Coordonator științific:

Prof.univ.dr. Adrian HATOS

Referenți:

Prof.univ.dr. Marian PETCU

Prof.univ.dr. Dan CHIRIBUCA

Prof.univ.dr. Sergiu BĂLȚĂTESCU

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat
11. Szel Alexandru/CV  Contribuții privind ordonanțarea fabricației în sisteme flexibile și optimizarea proceselor industriale - rezumat 20 noiembrie 2017 11:00 Sala de Conferință a Bibliotecii  Inginerie Industrială

Preşedinte: 

Prof.univ.dr.ing. Alexandru PELE

Conducător ştiinţific: 

Prof.univ.dr.ing. Macedon GANEA

Referenţi: 

Prof.univ.dr.ing.ec. Ioan ABRUDAN

Prof.univ.dr.ing. George DRĂGHICI 
Prof.univ.dr.ing.habil Constantin BUNGĂU

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat
10. Lolea Marius-Savu/CV Cercetări privind impactul câmpului electromagnetic asupra mediului artificial și natural - rezumat 3 noiembrie 2017 11:00 Sala A107, etajul I, Pav.A Inginerie Energetică

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Tiberiu VESSELENYI

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ioan FELEA

Referenţi: Prof.univ.dr.ing. Ștefan KILYENI
Conf.univ.dr.ing. Constantin BĂRBULESCU
Conf.univ.dr.ing. Simona DZIȚAC

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat
9. Racoviță (Murariu) Carmen/CV Particularități epidemiologice în malformațiile congenitale de cord la copilul cu vârsta cuprinsă între 1 zi - 16 ani/rezumat 27 octtombrie 2017 12:00 Sala de Consiliu a Facultății de Medicină și Farmacie Medicină

Președinte:

Prof.univ.dr.Adrian MAGHIAR

Coordonator științific:

Prof.univ.dr.Mircea Ioachim POPESCU

Referenți:

Prof.univ.dr.Lucian PETRESCU

Prof.univ.dr.Gabriel DOROȘ

Prof.univ.dr.Amorin POPA 

 

 

 

 

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat

8. Tocai (Sîrbu) Ioana/CV Studiu sociologic asupra fenomenului de bullying școlar efectuat în Județul Bihor/rezumat 25 septembrie 2017 12:00 Sala Practipass Sociologie

Președinte:

Conf.univ.dr.Karla Melinda BARTH 

Coordonator științific:

Prof.univ.dr.Floare CHIPEA

Referenți:

Conf.univ.dr.habil Mihai Bogdan IOVU

Prof.univ.dr.Bogdan NADOLU

Prof.univ.dr.Adrian HATOS

 

 

 

 

 

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat

7. Serafim Ștefănuț Alin /CV Dramaturgia lui Horia Lovinescu. Între umanism si realism/rezumat  12 septembrie 2017 11:00 Sala C010 Litere

Președinte:

Prof.univ.dr.Teodor MATEOC

Coordonator științific:

Prof.univ.dr.Ioan SIMUȚ

Referenți:

Prof.univ.dr.Adriana BABEȚI

Prof.univ.dr.Laura TEUTIȘAN

Prof.univ.dr.Ioan DERȘIDAN

 

 

 

 

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat

6. Hălmăgean Gabriel/CV Din istoria alimentației tradiționale în ținutul Aradului/rezumat 8 septembrie 2017 11:00 Amfiteatrul ”Nicolae Iorga” Campus nou Istorie

Președinte:

Prof.univ.dr.habil Sorin Șipoș

Coordonator științific:

Prof.univ.dr.Mihai DRECIN

Referenți:

Prof.univ.dr.Tudor SĂLĂGEAN

C.S.I.dr.Ilie MOISE

Prof.univ.dr.Aurel CHIRIAC 

 

 

 

 

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat

5. Țenț Paul Andrei/CV Traumatismele mandibulei; aspecte epidemiologice, clinice și terapeutice/rezumat 19 mai 2017 10:00 Sala de Consiliu a Facultății de Medicină și Farmacie Medicină

Președinte:

Conf.univ.dr.Anamaria PALLAG

Coordonator științific:

Prof.univ.dr.Teodor Traiana MAGHIAR

Referenți:

Prof.univ.dr.Petru MATUSZ

Conf.univ.dr.Emilia IANEȘ

Conf.univ.dr.Mihai JUNCAR 

 

 

 

 

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat

4. Popa Loredana Mădălina/CV Valoarea predictivă a biomarkerilor multipli de organ în estimarea riscului cardiovascular în Diabetul Zaharat Tip 2 și hipertensiunea arterială esențială/rezumat 10 martie 2017 13:00 Sala de Consiliu a Facultății de Medicină și Farmacie Medicină

Președinte:

Prof.univ.dr.Adrian MAGHIAR

Coordonator științific:

Prof.univ.dr.Mircea POPESCU

Referenți:

Prof.univ.dr.Romulus TIMAR

Prof.univ.dr.Lucian PETRESCU 

Conf.univ.dr.Adriana SĂLĂJAN 

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat
3. Sicoe Maria-Mirela (Mocan)/CV Țara Moților în perioada 1919-1938/rezumat 27 februarie 2017 11:00 Amfiteatrul ”Nicolae Iorga” Campus nou Istorie

Președinte:

Prof.univ.dr.Ion ZAINEA

Coordonator științific:

Prof.univ.dr.Mihai DRECIN

Referenți:

Prof.univ.dr.Marcela SĂLĂGEAN

Prof.univ.dr.Marius BUCUR

Prof.univ.dr.Ioan HORGA 

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat
2. Dejeu Viorel/CV Efectele metabolice ale rezecției gastrice verticale în tratamentul chirurgical al obezității/rezumat 26 ianuarie 2017 13:00 Sala de Consiliu a Facultății de Medicină și Farmacie Medicină

Președinte:

Prof.univ.dr.Adrian MAGHIAR

Coordonator științific:

Prof.univ.dr.Aurel BABEȘ

Referenți:

Prof.univ.dr.Florian POPA

Prof.univ.dr.Eugen BRĂTUCU

Conf.univ.dr.Mircea POP 

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat
1. Dudric Vlad/CV Tratamentul chirurgical al obezitatii morbide/rezumat 26 ianuarie 2017 11:00 Sala de Consiliu a Facultății de Medicină și Farmacie Medicină

Președinte:

Prof.univ.dr.Felicia MARC

Coordonator științific:

Prof.univ.dr.Adrian MAGHIAR

Referenți:

Prof.univ.dr.Florian POPA

Prof.univ.dr.Nicolae CONSTANȚEA 

Conf.univ.dr.Mircea POP 

Afiș privind susținerea publică a tezei de doctorat

 Studii Doctorat