Loading...
 
British EnglishRomână

Distribuire

Editura Universității din Oradea nu comercializează cărțile, dar face donații către bibliotecile interesate. La cererea redactorilor revistelor academice sau a cititorilor, Editura Universității din Oradea trimite exemplare de recenzie sau de lectură. Numărul de exemplare ce se predau obligatoriu editurii acoperă nu doar depozitul legal, ci și distribuirea volumelor în Biblioteca Națională a Republicii Moldova și în Biblioteca Județeană "Gheorghe Șincai", Bihor. Lucrările valoroase sunt trimise și bibliotecilor din rețeaua Worldcat și KVK. Revistele ce apar sub egida Editurii Universității din Oradea sunt incluse în cele mai importante baze de date internaționale, acceptate în evaluările CNADCU: Web of Science, Scopus, ERIH Plus, EBSCO, CEEOL. Revistele sunt inventariate și consemnate de Worldcat și KVK.