Loading...
 
British EnglishRomână

Sisteme de citare

 

Sisteme de citare și referințe agreate pentru

domeniile de cercetare din cadrul Universității din Oradea

 

Autorii trebuie să respecte tipul de aparat critic agreat pentru domeniul în cadrul căruia va fi publicat manuscrisul. Este posibilă adoptarea unui alt tip de aparat critic decât cel agreat în cadrul domeniului, cu condiția ca acesta să fie acceptat la nivel național și/sau internațional, și să fie utilizat în mod uniform în cadrul întregului manuscris, indiferent dacă este vorba despre un volum de autor sau un volum colectiv.

 

Facultatea de Arte şi Muzică

Departamentul

Stilul recomandat

Link

Arte vizuale

Oxford Referencing Guide School of Philosophy and Theology

https://www.ox.ac.uk/

Muzică

 

Facultatea de Construcţii şi Arhitectură

Departamentul

Stilul recomandat

Link

Construcții

 

Chicago Citations Style

 

 

http://www.chicagomanualofstyle.org/

 

Cadastru și arhitectură

 

Facultatea de Drept

Departamentul

Stilul recomandat

Link

Drept și științe administrative

APA Style

 

Ulici, Claudiu Bogdan, Forma citatului juridic, Cluj-Napoca, 2014.

http://library.csustan.edu/jbrandt/class/apa-legal.pdf

 

http://www.ulici.ro/carte/FCJ.pdf

 

Facultatea de Geografie, Turism şi Sport      

Departamentul

Stilul recomandat

Link

Educație fizică și sport și kinetoterapie

Harvard (educație fizică și sport)

 

 

NLM’s Citing Medicine, 2nd edition (kineto)

http://guides.lib.monash.edu/c.php?g=219786&p=1454231

 

http://libguides.staffs.ac.uk/refzone/harvard/

www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/

www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

Geografie, turism și amenajarea teritoriului

Harvard

http://guides.lib.monash.edu/c.php?g=219786&p=1454231

http://libguides.staffs.ac.uk/refzone/harvard/

 

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Departamentul

Stilul recomandat

Link

Calculatoare și Tehnologia Informației

 

 

 

IEEE referencing system

 

 

 

http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf

 

 

 

Inginerie Electrică

Electronică şi Telecomunicaţii

Ingineria Sistemelor Automate şi Management

 

Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial

Departamentul

Stilul recomandat

Link

Inginerie Energetică

 

IEEE referencing system

 

 

http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf

T.P.M.I.

 

Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică

Departamentul

Stilul recomandat

Link

Inginerie industrială

 

 

IEEE referencing system

 

 

 

 

 

http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf

Inginerie și management

Mecatronică

Inginerie mecanică și autovehicole

 

Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Știinţe Politice şi Știinţele Comunicării

Departamentul

Stilul recomandat

Link

Istorie

Academia Română

https://www.uoradea.ro/display10366

Relații internaționale și studii europene

 

Pentru volumele în limba română: sistemul agreat de Academia Română.

 

Pentru lucrările în limba engleză: Chicago Citations Style (Author-date)

 

 

 

http://www.chicagomanualofstyle.org/

Științe politice

 

Facultatea de Litere

 

Departamentul

Stilul recomandat

Link

Limba și literatura română

 

 

MLA Handbook for Writers of Research Papers (7th ed.)


 

https://www.mendeley.com/guides/mla-citation-guide

Limba și literatura engleză

Limba și literatura franceză- Limba și literatura germană

 

Facultatea de Medicină și Farmacie    

Departamentul

Stilul recomandat

Link

Discipline chirurgicale

 

 

 

NLM Style

  

Vancouver Citation Style

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/?amp

  

http://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver

Discipline medicale

Discipline morfologice

Discipline preclinice

Farmacie

Medicină dentară

Psihoneuroștiințe și Recuperare

 

Facultatea de Protecţia Mediului    

Departamentul

Stilul recomandat

Link

Agricultură şi Horticultură

 

 

 

Harvard

 

 

http://guides.lib.monash.edu/c.php?g=219786&p=1454231

http://libguides.staffs.ac.uk/refzone/harvard/

 

 

 

Ingineria Mediului

Ingineria Produselor Alimentare

Silvicultură şi Inginerie forestieră

Zootehnie şi Agroturism

 

Facultatea de Știinţe

Departamentul

Stilul recomandat

Link

Matematică și informatică

 

 

IEEE referencing system

 

 

http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf

Fizică

Chimie

Biologie

 

Facultatea de Știinţe Economice

Departamentul

Stilul recomandat

Link

Afaceri internaționale

 

 

Harvard

 

 

http://libguides.staffs.ac.uk/refzone/harvard/

Economie

Finanțe-contabilitate

Management-Marketing

 

Facultatea de Știinţe Socio-umane

Departamentul

Stilul recomandat

Link

Psihologie

 

 

APA , 6th ed Publication Manual of the American Psychological Association

 

 

http://www.apastyle.org/manual/

Sociologie

Asistență socială

Științele educației

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Departamentul

Stilul recomandat

Link

Teologie ortodoxă

Academia Română

https://www.uoradea.ro/display10366

 

D.P.P.D.

Departamentul

Stilul recomandat

Link

D.P.P.D.

APA, 5th or 6th ed Publication Manual of the American Psychological Association

http://www.apastyle.org/manual/

http://www.acrn-journals.eu/resources/APA-Reference-Guide.pdf