Loading...
 
British EnglishRomână

Reguli generale

 

Reguli şi cerinţe tehnice minimale pentru acceptarea de către Editura Universității din Oradea (EUO) a manuscriselor electronice

 

Mult mai uşor de realizat, corectat, îmbunătăţit, actualizat, manuscrisul electronic este preferat în acest moment de către majoritatea autorilor care se adresează EUO. Deşi prezentat în variantă electronică, manuscrisul electronic, în cele mai multe cazuri, va deveni un volum tipărit, care va rămâne permanent în biblioteci, motiv pentru care, din punct de vedere al normelor lingvistice și gramaticale actuale trebuie să fie realizat sub specie aeternitatis, indiferent în ce limbă este realizat manuscrisul. 

-Să fie predat/trimis EUO în forma finală, cu corecturile lingvistice și gramaticale realizate de un nativ, indiferent în ce limbă este realizat manuscrisul.

-Să fie complet (titlul complet – inclusiv subtitlul – lucrării; numele autorului prefeţei / postfeţei / cuvântului înainte / traducătorului(ilor), îngrijitorului de ediţie, al persoanei care a întocmit notele dacă există / este cazul; numărul ediţiei sau ediţia revizuită, dacă este cazul; finanţatorul / sponsorul trebuie menţionat în primele pagini ale cărţii sau conform solicitărilor acestuia; pentru lucrările colective, lista autorilor, din care trebuie să rezulte clar contribuţia fiecăruia; dacă există mai mulţi traducători, se va menţiona contribuţia fiecăruia; lista abrevierilor (dacă este cazul); materialele auxiliare (anexe, addenda etc.) motto-uri; dedicaţii; mulţumiri, toate acestea trebuie să figureze de la început în manuscris).

-Să includă toate elementele constitutive obligatorii ale unui manuscris, iar acestea să fie în mod clar evidenţiate (corp literă diferit, bold şi/sau italic; nu se acceptă sublinierea în lucrările de specialitate, ci doar în materialele didactice!). Elementele constitutive obligatorii ale unui manuscris electronic sunt considerate: cuprinsul / tabla de materii în format complet (capitole, subcapitole, titluri, subtitluri, bibliografii, anexe, adenda, notă asupra ediţiei, glosar, indice, materiale auxiliare – dacă există), introducerea / prefaţa, capitolele sau părţile (subcapitolele sunt la alegerea autorilor, în funcţie de domeniul căruia i se adresează respectiva lucrare), pentru lucrările de specialitate sau materialele didactice, aparatul critic. În ceea ce privește prefața, dacă aceasta nu este scrisă de autorul/autorii volumului, se va culege cu un corp de literă diferit față de restul volumului (italic și/sau mai mic decât în celelalte părți ale volumului).

-În cazul volumelor de autor, să respecte cerințele specificate în TEMPLATE-ul agreat de EUO în ceea ce privește realizarea cuprinsului volumului.

-Indiferent de limba în care este redactat documentul, acesta trebuie să cuprindă diacriticele specifice limbii de redactare.

-Să nu utilizeze alte abrevieri decât cele agreate în domeniul ştiinţific căruia i se adresează lucrarea ce urmează a fi publicată.

-Să respecte tipul de aparat critic preferat de către domeniul în cadrul căruia va fi publicat manuscrisul. Este posibilă adoptarea unui alt tip de aparat critic decât cel agreat în cadrul domeniului, cu condiția ca acesta să fie acceptat la nivel național și/sau internațional.

-Fişierele conținând manuscrisul sau orice alte materiale/documente destinate EUO trebuie să poată fi citite şi să nu conţină viruşi.