Loading...
 
British EnglishRomână

Reviste Editura UO

 

Reviste editate sub sigla

Editurii Universităţii din Oradea

(INTEGRAL)

 

 

Facultatea de Arte şi Muzică

Nr. Crt.

Revista

Periodicitate

Suport

An apariție

ISSN

1.

Analele Universităţii din Oradea. Fascicula Arte Vizuale

Anual

Tipărit

2004

1584-6059

2.

Euterpe

Trimestrial

On-line

2011

2247-6431

 

 

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură

Nr. Crt.

Revista

Periodicitate

Suport

An apariție

ISSN

1.

CA (Oradea) – Revista Facultăţii de Construcţii şi Arhitectură

Semestrial

Tipărit

2014

2360-2392

2.

Journal of Applied Engineering Sciences

Trimestrial

Tipărit

On-line

2011

2011

2247-3769

2284-7197

 

 

Facultatea de Geografie, Turism şi Sport

Nr. Crt.

Revista

Periodicitate

Suport

An apariție

ISSN

1.

Analele Universităţii din Oradea

Fascicula Educaţie Fizică şi Sport

Anual

Tipărit

CD-rom

1991

2010

1224-5100

2068-0422

2.

Analele Universităţii din Oradea

Fascicula Geografie

Semestrial

Tipărit

1991

1221-1273

3.

GeoJournal of Tourism and Geosites

Semestrial

Tipărit

2008

2065-1198

4.

GeoSport for Society

Semestrial

Tipărit

2014

2393-1353

5.

Revista Română de Geografie Politică

Semestrial

Tipărit

1999

1454-2749

6.

Romanian Journal of Physical Therapy

 

 

Semestrial

Tipărit

CD-rom

On-line

2010

2010

2010

1224-6220

2067-7774

2068-1712

 

 

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Nr. Crt.

Revista

Periodicitate

Suport

An apariție

ISSN

1.

Journal of Computer Science and Control Systems

Semestrial

Tipărit

2008

1844-6043

2.

Journal of Electrical and Electronics Engineering

Semestrial

Tipărit

2008

1844-6035

 

 

Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial

Nr. Crt.

Revista

Periodicitate

Suport

An apariție

ISSN

1.

Journal of Sustainable Energy

 

Trimestrial

Tipărit

CD-rom

On-line

2010

2012

2012

2067-5534

2284-6980

2067-5534

2.

Annals of the Unversity of Oradea

Fascicle of Textils-leatherwork

Semestrial

Tipărit

CD-rom

2011

2011

1843-813X

2068-1070

 

 

Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică

Nr. Crt.

Revista

Periodicitate

Suport

An apariție

ISSN

1.

Annals of the University of Oradea. Fascicle of Management and Technological Engineering

3/An

Tipărit

CD-rom

1992

2009

 

1583-0691

 

 

Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Știinţe Politice şi Știinţele Comunicării

Nr. Crt.

Revista

Periodicitate

Suport

An apariție

ISSN

1.

Analele Universităţii din Oradea

Fascicola Istorie-Arheologie

Anual

Tipărit

1991

1221-1273

2.

Analele Universităţii din Oradea. Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Anual

Tipărit

On-line

2009

2009

2067-1253

2067-3647

3.

Buletinul Cercului de Ideologii Politice şi Mentalităţi

Semestrial

Tipărit

2012

2285-326X

4.

Eurolimes

Semestrial

Tipărit

On-line

2006

2011

2247-8450

 

5.

Journal of Identity and Migration Studies

Semestrial

On-line

2007

1843-5610

6.

Revista Română de Istorie Financiar-bancară

Semestrial

Tipărit

2011

2248-2264

 

 

Facultatea de Litere

Nr. Crt.

Revista

Periodicitate

Suport

An apariție

ISSN

1.

Analele Universităţii din Oradea. Fascicula de limba si literatura română

Indexare

Anual

Tipărit

2001

1224-7588

2.

Confluenţe. Analele Universității din Oradea. Fascicula de Limbi moderne

Indexare

Anual

Tipărit

On-line

2010

2013

1842-662X

2344-6072

3.

Studii de Lingvistică

Indexare

Anual

Tipărit

On-line

2011

2012

2248-2547

2284-5437

 

 

Facultatea de Medicină și Farmacie

Nr. Crt.

Revista

Periodicitate

Suport

An apariție

ISSN

1.

Analele Universităţii din Oradea. Seria Medicină

Semestrial

Tipărit

1995

1224-1245

2.

Analele Universităţii din Oradea. Fascicula Știinţe Farmaceutice

Anual

Tipărit

2002

1583-154x

3.

Emergency Medicine and Search Rescue Journal

3 numere/an

Tipărit

2013

2343-7030

4.

Oradea Medical Journal

Trimestrial

Tipărit

2009

2066-7183

5.

Revista Medicală Orădeană

Anual

Tipărit

2004

1223-690x

 

 

Facultatea de Protecţia Mediului

Nr. Crt.

Revista

Periodicitate

Suport

An apariție

ISSN

1.

Analele Universităţii din Oradea. Fascicula Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii din Industria Alimentară

Anual

On-line

2008

2065-3492

2.

Analele Universităţii din Oradea. Fascicula

Protecţia Mediului - ediţia lb. română, ediţia lb. engleză

Anual

On-line

2008

2065-3476

3.

Natural Resources and Sustainable Development

Anual

On-line

2008

2065-3484

4.

Innovativa

Anual

Tipărit

2009

2066-6276

5.

Analele Universităţii din Oradea. Fascicula Ecotoxicologie, Zootehnie şi

Tehnologii din Industria Alimentară

 

Semestrial

CD

Tipărită

On-line

2014

2392-9575

2392-9561

2392-9588

 

 

Facultatea de Informatică și Știinţe

Nr. Crt.

Revista

Periodicitate

Suport

An apariție

ISSN

1.

Analele Universităţii din Oradea

Fascicola Matematică

Semestrial

Tipărit

1991

1221-1265

2.

Analele Universităţii din Oradea

Fascicula Fizică

Anual

Tipărit

1992

1224-5097

3. Analele Universității din Oradea Fascicula Chimie Anual Tipărit 1995 1224-7626

4.

Analele Universităţii din Oradea

Fascicola Biologie

Anual

Tipărit

2012

2285-9160

5.

North-western Journal of Zoology

Semestrial

Tipărit

CD-rom

On-line

2005

2006

2007

1584-9074

1842-6441

1843-5629

6.

Herpetologica Romanica

 

Anual

Tipărit

2007

1842-9203

7.

Biharean Biologist

Anual

Tipărit

On-line

2007

2008

1843-5637

2065-1155

8.

Ştiinţe Exacte şi Știinţe ale Naturii

Anual

Tipărit

2009

2066-3250

 

 

Facultatea de Știinţe Economice

Nr. Crt.

Revista

Periodicitate

Suport

An apariție

ISSN

1.

Analele Universităţii din Oradea

Fascicula Ştiinţe Economice

Anual

Tipărit

1992

1222-569x

3.

Emerging Markets Economics and Business

Anual

Tipărit

2013

2344-6617

4.

Journal of Languages for Specific Purposes

Anual

Tipărit

On-line

2014

2359-9103

2359-8921

5.

Oradea Journal of Business and Economics

Semestrial

Tipărit

On-line

2016

 

2501-1596

2501-3599

6.

The Romanian Economic Journal

Trimestrial

On-line

2013

2286-2056

L: 1454-4296

 

 

Facultatea de Știinţe Socio-umane

Nr. Crt.

Revista

Periodicitate

Suport

An apariție

ISSN

1.

Analele Universităţii din Oradea

Fascicula Filosofie-sociologie, Asistenţă Socială

Anual

Tipărit

On-line

1997

2013

1583-4093

2344-6080

2.

Journal of Social Research & Policy

Semestrial

Tipărit

On-line

2009

2009

2067-2640

2068-9861

3.

Annales Philosophici

Semestrial

Tipărit

On-line

2009

2013

2067-3159

2344-4888

4.

International Journal of Education and Psychology in the Community

Semestrial

Tipărit

2011

2069-4695

5.

Journal of Psychological and Education Research

Semestrial

Tipărit

2011

2247-1537

6.

Romanian Journal of School Psychology

Semestrial

Tipărit

2011

2248-244x

7.

Euroregional Journal of Socio-Economic Analysis

Semestrial

Tipărit

On-line

2013

 

2344-6390

2344-6404

 

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Nr. Crt.

Revista

Periodicitate

Suport

An apariție

ISSN

1.

Orizonturi Teologice

Trimestrial

Tipărit

2000

1582-1757

 

 

D.P.P.D.

Nr. Crt.

Revista

Periodicitate

Suport

An apariție

ISSN

1.

Educaţia Omului de azi pentru Lumea de Mâine

Anual

Tipărit

2008

1843-9985

2.

Vreau să fiu Profesor

Semestrial

Tipărit

2009

2065-5843

3.

Pedagogy and Education Management Magazine

Semestrial

Tipărit

2009

2065-5833

 

 

Reviste studențești

Nr. Crt.

Revista

Periodicitate

Suport

An apariție

ISSN

1.

e-Student

Trimestrial

Tipărit

2005

1841-3463

2.

Medis. Revista Medicală Studenţească

Semestrial

Tipărit

2003

1583-9737

3.

Oraşul 2d

Anual

Tipărit

2015

2457-7103

4.

Gaudeamus-Alma Mater Crisiensis. Seria Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Semestrial

Tipărit

2013

2344-3138

5.

Gaudeamus-Alma Mater Crisiensis. Seria Ştiinţe Socio-umaniste

Semestrial

Tipărit

2013

2344-3154

6.

Gaudeamus-Alma Mater Crisiensis. Seria Ştiinţele Vieţii, ale Pământului şi ale Mediului

Semestrial

Tipărit

2013

2344-3146

7.

Oradent Student

Trimestrial

Tipărit

2012

2285-3626

8. Studentocrația